Batériové úložisko HES

						
Batériové úložisko HES je kompaktné, na sieti nezávislé riešenie hybridného fotovoltického systému pre domácnosti či menšie prevádzky. Umožňuje efektívne využívať energiu vyrobenú fotovoltickými panelmi a zaisťuje tak isto energetickú zálohu objektu.
All in One
All in One

Domáce batériové úložisko HES predstavuje ucelené riešenie hybridného fotovoltického systému. Okrem samotných batériových článkov obsahuje zariadenie  vlastný asymetrický trojfázový striedač o menovitom výkone 10kW, solárny MPPT regulátor s dvoma nezávislými vstupmi pre pripojenie až 12 kWp fotovoltaických panelov, modul synchronizácie zaisťujúci pripojenie a súbeh s distribučnou sieťou, nabíjačkou akumulátorov, systém dohľadu nad batériovými článkami (BMS) a modul s riadiacou a komunikačnou jednotkou. Úložisko HES je dodávané v kapacitách 13,7 kWh, 27,4 kWh alebo 41,1 kWh. Všetka technológia je umiestnená v celoplechovej skrini o priemere 60x60x192 cm.

Užívateľ batériového úložiska HES získa prístup do webového rozhrania, pomocou ktorého je možné monitorovať aktuálny stav systému, je možné spätne vyhodnocovať bilanciu spotreby objektu, výroby FVE, množstvo energie odberanej z distribučnej siete, históriu stavu nabitia batéria a pod. Je poskytovaná aj trojdenná predpoveď osvitu pre danú FVE. Detailné prevádzkové dáta za vybrané obdobie je možnosť si stiahnuť a ďalej individuálne zapracovávať. V rámci užívateľského rozhrania je možné tak jednoducho meniť prevádzkové režimy (ECO, UPS, WINTER) a nastavovať základné parametre určujúce chovanie systému (medzné hodnoty stavu nabitia batérie aj pre zahájenie nabíjania zo siete, pre začiatok kompenzácie záťaže, hodnotu minimálneho nabitia batérií a pod.).

Stanica HES tak isto umožňuje efektívne využívanie v tzv. spotových cienách elektrickej energie. Zaisťuje to unikátny algoritmus, ktorý priebežne vyhodnocuje priebeh hodinových cien, predpoveď výroby FVE a predpoveď spotreby domu a na základe týchto údajov vytvorený model, potom rozhoduje, kedy má dochádzať k nabíjaniu batérie z distribučnej siete a kedy naopak má byť systém energie do siete dodávaný. Takto autonómne riadená prevádzka úložiska môže výrazne prispievať k ďalším aktuálnym znižovaným prevádzkových nákladov.

All in One
Batériové úložisko HES
Batériové úložisko HES
Batériové úložisko HES
Dištrubučná schéma energie
Prístup do webového rozhrania

SK Home battery system HES

Typ Kapacita úložiska Rozmery Hmotnosť Počet článkov AcuPack Kat. č.
[kWh] [mm] [kg] [ks]
HES 2 13,7 600 x 600 x 1920 265 2 0020300
HES 4 27,4 600 x 600 x 1920 330 4 0020302
HES 6 41,1 600 x 600 x 1920 395 6 0020304
TOPlist