Regulácia pre elektrické vykurovanie

Pri regulácii pre vonkajšie aplikácie ( protimrazová ochrana chodníkov, ciest, strešných odkvapov a zvodov, protimrazová ochrana potrubí) a regulácia pre priemysel ( dielne, výrobné prevádzky, skladové haly, a pod.) sú využívané špeciálne parametre – napríklad snímanie nie len teploty ale aj vlhkosti, neštandardné rozsahy meraných teplôt, vyššia odolnosť teplotných sond, odolnosť voči vlhkosti, vyššie IP krytie, a pod. Prevedenie a desing regulácie je teda podriadený týmto požiadavkám a pre štandardné vykurovanie sa nepoužívajú.
Eberle EM-524 89
Regulátor (tzv. hlásič snehu a ľadu) pre ovládanie vyhrievaných odkvapov, striech zvodov a vonkajších plôch (chodníkov, príjazdových ciest).
Eberle EM-524 90
Dvoj zónový regulátor pre vyhrievanie strešných odkvapov, zvodov a vonkajších plôch.
Vlhkostná sonda ESD
Sada sond k regulátorom EM 524 89 a EM 524 90 pre riadenie vyhrievania strešných odkvapoch a zvodoch.
Sada zemních čidel EBERLE
Sada sond k regulátorom EM 524 89 a EM 524 90 pre riadenie vyhrievania vonkajších plôch.
Eberle DTR-E 3102
Nástenný diferenčný termostat.
EB-Therm 800
Univerzálny digitálny termostat s LCD displejom k montáži na DIN lištu (2 moduly).
Regulátor ETO2-4550
Regulátor umožňuje samostatne ovládať vyhrievanie chodníka a súčasne strešných odkvapov / zvodov, alebo riadiť protimrazovú ochranu severnej a južnej strany strechy.
Regulátor ETR2-1550
Jednozónový regulátor protimrazovej ochrany chodníkov a vjazdov, alebo strešných odkvapov a zvodov.
senzor ETOR-55
Senzor ETOR-55 je určený na snímanie vlhkosti (voda, sneh, ľad) pre regulátory ETO2-4550 a ETR2-1550.
senzor ETOG-55
Vlhkostno-teplotný senzor ETOG-55 sníma vlhkosť (voda, sneh, ľad) i teplotu pre regulátory ETO2-4550 a ETR2-1550.
senzor ETF-744/99
Nástenný senzor ETF-744/99 je určený na snímanie teploty vzduchu pre regulátory ETO2-4550 a ETR2-1550.

Domy ako aktívne prvky energetickej sústavy

Katalóg produktov

TOPlist