Spojky vykurovacieho kábla

Veľmi častou chybou je poškodenie alebo nesprávne uloženie spojky vykurovacieho kábla.

Spojka vykurovacieho kábla slúži k prepojeniu odporového / vykurovacieho drôtu (rezistencie) a prívodného vodiča - tzv. Studeného Konca (SK). Spojenie je vykonané pomocou lisovacích dutiniek, ktoré sú tvrdé a neohybné. Spojka sa preto nesmie namáhať ohybom - hrozí nebezpečenstvo, že lisovacia dutinka pri ohýbaní doslova prestrihne odporový drôt. K mechanickému poškodeniu môže dôjsť aj vtedy, keď je ohyb kábla vykonaný bezprostredne za spojkou - čím ostrejšie je ohnutie, tým je nebezpečenstvo väčšie.

Inštalačné firmy si často tiež neuvedomujú, že spojka až do polovice svojej dĺžky (spojenie odporového drôtu s prívodným vodičom) kúri úplne rovnako, ako vykurovací kábel. Správne uloženie preto má vykonať tak, aby bola spojka nielen v celej svojej dĺžke, ale tiež plus 5 cm vykurovacieho kábla pred a 5 cm vodiča za spojkou, uložená úplne rovno a dôkladne obalená poterom alebo flexibilným tmelom.

Prakticky celá spojka je vtiahnutá do obvodovej steny, kde nie je zaistený spoľahlivý odvod tepla. Druhou chybou je ohyb vykurovacieho kábla hneď za spojkou – zahrievanie a odlišná rozťažnosť materiálov v mieste ohybu vytvára cyklické mechanicky namáhané spoje, ktoré môžu viesť až k jeho prerušeniu
Spojka je na strane studeného konca vtiahnutá až do husieho krku. Samotné zaťaženie kábla do spojky vytvára nežiadúce mechanicky namáhané spoje, následný strmý ohyb v stene smerom hore do inštalačnej krabice viedol k úplnému prerušeniu kábla v spoji
Ďalší príklad nesprávneho uloženia – cez spojku je vedený husí krk, ktorý zabránil dostatočnému obtečeniu spojky betónom a viedol k bodovému prehriatiu spojky, ohyb kábla je urobený tesne za spojkou
TOPlist