Batériové úložiská

Batériové úložiská sú podľa kapacity a výkonu určené pre domáce či priemyselné použitie. Domáce batériové úložiská sú vhodné pre rodinné domy, ale aj menšie prevádzky, kde sú primárne používané pre efektívne hospodárenie s energiou vyrobenou fotovoltickými panelmi a pre energetickú zálohu objektu v prípade výpadku distribučnej siete. Priemyselné batériové úložisko

potom už disponuje výrazne vyššou kapacitou a výkonom, okrem využívanej energie z obnoviteľných zdrojov a zaisťujú najmä obmedzenie odberových špičiek a stabilizáciu elektrickej siete. Batériové úložisko ponúka tak isto možnosti ďalšieho zníženia prevádzkových nákladov výhodným využívaním rozdielov v tzv. spotovej cene elektrickej energie.

All in One
Batériové úložisko HES je kompaktné, na sieti nezávislé riešenie hybridného fotovoltického systému pre domácnosti či menšie prevádzky. Umožňuje efektívne využívať energiu vyrobenú fotovoltickými panelmi a zaisťuje tak isto energetickú zálohu objektu.

Domy ako aktívne prvky energetickej sústavy

Katalóg produktov

TOPlist