Katalóg a cenník výrobkov 2021 - II

KATALÓG VÝROBKOV BUDÚCNOSŤ JE ELEKTRINA IBA slnko to vie lepšie…

OBCHODNÁ SKUPINA FENIX: FENIX s.r.o. (1990) – výrobná spoločnosť, zakladajúci člen holdingu. FENIX Trading s.r.o. (1993) – obchodná spoločnosť. FENIX Slovensko s.r.o. (1993) – výrobná a obchodná spoločnosť, ktorá zastupuje FENIX na Slovensku. FENIX Group a.s. (1995) – spoločnosť zaisťujúca managment nehnuteľností a služby (strategické plánovanie, správa nehnuteľností, ekonomické a finančné služby). FLEXEL int. Ltd. (2003) – výrobná a obchodná spoločnosť so sídlom vo Veľkej Británii, špecializujúca sa na výrobu vykurovacích fólií ECOFILM od roku 1993. DEMISTA (2008) – výrobca aplikácií pre špeciálne účely, ako sú vykurovacie fólie proti zahmlievaniu zrkadiel, vykurovacie systémy do vivárií a vykurovacie zariadenia pre karavany a mobilné domy, so sídlom vo Veľkej Británii. ACSO (2009) – výrobná a obchodná spoločnosť so sídlom vo Francúzsku, založená v roku 1986, zaoberajúca sa výrobou modulárneho nízkoteplotného sálavého vykurovania a predajom veľkoplošných elektrických vykurovacích systémov. CEILHIT SL (2010) – pr vý výrobca vykurovacích vodičov v Španielsku, založený už v roku 1975. Výroba je zameraná na vnútroštátne aj medzinárodné trhy, v súčasnosti zastupuje spoločnosť FENIX predovšetkým na trhoch Španielsko, Portugalsko a Južnej Ameriky. Konsulent Team AS (2014) – obchodná spoločnosť založená v roku 1990 sa etablovala ako najvýznamnej š í predajca vykurovacích fólií v Nórsku, postupne začala predávať aj ostatné výrobky skupiny Fenix. Členom skupiny se stala v roku 2014. AERS s.r.o. (2016) – technologická spoločnosť, zaoberajúca sa projekciou, výrobou a inštaláciou batériových špičkovacích staníc SAS a domového modulárneho batériového úložiska AES 10–50 kWh. FENIX Deutschland GmbH (2018) – spoločnosť vznikla vo Februári 2018 akvizícií obchodného partnera Limmer Import– Export, ktorý sa už od roku 2003 špecializoval na predaj sálavých panelov ECOSUN v Nemecku a postupne sa stal najvýznamnejším odberateľom tejto výrobkovej skupiny. FENIX Polska Sp.z.o.o. (2019) – obchodná spoločnosť, založená v roku 1991 pod názvom LUXBUD, bola už od roku 2002 výhradným zastúpením vykurovacích vodičov a rohoží ECOFLOOR pre poľský trh. Postupné rozširovanie ponuky spoločnosti LUXBUD o ďalšie výrobky z por tfólia holdingu FENIX viedlo ku stále užšej obchodnej spolupráci, ktorá vyvrcholila vo februári 2019 začlenením spoločnosti do skupiny FENIX. ELMARK d.o.o. (2021) – obchodná spoločnosť založená v roku 1993 je nejvýznamnejší predajca elektrických vykurovacích systémov v Srbsku. Obchodná skupina Fenix vznikla v roku 1990 ako jedna z prvých súkromných spoločností v Českej republike. Zakladajúcim členom bola výrobna spoločnosť FENIX s.r.o. a prvými produktami, ktoré spoločnosť vyrábala, boli úspešne predávané elektrické sálavé vykurovacie panely ECOSUN. S nárastom dopytu po týchto produktoch nasledovali elektrické konvektory ECOFLEX, vykurovacie vodiče a rohože ECOFLOOR a vykurovacie fólie ECOFILM, vrátane regulácie vykurovacích systémov a širokej škály doplnkových produktov. Dynamický rast vyžadoval rozšírenie štruktúry spoločnosti a z dôvodu zachovania maximálnej flexibility bola zvolená forma holdingovej spoločnosti, s jednotlivými a nezávislými členmi. V súčasnej dobe je holding tvorení niekoľkými výrobno-obchodnými spoločnosťami a je jedným z najväčších výrobcov plošných elektrických vykurovacích systémov – svoje výrobky vyvážajú už do viac ako 70 krajín, ležiacich na 4 svetových kontinentoch. Spoločnosť FENIX je po celú dobu svojej existencie výhradne českou spoločnosťou, bez akejkoľvek zahraničnej účasti, do svojej štruktúry však má začlenené už niekoľko spoločností so sídlom mimo územia Českej republiky. Od roku 1997 je výrobná spoločnosť FENIX s.r.o. držiteľom certifikátu pre Systém managmentu kvality ISO, ktorý je v pravidelných trojročných cykloch úspešne obhajovaný. Výrobná hala FENIX Jeseník skupina FENIX 2

ZÁRUČNÉ PODMIENKY Okrem zákonom stanovenej záručnej lehoty 24 mesiacov sú spoločnosťou FENIX poskytované na vybrané výrobky predĺžené záruky:  5 rokov na sálavé panely ECOSUN inštalovaných v objektoch na bývanie.  5 rokov na centrálnu reguláciu BMR uvedenú do prevádzky servisným technikom výrobcu.  10 rokov na vykurovacie vodiče a rohože ECOFLOOR s plošným príkonom do 200W/m2 pre vykurovanie objektov a do 400W/m2 pre ochranu vonkajších plôch, ktoré sú uložené v pevnej stavebnej konštrukcii.  10 rokov na vykurovacie fólie ECOFILM s plošným príkonom do 100W/m2 pre podlahové vykurovanie a do 200W/m2 pre stropné vykurovanie. Doživotné záručné lehoty pre podlahové vykurovanie ECOFLOOR Záruka je vymedzená životnosťou podlahovej konštrukcie, s ktorou je vykurovací prvok nerozoberateľne spojený, ak:  Ide o podlahové vykurovanie v objektoch na bývanie (rezidenčné stavby).  Vykurovacie vodiče a/alebo rohože sú s príkonom do 18W/m a 200W/m2.  Aplikácia je zaregistrovaná do 6 mesiacov od zakúpenia na adrese http://warranty.fenixgroup.cz.  Záruka platí iba pre registrovaného užívateľa a je neprenosná. Vyššie uvedené záruky majú iba informačný charakter a nenahradzujú plné znenie záručných podmienok. Predpokladom pre poskytovanie predĺženej záručnej lehoty je nevyhnuté:  Použitie výrobkov v súlade so systémovým riešením doporučených spoločnosťou FENIX.  Dodržanie montážnych pokynov uvedených v inštalačnom návode výrobku.  Archivácia zodpovedajúcich dokumentov (faktúra, záručné listy, protokoly o skúškach a meraniach a pod.). Úplne znenie podmienok je uvedené v reklamačnom poriadku spoločnosti FENIX, zverejnenom na internetových stránkach www.fenixgroup.cz a ďalej je k dispozícii na všetkých prevádzkach spoločnosti FENIX. Podmienky ,,Doživotné záruky ECOFLOOR” sú uvedené v registračnom formulári na internetových stránkach http://warranty.fenixgroup.cz. Podmienky pre poskytnutie predĺženej záruky na centrálnu reguláciu BMR sú uvedené na internetových stránkach výrobcu www.bmr.cz. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok sa prosím obráťte na pracovníkov obchodného oddelenia – telefonicky na číslo: 0948 454 564, + 421 48 414 32 53, alebo e–mailom na adresu: fenix@fenix.sk INFORMÁCIE K VÝROBKOM Aby sa v prípade požiaru zabránilo vzniku toxických splodín, je pre silové a oznamovacie vodiče vo verejných budovách vyžadované použitie bezhalogénových materiálov. Pre vykurovacie vodiče tento predpis neplatí (vodiče sú chránené stavebnou konštrukciou), potencionálne môžu byť ohrozené iba prívodné vodiče. Pretože má spoločnosť FENIX záujem sa aktívne podieľať na zvýšení bezpečnosti vybavenia objektov, bude pri prívodných vodičov vybraných výrobkov postupne prechádzať na bezhalogénové prevedenie. Tieto výrobky budú označené logom „HALOGEN FREE“. VYUŽITIE FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMOV U OBJEKTOV S elektrickým vykurovaním Fotovoltaické elektrárne s batériami šetria prírodu aj vašu peňaženku a slúžia nielen ako záložný zdroj pri výpadku prúdu. Hodí sa ako doplnkový zdroj energie – zníži vaše náklady na bývanie a využijete tak naozaj všetku elektrinu, ktorú vyrobíte. Fotovoltaika zažíva celosvetový boom a aj u nás je čím ďalej tým obľúbenejšia. V roku 2016 sme stáli pri zrode spoločnosti AERS s.r.o., zameranú na výrobu modulárnych batériových úložísk AES. Na rozdiel od iných, bežne používaných jednofázových systémov, využíva modulová rada AES trojfázové riešenie, pri ktorom sú batérie k dispozícii všetkým spotrebičom v objekte. V prípade záujmu môžete pre podrobnejšie technické informácie navštíviť internetové stránky spoločnosti AERS s.r.o. na adrese www.aers.cz. Investície do fotovoltaickej elektrárne s akumulátormi je porovnateľná s investíciou do kvalitného tepelného čerpadla. V prípade záujmu sa na nás neváhajte obrátiť. AERS s. r. o. www.aers.cz e-mail: info@aers.cz tel.: +420 737 586 513 Lifetime warranty predĺžené ZÁRUČNÉ LEHOTY 3

REFERENČNÉ DOMY Uvedené prevádzkové náklady obsahujú celoročnú spotrebu elektrickej energie, na vykurovanie sa tu ráta 25–35 % (podľa veľkosti objektu) z celkovej ročnej spotreby. Nízkoenergetický dom v Nedožeroch–Brezanoch Popis objektu: Prízemný objekt – nepodpivničený, hlavným zdrojom vykurovania je poloakumulačný podlahový systém ECOFLOOR. Celý systém podlahového vykurovania aj s reguláciou bol dodaný za 1104,43EUR v cenníkových cenách s DPH. Zastavaná plocha: 120,53m2 Vykurovaná plocha: 88,32m2 Tepelná strata: 6,1 kW Sadzba: D37 Hlavný istič: 3× 32A Rodinný dom v Banskej Bystrici – Pršianská terasa Popis objektu: Dvojpodlažný RD – nepodpivničený, v prízemí podlahové vykurovanie ECOFLOOR, na poschodí stropné sálavé vykurovanie ECOFILM, s lokálnou reguláciou. Cena dodávky vykurovania za 3430,59EUR v cenníkových cenách s DPH. Zastavaná plocha: 151,00m2 Vykurovaná plocha: 106,80m2 Tepelná strata: 9,7 kW Sadzba: D37 Hlavný istič: 3× 32A Obdobie Spotreba kWh EUR s DPH VT NT 01.11.2019 – 31.10.2020 256 4 524 703,61 01.11.2018 – 31.10.2019 267 4 861 692,32 07.11.2017 – 31.10.2018 244 4 481 609,73 31.12.2016 – 06.11.2017 423 4 432 617,12 13.11.2015 – 19.11.2016 471 4 509 689,23 07.11.2014 – 12.11.2015 456 4 521 696,46 07.11.2013 – 12.11.2014 528 4 337 725,18 03.11.2012 – 06.11.2013 510 4 651 813,90 11.11.2011 – 02.11.2012 498 4 653 806,42 11.11.2010 – 10.11.2011 524 5 475 869,38 11.11.2009 – 10.11.2010 558 5 902 837,72 11.11.2008 – 10.11.2009 636 6 490 884,69 Obdobie Spotreba kWh EUR s DPH VT NT 01.09.2020 – 31.08.2021 617 12 290 1 647,32 01.09.2019 – 31.08.2020 605 11 736 1 594,28 01.09.2018 – 31.08.2019 581 10 670 1 346,27 01.09.2017 – 31.08.2018 566 13 009 1 457,80 06.09.2016 – 31.08.2017 715 12 062 1 386,40 03.09.2015 – 05.09.2016 845 10 555 1 361,38 17.09.2014 – 02.09.2015 764 11 499 1 471,12 05.09.2013 – 16.09.2014 835 11 865 1 609,16 14.09.2012 – 04.09.2013 644 12 191 1 713,32 15.09.2011 – 13.09.2012 528 12 752 1 732,44 14.09.2010 – 14.09.2011 591 10 888 1 449,39 12.09.2009 – 10.11.2010 579 12 944 1 506,24 4 náklady na ENERGIE

 PANELY ECOSUN S GRAFICKÝM MOTÍVOM – panely možno vybaviť tiež farebným motívom z podkladov zákazníka. Tlač je celoplošná, pri paneloch Basic sa tlačí na biely podklad, obvodové bočné hrany zostávajú biele. Pre objednanie využite aplikáciu na adrese www.salave-topne-panely.cz. Upozornenie: Pri sklenených paneloch je motív nanesený na vnútornú stranu skla špecálnou, teplotne stálou keramickou farbou, vypaľovanou v peci. Pri vypaľovaní dochádza ku zníženej sýtosti farieb, pri vlastných motívoch preto doporučujeme najskôr požiadať o kontrólnu tlač. V Ý R O B O K PRÍKON [W] NAPÄTIE KRYTIE A TRieda OCHRANY ROZMERY [mm] HM. [kg] PRÍVODNÝ VODIČ KÓD Ecosun 300 G s motívm 300 ~ 230 V / 50 Hz IP 44 / II. 600 × 600 × 30 7,0 1,9 m 5437471 Ecosun 600 G s motívom 600 1200 × 600 × 30 14,0 5437473 Ecosun 300 GS s motívom 300 ~ 230 V / 50 Hz IP 44 / II. 585 × 585 × 39 10,5 1,9 m 5437494 Ecosun 600 GS s motívom 600 1185 × 585 × 39 19,0 5437496 Ecosun 300 Basic s motívom 300 ~ 230 V / 50 Hz IP 44 / I. 592 × 592 × 30 4,9 1,0 m 5437475 Ecosun 600 Basic s motívom 600 1192 × 592 × 30 9,0 5437476 Ecosun 850 Basic s motívom 850 1192 × 800 × 30 11,8 5437477 Inštalácia na podklad C, D; montážny rám je pri typoch Basic a GS súčasťou výrobku, pre typ G viď. príslušenstvo (strana 8).  PANELY ECOSUN Basic / U+ / VT Povrchové úpravy: ECOSUN Basic umývateľný nástrek práškovým plastom (štruktúra pomarančovej kôry). ECOSUN U+ a VT biela farba so štruktúrou Gravelly Snow (jemné pieskovanie). ECOSUN U+ Color a VT Color farba podľa vzorkovníka RAL so štruktúrou Thermocrystal (výraznejšia zrnitosť pieskovania). V Ý R O B O K PRÍKON [W] NAPÄTIE KRYTIE A TRieda OCHRANY ROZMERY [mm] HM. [kg] PRÍVODNÝ VODIČ KÓD ECOSUN 300 BASIC 300 ~ 230 V / 50 Hz IP 44 / I. 592 × 592 × 30 4,9 1,0 m 5401154 ECOSUN 600 BASIC 600 1192 × 592 × 30 9,0 5401156 ECOSUN 850 BASIC 850 1192 × 800× 30 11,8 5401158 ECOSUN 300 U+ 300 ~ 230 V / 50 Hz IP 44 / I. 592 × 592 × 30 6,1 1,0 m 5401161 ECOSUN 600 U+ 600 1192 × 592 × 30 10,9 5401162 ECOSUN 700 U+ 700 11,1 5401163 ECOSUN 850 U+ 850 1192 × 800 × 30 14,8 5401174 ECOSUN 300 U+ Color 300 ~ 230 V / 50 Hz IP 44 / I. 592 × 592 × 30 6,1 1,0 m 5401114 ECOSUN 600 U+ Color 600 1192 × 592 × 30 10,9 5401115 ECOSUN 700 U+ Color 700 11,1 5401116 ECOSUN 850 U+ Color 850 1192 × 800 × 30 14,8 5401117 ECOSUN 300 VT 300 ~ 230 V / 50 Hz IP 20 / I. 574 × 574 × 35 6,0 svorkovnice 5401065 ECOSUN 600 VT 600 574 × 1174 × 35 10,9 5401075 ECOSUN 300 VT Color 300 ~ 230 V / 50 Hz IP 20 / I. 574 × 574 × 35 6,0 svorkovnice 5401100 ECOSUN 600 VT Color 600 574 × 1174 × 35 10,9 5401101 Inštalácia na podklad C, D; montážny rám je súčasťou výrobku (typ VT montážny rám nemá). Za príplatok možný dlhší prívodný vodič..  PANELY ECOSUN IKP / IN / IN-2 / K+ Povrchové úpravy: ECOSUN 750 IKP biela farba so štruktúrou Gravelly Snow (jemné pieskovanie). ECOSUN IN a IN-2 a ECOSUN K+ hnedá farba so štruktúrou Thermocrystal (výraznejšia zrnitosť pieskovania). ECOSUN K+ Color farba podľa vzorkovníka RAL so štruktúrou Thermocrystal (výraznejšia zrnitosť pieskovania). V Ý R O B O K PRÍKON [W] NAPÄTIE KRYTIE A TRieda OCHRANY ROZMERY [mm] HM. [kg] PRÍVODNÝ VODIČ KÓD ECOSUN 750 IKP 750 ~ 230 V / 50 Hz IP 54 / I. 1192 × 592 × 30 8,2 1,9 m (vidlica) 5401177 ECOSUN 700 IN 700 IP 66 / I. 1192 × 592 × 30 8,3 1,0 m 5401181 ECOSUN 700 IN-2 700 IP 65 / I. 5401186 ECOSUN 100 K+ 100 ~ 230 V / 50 Hz IIP 44 / I. 500 × 320 × 30 1,0 0,7 m 5401200 ECOSUN 200 K+ 200 750 × 320 × 30 2,5 5401205 ECOSUN 270 K+ 270 1000 × 320 × 30 2,9 5401210 ECOSUN 330 K+ 330 1250 × 320 × 30 4,7 1,2 m 5401215 ECOSUN 400 K+ 400 1500 × 320 × 30 5,7 5401220 ECOSUN 100 K+ Color 100 ~ 230 V / 50 Hz IP 44 / I. 500 × 320 × 30 1,0 0,7 m 5401104 ECOSUN 200 K+ Color 200 750 × 320 × 30 2,5 5401105 ECOSUN 270 K+ Color 270 1000 × 320 × 30 2,9 5401106 ECOSUN 330 K+ Color 330 1250 × 320 × 30 4,7 1,2 m 5401107 ECOSUN 400 K+ Color 400 1500 × 320 × 30 5,7 5401108 Inštalácia na podklad C, D; montážny rám pre typ K+ (Color) je súčasťou výrobku. Za príplatok možný dlhší prívodný vodič. 5 nízkoteplotné panely ECOSUN®

 PANELY ECOSUN GS – panely ECOSUNGS sú elegantné bezrámové sklenené panely, vhodné pre inštaláciu na stenu (zvisle) aj na strop (vodorovne). Panely sa inštalujú pomocoumontážneho rámu, ktorý je súčasťou výrobku. Panely s príkonom 850W sú prednostne určené na nástennú inštaláciu. Miestnosti s omedzeným priestorom je prispôsobený typ ECOSUN 500 GS, ktorý sa svojimi rozmermi hodí k inštalácii na výšku. V Ý R O B O K PRÍKON [W] ROZMERY [mm] HM. [kg] NÁHLAD FARBY SKLA KÓD ECOSUN 300 GS White 300 585 × 585 × 39 10,5 5437148 ECOSUN 500 GS White 500 1200 × 400 × 39 14,1 5437180 ECOSUN 600 GS White 600 1185 × 585 × 39 19,0 5437150 ECOSUN 850 GS White 850 1185 × 785 × 39 25,3 5437152 ECOSUN 300 GS Black 300 585 × 585 × 39 10,5 5437154 ECOSUN 500 GS Black 500 1200 × 400 × 39 14,1 5437182 ECOSUN 600 GS Black 600 1185 × 585 × 39 19,0 5437156 ECOSUN 850 GS Black 850 1185 × 785 × 39 25,3 5437158 ECOSUN 300 GS Mirror 300 585 × 585 × 41 12,3 5437160 ECOSUN 500 GS Mirror 500 1200 × 400 × 41 16,5 5437184 ECOSUN 600 GS Mirror 600 1185 × 585 × 41 22,5 5437162 ECOSUN 300 GS Wine Red 300 585 × 585 × 39 10,5 5437185 ECOSUN 500 GS Wine Red 500 1200 × 400 × 39 14,1 5437178 ECOSUN 600 GS Wine Red 600 1185 × 585 × 39 19,0 5437195 ECOSUN 300 GS Basalt 300 585 × 585 × 39 10,5 5437186 ECOSUN 500 GS Basalt 500 1200 × 400 × 39 14,1 5437179 ECOSUN 600 GS Basalt 600 1185 × 585 × 39 19,0 5437196 ECOSUN 300 GS Platinum Grey 300 585 × 585 × 39 10,5 5437187 ECOSUN 500 GS Platinum Grey 500 1200 × 400 × 39 14,1 5437181 ECOSUN 600 GS Platinum Grey 600 1185 × 585 × 39 19,0 5437197 ECOSUN 300 GS Graphite 300 585 × 585 × 39 10,5 5437188 ECOSUN 500 GS Graphite 500 1200 × 400 × 39 14,1 5437183 ECOSUN 600 GS Graphite 600 1185 × 585 × 39 19,0 5437198 Krytie IP 44; trieda ochrany II; vratná tepelná poistka; inštalácia na podklad C, D; pripojovací vodič 1,9 m. Zobrazené farby skiel sú ilustračné a môžu sa mierne líšiť od skutočnosti.  PANELY ECOSUN G / E (Do vypredania zásob) – panely ECOSUN G majú čelnú dosku z tvrdeného skla, zasadeného do obvodového rámu z eloxovaného hliníku (strieborná mat, na objednávku čierna mat). Pri paneloch ECOSUN E je čelné sklo nahradené nástrekom práškového plastu v belej farbe. Obidva typy sú vhodné pre nástennú aj stropnú inštaláciu. Pre prisadenú inštaláciu na strop je nutný stropný rám (nie je súčasťou výrobku – viď. príslušenstvo (strana 8)). POZOR – pri inštalácii panelov ECOSUNGS/G/E na podhľady zo sadrokartónových alebo sadrovláknitých dosiek musí byť dodržaná zvýšená odstupová vzdialenosť od podhľadu (viď návod) s použitím Lankového závesu alebo Dištančného setu (nájdete v príslušenstve). V Ý R O B O K PRÍKON [W] ROZMERY [mm] HM. [kg] NÁHLAD FARBY SKLA KÓD ECOSUN 300 G White 300 600 × 600 × 30 7,0 5437110 ECOSUN 600 G White 600 1200 × 600 × 30 14,0 5437112 ECOSUN 850 G White 850 1200 × 800 × 30 17,6 5437114 ECOSUN 300 G Black 300 600 × 600 × 30 7,0 5437116 ECOSUN 600 G Black 600 1200 × 600 × 30 14,0 5437118 ECOSUN 850 G Black 850 1200 × 800 × 30 17,6 5437120 ECOSUN 300 G Mirror 300 600 × 600 × 40 10,2 5437126 ECOSUN 600 G Mirror 600 1200 × 600 × 40 19,0 5437128 ECOSUN 300 E White 300 600 × 600 × 30 5,0 5437140 ECOSUN 600 E White 600 1200 × 600 × 30 10,2 5437142 ECOSUN 850 E White 850 1200 × 800 × 30 15,0 5437145 Krytie IP 44; trieda ochrany II; vratná tepelná poistka; inštalácia na podklad C, D; pripojovací vodič 1,9m. Zobrazené farby skiel sú ilustračné a môžu sa mierne líšiť od skutočnosti. 6 nízkoteplotné panely ECOSUN®

 PANELY ECOSUN CR (CeRamic) – dekoratívne sálavé panely zo spečenej keramiky s dokonalou imitáciou prírodného kameňa, vhodné do reprezentatívnych priestorov, kancelárií aj domácností. Panely možno vybaviť držiakom uterákov a sú teda vhodné aj do kúpeľní. Úchyty v postrannom ráme umožňujú umiestniť ľubovoľné množstvo držiakov, alebo inštaláciu bočných líšt na zakrytie zadnej strany panela. Panely sú určené výhradne pre nástennú inštaláciu, montážny rám je súčasťou výrobku. V Ý R O B O K PRÍKON [W] ROZMERY [mm] HM. [kg] NÁHLAD FARBY PANELA KÓD ECOSUN 300 CR Basalt black 300 592 × 592 × 40 11,5 5430500 ECOSUN 500 CR Basalt black 500 1192 × 400 × 40 16,2 5430502 ECOSUN 700 CR Basalt black 700 1192 × 592 × 40 21,9 5430504 ECOSUN 1050 CR Basalt black 1 050 1500 × 700 × 40 32,5 5430506 ECOSUN 300 CR Calacatta 300 592 × 592 × 40 11,5 5430508 ECOSUN 500 CR Calacatta 500 1192 × 400 × 40 16,2 5430510 ECOSUN 700 CR Calacatta 700 1192 × 592 × 40 21,9 5430512 ECOSUN 1050 CR Calacatta 1 050 1500 × 700 × 40 32,5 5430514 ECOSUN 300 CR Beton 300 592 × 592 × 40 11,5 5430516 ECOSUN 500 CR Beton 500 1192 × 400 × 40 16,2 5430518 ECOSUN 700 CR Beton 700 1192 × 592 × 40 21,9 5430520 ECOSUN 1050 CR Beton 1 050 1500 × 700 × 40 32,5 5430522 ECOSUN 300 CR Concrete Taupe 300 592 × 592 × 40 11,5 5430524 ECOSUN 500 CR Concrete Taupe 500 1192 × 400 × 40 16,2 5430526 ECOSUN 700 CR Concrete Taupe 700 1192 × 592 × 40 21,9 5430528 Napätie 230V/50Hz, krytie IP 44; trieda ochrany II; vratná tepelná poistka; inštalácia na podklad C, D; pripojovací vodič 1,9m. Vzory textúr sú ilustračné a môžu sa mierne lísiť od skutočnosti.  PANELY ECOSUN N (Natural) – keramické sálavé panely zo spečenej keramiky v imitácii prírodného kameňa, vhodné do reprezentatívnych priestorov, hál, kúpeľní aj bežných obytných miestností. Panely možno zavesiť na výšku aj na šírku, vždy však výhradne vo zvislej polohe (nástenná inštalácia). V Ý R O B O K PRÍKON [W] ROZMERY [mm] HM. [kg] NÁHĽAD TEXTÚRY KÓD ECOSUN 400 N 400 900 × 450 × 45 14,8 Coal (x = 0) / Cream (x = 1) / Rosso (x = 2) Beige (x = 3) / Marrone (x = 4) 543713x Napätie 230V/50Hz, krytie IP 44; trieda ochrany II; vratná tepelná poistka; inštalácia na podklad C, D; pripojovací vodič 1,9m. Vzory textúr sú ilustračné a môžu sa mierne lísiť od skutočnosti. Coal Rosso Cream Beige Marrone 7 nízkoteplotné panely ECOSUN®

PRÍSLUŠENSTVO NÍZKOTEPLOTNÝCH PANELOV V Ý R O B O K KÓD Alu rám pre ECOSUN 300 Dizajnový rámček (z eloxovaného hl iníka) pre orámovanie obvodových hrán panelu ECOSUN U+ a ECOSUN Basic 5401228 Alu rám pre ECOSUN 600/700 5401229 Zapustený rám pre ECOSUN 300 Zápus tné rámy umožňujú inš taláciu panelov ECOSUN Basic/U+ do sádrokatónových a sádrovlákni tých podhľadov tak , aby spodná hrana panelov l ícovala s podhľadom a okraje konš t rukcie mal i podhľadové zakončenie 5401224 Zapustený rám pre ECOSUN 600/700 5401225 Zapustený rám pre ECOSUN 850 5401226 Lankový záves ECOSUN Oceľové lanká (dĺžky 2 m) k zaveseniu panelov ECOSUN U+/K+/IKP/IN(2)/G/E/GS 5401223 Dištančný set ECOSUN Pre inš taláciu ECOSUN GS/G/E na s t rop zo sadrokar tónových/vlákni tých dosiek 5401227 Rám pre ECOSUN IN, IN-2 St ropné rámy na zavesenie panelov na s t rop. Panely ECOSUN IKP, IN a IN-2 sa obvykle zavesia na lanká, preto nie je rám súčasťou výrobku 5401190 Rám pre ECOSUN IKP 5401191 Podpery pre ECOSUN IKP Sada podpier pre umies tnenie panelov ECOSUN 750 IKP na podlahu 5401193 Montážny rám ECOSUN 300 G/E Pr i paneloch ECOSUN GS, G a E nie sú s t ropné rámy súčasťou výrobku, v pr ípade montáže na s t rop je nutné dokúpiť pr íslušný s t ropný rám. 5401195 Montážny rám ECOSUN 600/850 G/E 5401199 V Ý R O B O K URČENÉ PRE PANEL ECOSUN HMOTNOSŤ [kg] KÓD Nerez madlo GS š. 585 (dvojité) 300/600 GS 2,95 5437844 Nerez madlo GS/N š. 450 (jednoduché) 500 GS/400 N 1,35 5437850 Nerez madlo GS/N š. 450 (dvojité) 2,45 5437852 Nerez madlo N 400 (jednoduché) 400 N 1,20 5437862 Nerez madlo GS/CR 500 (jednoduché) 500 GS/CR 1,35 5437864 Nerez madlo GS/CR 300–600–700 (jednoduché) 300/600/700 GS/CR 1,85 5437866 Krycie lišt y GS/CR 300 300 GS/CR 0,50 5437884 Krycie lišt y GS/CR 600–700 600/700 GS/CR 0,50 5437886 Krycie lišt y GS/CR 500 500 GS/CR 0,50 5437888 DržiakY uterákov A KRYCIE LIŠTY Držiaky sú vyrobené z nerezovej pásovej oceli a sú určené výhradne uvedeným typom panelov, ktoré sa s madlom inštalujú len na výšku. Montáž je jednoduchá, madlo sa podľa typu panelu fixuje buď do inštalačných závesov na zadnej strane panelov, alebo do úchytov v postrannom ráme. Alu rám pre ECOSUN Basic/U+ Zapustený rám ECOSUN Basic/U+ Lankový záves ECOSUN Podpery pre ECOSUN IKP Zápustný rám pre ECOSUN Basic/U+ do SDK podhľadu 8 príslušenstvo pre panely ECOSUN®

 Vysokoteplotné panely – pre priemyselné haly, telocvične, sály, dielne atď., s prostredím zodpovedajúcemu danému krytiu. Vhodné aj pre vysušovanie objektov. Do priestorov so zvýšenou vlhkosťou – napr. do poľnohospodárskych prevádzok alebo umývacích boxov sú panely vyrábané v antikoróznom prevedení. Povrchová teplota panelu je podľa okolitých podmienok a výkonu 250–350 °C. Obvyklá výška inštalácie je, podľa použitia (zónový ohrev/celoplošné vykurovanie) a teplote okolia, od 3m do 8m. VYSOKOT E P LOTNÉ PANE LY V Ý R O B O K PRÍKON [W] NAPÄTIE KRYTIE A TRIEDA OCHRANY ROZMERY [mm] HM. [kg] PRÍVODNÝ VODIČ KÓD ECOSUN S+ 06 Shor t 600 ~ 230 V / 50 Hz IP 44 / I. 650 × 250 × 60 5,80 Svorkovnica 5401537 ECOSUN S+ 08 Shor t 850 5401538 ECOSUN S+ 09 900 ~ 230 V / 50 Hz IP 44 / I. 1550 × 150 × 60 7,80 5401540 ECOSUN S+ 12 1200 5401542 ECOSUN S+ 18 1800 ~ 230 V / 50 Hz ~ 400 V 2N 1550 × 250 × 60 12,40 5401544 ECOSUN S+ 24 2400 5401546 ECOSUN S+ 30 3000 ~ 230 V / 50 Hz ~ 400 V 3N 1550 × 350 × 60 16,70 5401548 ECOSUN S+ 36 3600 5401550 ECOSUN S+ 09 Anticor 900 ~ 230 V / 50 Hz IP 44 / I. 1550 × 150 × 60 7,80 5401552 ECOSUN S+ 12 Anticor 1200 5401554 ECOSUN S+ 18 Anticor 1800 ~ 230 V / 50 Hz ~ 400 V 2N 1550 × 250 × 60 12,35 5401556 ECOSUN S+ 24 Anticor 2400 5401558 ECOSUN S+ 30 Anticor 3000 ~ 230 V / 50 Hz ~ 400 V 3N 1550 × 350 × 60 16,65 5411560 ECOSUN S+ 36 Anticor 3600 5401562 TERASOVÉ telesÁ ECOSUN TH V Ý R O B O K PRÍKON [W] NAPÄTIE KRYTIE A TRIEDA OCHRANY ROZMERY [mm] HM. [kg] PRÍVODNÝ VODIČ KÓD ECOSUN TH 10 1000 ~ 230 V / 50 Hz IP 45 / I. 1080 × 140 × 45 4,7 2 m (vidlica) 5401350 ECOSUN TH 15 1500 1580 × 140 × 45 6,9 5401353 Doporučená výška inštalácie: min. 1,8m nad podlahou (spodná hrana panelu).  Terasové telesá ECOSUN TH – zónový ohrev priestorov chránených pred pôsobením poveternostných vplyvov (zimné záhrady, lodžie, zastrešené balkóny a terasy, záhradné stany, apod.) pri teplotách nad +5°C. Farba telesa je matná čierna, pripojovací vodič 2m zakončený vidlicou. Súčasťou balenia sú stenové výklopné závesy (inštalácia pod náklonom). Pri podstropných inštaláciách horná hrana panelu min. 30cm pod stropnou konštrukciou. KOSTOLNé panely ECOSUN CH V Ý R O B O K PRÍKON [W] NAPÄTIE KRYTIE A TRIEDA OCHRANY ROZMERY [mm] HM. [kg] PRÍVODNÝ VODIČ KÓD ECOSUN CH 02 260 ~ 230 V / 50 Hz IP 44 / I. 730 × 155 × 115 3,8 2 m 5401359 ECOSUN CH 04 400 1096 × 155 × 115 5,3 5401360 ECOSUN CH 06 600 1596 × 155 × 115 7,5 5401362 Za príplatok možnosť dlhší prívodný vodič (samozhasivý silikónový vodič s opletením). Prevedenie prívodného vodiča s vidlicou nie je možné.  Sálavé vykurovacie teleso EKOSUN CH do kostolných lavíc – sálavé vykurovacie teleso ECOSUN CH (Church Heater). Vykurovacie panely určené pre vyhrievanie kostolných lavíc. Panely sú určené k montáži pod sedadlá lavíc. Súčasťou výrobku je ochranná mriežka, chrániaca návštevníkov pred kontaktom s vykurovacou lamelou, celý panel je matne čierny, dobre preto splýva s tmavým drevom kostolných lavíc. Uvedené rozmery panela sú vrátane ochrannej mriežky a montážnych úchytov. 9 vysokoteplotné panely ECOSUN®

zväčšený priestor svorkovnice s dvojstranným prístupom predĺženie nevykurovacej časti vykurovacej tyče – zvýšenie bezpečnosti a životnosti výklopné závesy zaistenie proti uvoľneniu vnútorných častí • zvýšenie odolnosti spojovacích prvkov voči korózii • u typu Anticor ošetrenie technológiou aluzinok a dvojvrstvovým nástrekom • zvýšená odolnosť voči vniknutiu pevných predmetov, krytie IP44 konštrukcia a design vysokoteplotných panelov ecosun s+  OCHRANNÁ MRIEŽKA – ochranná mriežka chráni lamely vysokoteplotných panelov ECOSUN S+ pred mechanickým poškodeným (napríklad loptou v telocvični) a súčasne bráni priamemu dotyku predmetov s horúcim povrchom vykurovacích lamiel . Povrchová úprava mr iežky n e p o s k y t u j e z v ý š e n ú ant ikorovú ochranu, mr iežky sú určené len do vnútorného bežného prostredia.  VÝKLOPNÉ ZÁVESY – výklopné závesy umožňujú inštaláciu panelov ECOSUN S+ (anticor) pod náklonom a smerovať tak tepelný tok na požadovanú plochu. Závesy možno použiť pre stropné aj nástenné inštalácie, balenie obsahuje 1 pár konzol (dva kusy).  Zápustný rám pre Ecosun S+ – zápustný rámumožňuje inštaláciu panelov ECOSUN S+ do sadrokartónových a sádrovláknitých podhľadov tak, aby vykurovacie lamely boli v jednej úrovni s podhľadom. Rám rieši nie len podhľadové zakončenie okrajov podhľadu, ale aj nevyhnutné odstupové vzdialenosti panelu od konštrukcie. Pre ochranu pred prípadným prehriatím zápustného panelu doporučujeme doplniť do svorkovnice sadu tepelných poistiek CL+ 18/24. PRÍSLUŠENSTVO VYSOKOTEPLOTNÝCH PANELOV V Ý R O B O K KÓD Ochranná mriežka pre S+ 900–1200 W – ochrana lamiel pred mechanickým poškodením 5401790 Ochranná mriežka pre S+ 1800–2400 W – ochrana lamiel pred mechanickým poškodením 5401792 Ochranná mriežka pre S+ 3000–3600 W – ochrana lamiel pred mechanickým poškodením 5401794 Výklopný záves pre ECOSUN S+ 09–36 – umožňuje montáž panelu s vol i teľným náklonom 5401785 Výklopný záves pre ECOSUN S+ 09–36 Anticor – umožňuje montáž panelu s vol i teľným náklonom 5401786 Zápustený rám 2S+ pre ECOSUN S+ 18/24 5401802 Poistná sada CL+ 18/24 – ochrana panelov v Zápus tnom ráme S+ prot i prehr iat iu 5401800  SKUPINOVÝ ZÁVES – skupinový záves je určený pre spoločné zavesenie troch panelov ECOSUN TH. Záves umožňuje náklon celej skupiny panelov a súčasne odklon oboch krajných panelov od kolmej osy stredového panelu. Je takmožné nielen lepšie smerovať tepelný tok, ale taktiež regulovať veľkosť osalávanej plochy a intenzitu sálania (prekrytie sálavého pola jednotlivých panelov). Záves je možné použiť pre stropnú aj nástennú inštaláciu. Príslušenstvo k panelom ecosun th V Ý R O B O K KÓD Skupinový záves TH – trojramenný 5401780 Skupinový záves TH – dvojramenný 5401779 Ochranná mriežka TH 10 5401781 Ochranná mriežka TH 15 5401782 Skupinový záves Ochranná mriežka TH 10 príslušenstvo pre panely ECOSUN®

SKLO je materiál, ktorý je veľmi estetickým a nadčasovým doplnkom a je preto určený nie len pre vykurovanie rodinných domov a bytov, ale aj rôznych reprezentatívnych priestorov, hál, alebo moderných kancelárií. Podobne ako u MR panelov je tu teplo predávané predovšetkým infračerveným sálaníma z časti konvekčným spôsobom, akumulácia tepla je však oproti MR panelompre menšiu hrúbku skla nižšia. Teplo sálané z týchto panelov je veľmi príjemné a prirodzené, panely sú ponúkané v niekoľkých výkonoch a v rôznom typovom aj farebnom vyhotovení. V Ý R O B O K PRÍKON [W] ROZMERY [mm] HMOTNOSŤ [kg] FARBA SKLA KÓD GR 300 300 700 × 500 × 10 14,0 biela (x = 2) žltozelená (x = 3) červená (x = 4) čierna (x = 5) 543760x GR 500 500 900 × 600 × 10 21,0 543761x GR 700 700 1100 × 600 × 10 26,0 543762x GR 900 900 1200 × 800 × 10 38,0 543763x GR 300 300 700 × 500 × 8 15,5 zrkadlo 5437601 GR 500 500 900 × 600 × 8 21,0 5437611 GR 700 700 1100 × 600 × 8 29,0 5437621 GR 900 900 1200 × 800 × 8 38,0 5437631 Krytie IP 44; trieda ochrany II.; vratná tepelná poistka; inštalácia na podklad C, D; prívodný vodič 1m.  GR PANELY – sálavé sklenené panely (Do vypredania zásob) Použitie: Panel GR je základným typom, ktorý sa skladá zo sklenenej dosky (tvrdené sklo 10mm, pri zrkadle 8mm), vykurovacieho elementu, vratnej tepelnej poistky a prívodného vodiča. Panely sú určené k pevnej inštalácii na stenu s pripojením prívodného vodiča do inštalačnej krabice. Panely možno zavesiť na výšku i na šírku, vždy však výhradne vo zvislej polohe (na stenu alebo podlahové podpery). Farby skla: biela, čierna, žlto-zelená, červená a zrkadlo. UPOZORNENIE: Sálavé panely GR sú vybavené iba vratnou tepelnou poistkou – pre správnu aúspornúprevádzku je nevyhnutná vhodná regulácia – viď. kapitola REGULÁCIA. Pri sklenených paneloch GR vypína vratná tepelná poistka panely pri priemernej teplote 90°C, preto je reálny tepelný výkon panelov o cca 10%nižší ako je príkon. Z tohto dôvodu a takisto pre zvýšenie a zlepšenie dynamiky celého vykurovacieho systému doporučujeme inštalovaný príkon zvýšiť o 20% voči výpočtu tepelných strát.  PANELY GR+ – sklenené panely s bezdrôtovou reguláciou (Do vypredania zásob) Panel GR+ je štandardný sklenený panel GR, ktorý má ale integrovaný bezdrôtový prijímač Watts. Na ovládanie panelu je preto nutné dokúpiť bezdrôtový termostat Watts V22. K ovládaniu až 4 panelov v jednej miestnosti stačí len jeden spoločný termostat V22, preto sa objednáva samostatne. Nástenné konzoly sú súčasťou výrobku, balenie však neobsahuje fixační materiál (hmoždinky, skrutky), ktoré je nutné prispôsobiť typu konštrukcie. Pre montované konštrukcie (napr. sadrokartón) doporučujeme použiť špeciálne hmoždinky s potrebnou nosnosťou. UPOZORNENIE: Panely je možné zavesiť na výšku aj na šírku, vždy však výhradne vo zvislej polohe (na stenu). V Ý R O B O K PRÍKON [W] ROZMERY [mm] HMOTNOSŤ [kg] FARBA SKLA KÓD GR+ 300 300 700 × 500 14,0 zrkadlo (x = 6) biela (x = 7) žltozelená (x = 8) červená (x = 9) 543770x GR+ 500 500 900 × 600 21,0 543771x GR+ 700 700 1100 × 600 26,0 543772x GR+ 900 900 1200 × 800 38,0 543773x GR+ 300 300 700 × 500 × 8 15,5 čierna 5437710 GR+ 500 500 900 × 600 × 8 21,0 5437720 GR+ 700 700 1100 × 600 × 8 29,0 5437730 GR+ 900 900 1200 × 800 × 8 38,0 5437740 Krytie IP 44; trieda ochrany II.; vratná tepelná poistka; inštalácia na podklad C, D; prívodný vodič 1m. QR code – animácia výmeny konvetoru za GR panel. 11 sálavé sklenené PANELY GR

+ V Ý R O B O K URČENÉ PRE ŠÍRKA [mm] VÝŠKA [mm] HĹBKA [mm] HMOTNOSŤ [kg] KÓD Nerez madlo GR š. 500 (jednoduché) GR 300 530 30 90 0,9 5437810 Nerez madlo GR š. 600 (jednoduché) GR 500/700 630 30 90 1,1 5437812 Nerez madlo GR š. 800 (jednoduché) GR 900 830 30 90 1,2 5437818 Nerez madlo GR š. 500 (dvojité) GR 300 530 150 90 1,8 5437820 Nerez madlo GR š. 600 (dvojité) GR 500/700 630 150 90 2,1 5437822 Nerez madlo GR š. 800 (dvojité) GR 900 830 150 90 2,4 5437824  Bezdrôtový regulačný set Watts WS–1 Použitie: Regulačný set WS-1 je určený pre riadenie elektrického vykurovania – podlahového, stropného, sálavých panelov, konvektorov alebo vykurovacích rebríkov – väčšinou pre dodatočnú inštaláciu, kedy nie je možné prepojiť termostat s vykurovacím prvkom pomocou kabeláže. Set obsahuje izbový termostat V22 s týždenným programom a nástenný prijímač V23. Termostat V22 spína prostredníctvom prijímača V23 pripojené vykurovacie teleso a tým udržuje v miestnosti teplotu podľa nastaveného programu. Ak sú v miestnosti ďalšie vykurovacie telesá alebo podlahové/stropné vykurovanie, možno k setu dokúpiť samostatne ďalšie (max. 3) prijímače Watts V23 alebo V25. Set WS–1 je možné použiť do systému bezdrôtovej centrálnej regulácie s riadiacou jednotkou V24 (stavebnicový systém, možnosť dodatočného zostavenia)  Podpery pre GR panely Použitie: Pre aplikácie, kde sa nedá zavesiť GR panel na stenu (napr. pri presklených plochách), je možné použiť sadu podpier k postaveniu panela na podlahu. Konzolové skrutky v spodnej časti panela sa vložia do výrezu podpier a zafixujú maticami. Panel je na podperách stabilný, pre trvalé inštalácie však doporučujeme podpery pripevniť k podlahe (v podstave sú dva otvory pre skrutku 6mm zo zápustnou hlavou). Podpery sú určené pre inštaláciu panelov na šírku, pri inštalácii na výšku (obzvlášť u GR 900) hrozí náhodné prevrátenie panelu. Na panel umiestnený na podperách nesmie byť vyvíjaný neprimeraný tlak - pri voľnom umiestnení hrozí prevrátenie, pri fixácii podpier k podlahe vzniká riziko poškodenia skla v mieste uchytenia podpier. Obsah sady: 2 ks podpera GR panela, 2 ks plastová krytka konzol GR panelu. Rozmery: priemer podstavy 130mm, výška podpery 185/105mm (spodná hrana panela 50mm nad podlahou), rozteč fixačných otvorov v podstave 85mm, povrchová úprava metalický práškový lak CHROMO (strieborný). V Ý R O B O K KÓD Podpery pre panely GR 8000101 V Ý R O B O K TECHNICKÝ POPIS KÓD Regulačný set Watts WS–1 Riadiaca jednotka V22: izbový termostat s týždenným programom, zobrazenie skutočnej teploty, snímanie teploty priestoru vnútorným snímačom. Umiestnenie na stenu alebo voľne na stojan, napájanie batériami (2× AAA 1,5 V), záloha programu v EEPROM pamäte (10 rokov), obojsmerná bezdrôtová komunikácia 868 MHz. Prijímač V23: umiestnenie na inštalačnú krabicu KU 68, napájanie 230 V/50 Hz, spínací kontakt 16 A, krytie IP21, možnosť pripojenia podlahovej sondy (nie je súčasťou), prevádzkový stav signalizovaný LED. 4500419  Držiak uterákov Použitie: Držiak uterákov je z leštenej nerezovej ocele (4 × 30 mm). Jeho inštaláciou sa štandardný sklenený panel GR zmení na elegantné kúpeľňové vykurovacie teleso s madlom, na ktoré možno zavesiť uterák alebo osušku. Takto upravené panely možno inštalovať iba na výšku. Montáž je veľmi jednoduchá – otvory v zadnej časti madla sa jednoducho nasunú na horné dve skrutky panela, za ktoré bude vykurovacie teleso pripevnené na stenu. Panel sa umiestni do pripravených závesných konzol a dotiahnutím fixačných matíc je zaistené jeho pevné uchytenie. Odstup madla od sklenenej dosky je 70 mm. 12 doplnky pre sklenené PANELY GR

Ponúkané elektrické vykurovacie vodiče sa líšia konštrukciou a výkonom. Výber správneho typu závisí na účele použitia (podlahové vykurovanie, vyhrievanie vonkajších plôch, ochrana strešných zvodov, atď.) a na skladbe konštrukcií, v ktorých má byť nainštalovaný (v lepiacom tmele priamo pod dlažbou, v betóne, v pieskovom lôžku, atď.) Pre podlahové vykurovanie a vyhrievanie vonkajších plôch možno vykurovacie vodiče zakúpiť ako samostatné okruhy alebo ako rohože. Z hľadiska funkčnosti nie je medzi okruhom a rohožou žiadny rozdiel. Vykurovacia rohož je v podstate vodič zafixovaný na nosnej tkanine. Tieto dva výrobky sa líšia iba v spôsobe inštalácie – inštalácia okruhu je flexibilnejšia, ale náročnejšia, rohož sa vyznačuje jednoduchšou pokládkov a je u nej zaistené rovnomerné rozloženie výkonu, je však vhodná skôr pre pravidelné plochy. typ príkon [W/bm] vodič ochrany podlahové vykurovanie protimrazová ochrana odolnosť plášťa [o C] jednožilový dvojžilový multirezistencia proti vlhkosti (opletenie) proti UV žiareniu priame 1) poloakumulačne 2) akumulačné 3) vonkajšie plochy potrubie odkvapy, zvody, strechy zrenie betónu PSV 7 • • • • 80 10 • • • • • 15 • • • • ADSV 5 • • • 70 7 • • • 10 • • • • ADPSV 10 • • • • • • 80 18 • • • • • • 20 • • • • • • • 30 • • • • • • • MAPSV 20 • • • • • • • 80 30 • • • • • • MADPSP 40 • • • • PFP 12 • • • 70 PDS1P 40 • • • 70 ELSR-M 10 • • • 65 4) 15 • • • ELSR-N 20 • • • • 80 4) 30 • • • • Prehľad vykurovacích vodičov ECOFLOOR a ich doporučené použitie Prehľad vykurovacích rohoží ECOFLOOR a ich doporučené použitie typ príkon [W/bm] vodič ochrany podlahové vykurovanie vyhrievanie vonkajších plôch odolnosť plášťa [o C] jednožilový dvojžilový multirezistencia proti vlhkosti (opletenie) proti UV žiareniu priame 1) poloakumulačne 2) akumulačné 3) CM 150 • • • 90 LD 160 • • • • 70 LDTS 80 • • • • 70 100 • • • • 160 • • • • LPSV 80 • • • 80 ADPSV 300 • • • • • • 80 MST 300 • • • • • • 80 MDT 400 • • • • • 90 1) uloženie vykurovacej technológie pod dlažbou do flexibilného tmelu 2) uloženie vykurovacej technológie do betónovej alebo anhydridovej vrstvy v hrúbke 4—7 cm 3) uloženie vykurovacej technológie do betónovej vrstvy o hrúbke cca 12 cm 4) vo vypnutom stave MULTIREZISTENCIA – Vykurovacie okruhy a rohože, u ktorých môžeme očakávať vyššie namáhanie alebo je požadovaný vysoký výkon (vodiče do odkvapov, potrubia, vonkajšia aplikácia), majú vykurovacie jadro spletené zo 7 žíl (stočené ako lanko). Vyznačuje sa preto výbornou mechanickou odolnosťou, sú ohybné a je pri ich garantovaná vysoká životnosť. 13 vykurovacie systémy ECOFLOOR®

 ADPSV – vykurovacie okruhy ADPSV  MAPSV – vykurovacie okruhy MAPSV (skôr MPSV), vykurovacie rohože MST  MADPSP – vykurovacie okruhy MADPSP, vykurovacie rohože MDT  PDS1P – pre urýchlenie vyzretia betónu a vytvrdenie betónu v zimnom období  ELSR-M – samoregulačný vodič pre protimrazovú ochranu a technologické ohrevy (10 a 15W/m)  ELSR-N – samoregulačný vodič pre protimrazovú ochranu a technologické ohrevy (20 a 30W/m v EEx II)  ASL1P – vykurovacie rohože LD  ADSV-T – vykurovacie rohože LDTS, LSDTS  ADSV – vykurovacie okruhy ADSV  ADSA – ultratenké rohože CM  PSV – vykurovacie okruhy PSV, vykurovacie rohože LPSV Okruhy a rohože vyrobené z vykurovacích vodičov označených logom HALOGEN FREE majú pripojovacie vodiče (tzv. studené konce) v bezhalogénovom prevedení. 14 vykurovacie vodiče ECOFLOOR®

VYKUROVACIE ROHOŽE PRE PRIAMOVÝHREVNÉ VYKUROVANIE umiestnenie do lepiaceho tmelu alebo do betónu hrúbky cca 6cm Inštalácia systému Ecofloor – vykurovacia rohož 1) Inštalácia systému Ecofloor – vykurovacia rohož, 2) A k potrebujete obísť napr. zriaďovacie predmety, vystrihneme potrebnú časť tkaniny a dané miesto obídeme vodičom (obr. 2), 3)  Hladkou stierkou zrovnáme flexibilný tmel na rovinu podlahy, 4) Pri menších plochách (do 4m2) môžeme klásť dlažbu ihneď, pri väčších plochách po 24 hodinách.  Vykurovacie rohože LDTS Dvojžilový vodič s ochranným opletením – vhodné do vlhkých priestorov (kúpeľne, práčovne) aj bežných miestností – umiestnenie do lepiaceho tmelu pod dlažbou. Ø vodiča 3–4mm, pripojovací vodič – tzv. Studený Koniec 1×3m (za príplatok možnosť dlhší SK). LDTS 100 W/m2 Rozteč vodičov 8,7cm Typ LDTS 100 W/m2 PríKON [W] Plocha [m2] Šírka [m] Dĺžka [m] KÓD LDTS 100/0,6 60 0,6 0,5 1,2 5530401 LDTS 100/1,0 105 1,0 0,5 2,1 5530403 LDTS 100/1,8 180 1,8 0,5 3,6 5530405 LDTS 100/2,2 220 2,2 0,5 4,4 5530410 LDTS 100/2,9 290 2,9 0,5 5,8 5530415 LDTS 100/4,1 410 4,1 0,5 8,2 5530420 LDTS 100/4,7 460 4,7 0,5 9,4 5530425 LDTS 100/5,6 560 5,6 0,5 11,2 5530430 LDTS 100/8,2 820 8,2 0,5 16,5 5530440 LDTS 100/10,2 1000 10,2 0,5 20,3 5530450 LDTS 100/11,8 1200 11,8 0,5 23,7 5530460 LDTS 100/17,9 1800 17,9 0,5 35,8 5530470 LDTS 80 W/m2 Rozteč vodičov 11,2cm, šírka 50cm Typ LDTS 80 W/m2 PríKON [W] Plocha [m2] Šírka [m] Dĺžka [m] KÓD LDTS 80/0,8 60 0,8 0,5 1,5 5531502 LDTS 80/1,3 105 1,3 0,5 2,6 5531504 LDTS 80/2,3 180 2,3 0,5 4,5 5531506 LDTS 80/2,8 220 2,8 0,5 5,5 5531508 LDTS 80/3,6 290 3,6 0,5 7,2 5531510 LDTS 80/5,1 410 5,1 0,5 10,2 5531512 LDTS 80/5,8 460 5,8 0,5 11,5 5531514 LDTS 80/7,0 560 7,0 0,5 14,0 5531516 LDTS 80/10,3 820 10,3 0,5 20,5 5531518 LDTS 80/12,5 1000 12,5 0,5 25,0 5531520 LDTS 80/15,0 1200 15,0 0,5 30,0 5531522 LDTS 80/22,5 1800 22,5 0,5 45,0 5531524 LDTS 160 W/m2 Rozteč vodičov 7,6cm (10,5–12cm od výkonu 1400W) Typ LDTS 160 W/m2 PríKON [W] Plocha [m2] Šírka [m] Dĺžka [m] KÓD LDTS 160/0,5 70 0,5 0,5 0,9 5530311 LDTS 160/0,8 130 0,8 0,5 1,6 5530313 LDTS 160/1,3 210 1,3 0,5 2,6 5530315 LDTS 160/1,6 260 1,6 0,5 3,2 5530320 LDTS 160/2,1 340 2,1 0,5 4,2 5530330 LDTS 160/2,6 410 2,6 0,5 5,2 5530340 LDTS 160/3,0 500 3,0 0,5 6,0 5530350 LDTS 160/3,4 560 3,4 0,5 6,7 5530355 LDTS 160/4,2 670 4,2 0,5 8,3 5530360 LDTS 160/5,1 810 5,1 0,5 10,2 5530370 LDTS 160/6,1 1000 6,1 0,5 12,3 5530380 LDTS 160/7,6 1210 7,6 0,5 15,1 5530385 LDTS 160/8,8 1400 8,8 0,5 17,6 5530393 LDTS 160/11,0 1800 11,0 0,5 22,0 5530394 LDTS 160/13,3 2150 13,3 0,5 26,6 5530395 LDTS 160/16,3 2600 16,3 0,5 32,5 5530396 15 vykurovacie rohože ECOFLOOR®

Typ CM 150 W/m2 PríKON [W] Plocha [m2] Šírka [m] Dĺžka [m] KÓD CM 150/5 750 5,0 0,5 10,0 5533010 CM 150/6 900 6,0 0,5 12,0 5533011 CM 150/7 1050 7,0 0,5 14,0 5533012 CM 150/8 1200 8,0 0,5 16,0 5533013 CM 150/9 1350 9,0 0,5 18,0 5533014 CM 150/10 1500 10,0 0,5 20,0 5533015 CM 150/12 1800 12,0 0,5 24,0 5533017 CM 150/15 2250 15,0 0,5 30,0 5533019  ULTRATENKÉ ROHOŽE CM Dvojžilový veľmi tenký vodič s ochranným opletením – vhodné do bežných aj vlhkých miestností (kúpeľne) – ideálny do lepiaceho tmelu pod dlažbu; Ø vodiča 2,7–2,9mm, pripojovací vodič – tzv. Studený Koniec – 1×2,5m (za príplatok možnosť dlhší SK). Vykurovacie rohože pre priamovýhrevné vykurovanie umiestnenie do tmelu alebo do betónu hrúbka cca 6cm  Vykurovacie rohože LD Jednožilový vodič s ochranným opletením – použitie zhodné s rohožami LDTS; Ø vodiča 2,9–3,4mm – SK 2×5m (za príplatok možnosť dlhší SK). LD 160 W/m2 Rozteč 8,7cm Typ LD 160 W/m2 PríKON [W] Plocha [m2] Šírka [m] Dĺžka [m] KÓD LD 160/0,6 100 0,6 0,3 2,0 5530005 LD 160/0,9 150 0,9 0,3 3,0 5530007 LD 160/1,1 180 1,1 0,3 3,6 5530010 LD 160/1,8 300 1,8 0,3 6,1 5530020 LD 160/2,3 360 2,3 0,3 7,6 5530030 LD 160/3,0 500 3,0 0,3 10,0 5530040 LD 160/4,3 700 4,3 0,5 8,6 5530050 LD 160/5,3 850 5,3 0,5 10,6 5530060 LD 160/5,9 950 5,9 0,5 11,8 5530070 LD 160/7,2 1150 7,2 0,5 14,4 5530080 LD 160/10,7 1700 10,7 0,5 21,4 5530090 LD 160/12,4 2000 12,4 0,5 24,9 5530100 LD 160/15,7 2500 15,7 0,5 31,3 5530110 LD 160/18,8 3000 18,8 0,5 37,6 5530120  PODLAHOVÉ IZOLÁCIE k vykurovacím systémom ECOFLOOR v tmeli pod dlažbou Podlaha v kúpeľni sa pri štandardných podmienkach zohrieva z 20°C na 28°C cca 1–1,5 hodiny. S doplnkovou izoláciou je podlaha prehriata za 10–15 minút. Izolácia F-BOARD je obojstranne vybavená krycou stielkovou vrstvou vystuženou sklenenou tkaninou. Tak je dosiahnutá vyššia tuhosť a mechanická odolnosť izolácie, dosky sa ľahšie pokladajú. Súčasne je zaručená výborná priľnavosť flexibilných tmelov použitých pre fixáciu jednotlivých vrstiev (podklad, dlažba). Predaj iba v celých baleniach. Typ Hrúbka [mm] Objemová hmotnosť [kg/m3] Sučiniteľ tepelnej vodivosti [W/mK] Doporučené použitie Rozmer izolácie [m] Obsah balenia KÓD F -BOARD 6 6 36 0,033 Väčšia hrúbka izolácie lepšie tepelne izoluje, súčasne však zvyšuje hrúbku konštrukcie 6× doska 0,60 × 1,20 4,32 m2 5442020 F -BOARD 6 6 36 0,035 10× doska 0,60 × 1,20 7,20 m2 5442026 F -BOARD 10 10 36 0,037 6× doska 0,60 × 1,20 4,32 m2 5442021 F -BOARD 10 10 36 0,035 10× doska 0,60 × 1,20 7,20 m2 5442027  VYKUROVACIE ROHOŽE LPSV Jednožilový vodič s ochranným opletením – vhodné do vlhkých miestností (kúpelne) aj do bežných miestností – umiestnenie do betónu alebo anhydridu, určené na trvalé vykurovanie; Ø vodiča 4,5–5,1mm – SK 2×5m (za príplatok možnosť dlhší SK). LPSV 80 W/m2 Typ LPSV 80 W/m2 PríKON [W] Plocha [m2] Šírka [m] Dĺžka [m] KÓD LPSV 80/2 160 2,0 0,5 4,0 5520310 LPSV 80/3 240 3,0 0,5 6,0 5520312 LPSV 80/4 320 4,0 0,5 8,0 5520314 LPSV 80/5 400 5,0 0,5 10,0 5520316 LPSV 80/6 480 6,0 0,5 12,0 5520318 LPSV 80/7 560 7,0 0,5 14,0 5520320 LPSV 80/8 640 8,0 0,5 16,0 5520322 LPSV 80/9 720 9,0 0,5 18,0 5520324 LPSV 80/10 800 10,0 0,5 20,0 5520326 LPSV 80/12 960 12,0 0,5 24,0 5520328 LPSV 80/13 1040 13,0 0,5 26,0 5520330 LPSV 80/15 1200 15,0 0,5 30,0 5520332 LPSV 80/18 1440 18,0 0,5 36,0 5520334 LPSV 80/21 1680 21,0 0,5 42,0 5520336 LPSV 80/28 2240 28,0 0,5 56,0 5520338 Typ CM 150 W/m2 PríKON [W] Plocha [m2] Šírka [m] Dĺžka [m] KÓD CM 150/1 150 1,0 0,5 2,0 5533002 CM 150/1,5 225 1,5 0,5 3,0 5533003 CM 150/2 300 2,0 0,5 4,0 5533004 CM 150/2,5 375 2,5 0,5 5,0 5533005 CM 150/3 450 3,0 0,5 6,0 5533006 CM 150/3,5 525 3,5 0,5 7,0 5533007 CM 150/4 600 4,0 0,5 8,0 5533008 CM 150/4,5 675 4,5 0,5 9,0 5533009 16 vykurovacie rohože ECOFLOOR®

 SADY COMFORT MAT – pre svojpomocnú inštaláciu Obsahujú vykurovaciu rohož LDTS so šírkou 50 cm. Základným kritériom je požadovaná veľkosť vykurovanej plochy – vyberie sa sada v ktorej je rohož zodpovedajúcej veľkosti. Sady Comfort Mat sú ponúkané s plošným výkonom 100 a 160W/m2. Výkon 100W/m2 je pre kúpeľne nedostatočný a všeobecne je určený skôr pre trvalé vykurovanie podláh. Výkon 160W/m2 je určený predovšetkým pre kúpeľne a pre aplikácie, kde je vykurovanie v podlahe prevádzkované krátkodobo – vyšší plošný príkon zaisťuje rýchlejšie prehriatie podlahy. Výhodou rohoží oproti vodičovému okruhu je jednoduchá a rýchla pokládka, sú však určené skôr pre inštaláciu do pravidelných plôch, pri ktorých je jedna strana násobkom šírky rohože (50 cm). Typ LDTS PRÍKON [W] PLOCHA [m2] DĹŽKA [m] KÓD Comfort Mat 160/0,5 70 0,5 0,9 5590094 Comfort Mat 160/0,8 130 0,8 1,6 5590097 Comfort Mat 160/1,3 210 1,3 2,6 5590100 Comfort Mat 160/1,6 260 1,6 3,2 5590105 Comfort Mat 160/2,1 340 2,1 4,2 5590110 Comfort Mat 160/2,6 410 2,6 5,2 5590115 Comfort Mat 160/3,0 500 3,0 6,1 5590120 Comfort Mat 160/3,4 560 3,4 6,7 5590122 Comfort Mat 160/4,2 670 4,2 8,3 5590125 Comfort Mat 160/5,1 810 5,1 10,2 5590130 Comfort Mat 160/6,1 1000 6,1 12,3 5590135 Comfort Mat 160/7,6 1210 7,6 15,1 5590140 Comfort Mat 160/8,8 1400 8,8 17,6 5590145 Comfort Mat 100/1,8 180 1,8 3,6 5590148 Comfort Mat 100/2,2 220 2,2 4,4 5590150 Comfort Mat 100/2,9 290 2,9 5,8 5590152 Comfort Mat 100/4,1 410 4,1 8,2 5590155 Comfort Mat 100/4,7 460 4,7 9,4 5590157 Comfort Mat 100/5,6 560 5,6 11,2 5590160 Comfort Mat 100/8,2 820 8,2 16,5 5590165 Obsah:  Vykurovacia rohož (šírka 0,5 m, dĺžka 0,9–17,6 m)  Digitálny programovateľný termostat Fenix TFT  Podlahová sonda k termostatu  Ohybná inštalačná rúrka – tzv. „husí krk“ pre zavedenie sondy do podlahy  Medená záslepka inštalačnej rúrky  Návod a záručný list Hliníkové rohože AL MAT pod plávajúce podlahy do vlhkých priestorov – kúpeľní, kam nie je možné použiť fólie ECOFILM. Vykurovacie vodiče s dvojitou fluoropolymérovou izoláciou, teplotná odolnosť 70 °C, samozhášavé materiály – celá konštrukcia zaručuje vysokú bezpečnosť a nadštandardnú životnosť výrobku. Pri inštalácií je nutné jednotlivé pásy rohože vodivo prepojiť (v balení sú prepojovacie samolepiace pásky). Rohož je v prevedení ako dvojžilová, s jedným pripojovacím vodičom dĺžky 3m, hrúbka rohože je len 1,7mm.  ECOFLOOR ALMAT Typ AL MAT 80 W/m2 PRÍKON [W] PLOCHA [m2] ŠÍRKA [m] DĹŽKA [m] KÓD AL MAT 80/1,25 100 1,25 0,5 2,5 5543200 AL MAT 80/2 160 2,0 0,5 4,0 5543202 AL MAT 80/3 240 3,0 0,5 6,0 5543204 AL MAT 80/5 400 5,0 0,5 10,0 5543206 AL MAT 80/8 640 8,0 0,5 16,0 5543208 AL MAT 80/10 800 10,0 0,5 20,0 5543210 AL MAT 80/12 960 12,0 0,5 24,0 5543212 Typ AL MAT 140 W/m2 PRÍKON [W] PLOCHA [m2] ŠÍRKA [m] DĹŽKA [m] KÓD AL MAT 140/1 140 1,0 0,5 2,0 5543000 AL MAT 140/1,5 210 1,5 0,5 3,0 5543002 AL MAT 140/2 280 2,0 0,5 4,0 5543004 AL MAT 140/3 420 3,0 0,5 6,0 5543006 AL MAT 140/4 560 4,0 0,5 8,0 5543008 AL MAT 140/5 700 5,0 0,5 10,0 5543009 AL MAT 140/6 840 6,0 0,5 12,0 5543010 AL MAT 140/8 1120 8,0 0,5 16,0 5543012 AL MAT 140/10 1400 10,0 0,5 20,0 5543014 AL MAT 80W/m2 AL MAT 140W/m2 17 sady COMFORT MAT / rohože AL MAT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNzgx