Najčastejšie príčiny porúch

Naše dlhodobé skúsenosti ukazujú, že prevažnú väčšinu porúch spôsobujú neustále sa opakujúce chyby. Obvykle ide o nedodržanie montážnych návodov, ale príčinou býva aj porušenie následných technologických postupov, alebo nedostatočná komunikácia medzi jednotlivými remeslami. Nižšie nájdete ukážky typických vád, s ktorými sa v praxi stretávame. Veríme, že Vám to pomôže sa ich vyvarovať.

1 Neodborné opravy Neodborne vykonané opravy vykurovacieho vodiča zbytočne vedú k výrazne vyšším škodám
2 Nesprávna inštalácia Najčastejšie chyby pri pokládke vykurovacích káblov a rohoží
3 Spojky vykurovacieho kábla Veľmi častou chybou je poškodenie alebo nesprávne uloženie spojky vykurovacieho kábla.

Domy ako aktívne prvky energetickej sústavy

Katalóg produktov

TOPlist