Nesprávna inštalácia

Najčastejšie chyby pri pokládke vykurovacích káblov a rohoží

Častou príčinou nefunkčného podlahového vykurovania je nedodržanie základných montážnych predpisov. Niekedy montážna firma vykoná tak zjavne neodbornú inštaláciu, že sa na nás obráti investor so žiadosťou o posúdenie ešte pred zaliatím do poteru alebo zatmelením. Častejšie však ide o chyby, ktoré nie sú úplne zjavné a príde sa na ne až v okamihu, kedy dôjde k poruche. Samotnú pokládku montážna firma prevedie celkom starostlivo, chyby ktorých sa dopustia však dokazujú, že nemala potrebné skúsenosti a návod si bohužiaľ nepreštudovala.

Jeden z príkladov, kedy investor požiadal o naše vyjadrenie ešte pred zakrytím. Vykurovacie káble sú nedostatočne fixované, príchytky sú príliš ďaleko od seba, kábel na podlahe "pláva". Pri zalievaní poterom môže dôjsť k dotyku alebo dokonca kríženiu káblov, čo povedie k prehrievaniu a prerušeniu vodiča. Na pravej polovici fotky sú voľné káble vedené v bezprostrednej blízkosti husieho krku podlahovej sondy, čo spôsobí nesprávne vyhodnocovanie teplôt termostatom.
A toto je výsledok kríženia vykurovacieho kábla. Dlhodobým prehrievaním (môže trvať pár dní, ale aj týždne až mesiace) sa porušila izolácia, došlo ku krátkemu spojeniu a vyhodeniu ističa. Na obrázku sú vidieť zvyšky vykurovacieho kábla, ktorý sa pri skrate roztavil.
V tomto prípade nejde priamo o porušenie inštalačných predpisov, skôr o nedostatok praxe. Určite by sme odporučili robiť za fixačnou lištou dlhšie oblúky, aby ohyb kábla nebol opretý o hranu plastovej lišty. Aj keď je nebezpečenstvo malé, riziko poškodenia plášťa o hranu lišty sa nedá úplne vylúčiť. Zvlášť ak má kúrenie v podlahe fungovať ďalších 50 rokov ... Naopak spojka vykurovacieho kábla je uložená vzorne, vrátane zakótovania vzdialenosti od steny.
Husí krk s podlahovou sondou nesmie byť v kontakte s vykurovacími káblami. V tomto prípade sa krížia, výstuž betónu navyše husí krk pritláča na vykurovací kábel. V ľavej časti fotografie je celkový pohľad na odkryté miesto poruchy, napravo je v detaile vidieť, ako vplyvom prehrievaniu došlo k prerušeniu vykurovacieho kábla. Na okrajoch prerušeného husieho krku je vidieť deformáciu plastu teplotným namáhaním (natavenie).
Vykurovacie káble nesmú prechádzať cez dilatačné škáry. Hrozí buď mechanické poškodenie (strih kábla), alebo ako v tomto prípade prehriatie kábla. Kábel prechádza izolačnou páskou hr. cca 10 mm, ktorá tvorí dilatačnú výplň, je ale súčasne veľmi dobrým izolantom, takže kábel sa v mieste prestupu prehrial a prerušil.
Ukážkový prípad, ako sa vykurovacie káble nemajú pokladať. Po krátkej dobe prestalo podlahové kúrenie v kúpeľni hriať, po odkrytí dlažby sa ukázalo chybné kríženie vykurovacích káblov
V tomto prípade nemusí byť na prvý pohľad zrejmé, čo môže byť zle. Problém je v lepiacej páske, ktorou je kábel prilepený k podkladu. Inštalačné predpisy síce fixáciu pomocou lepiacej pásky nezakazujú, páska však musí kábel čo najtesnejšie obopínať. Všimnite si zakrúžkovaný detail - páska vytvára nad káblom striešku, do ktorej nemá betón šancu zatiecť. Páska je široká cca 5 cm a v tomto mieste z viac ako 2/3 plášťa vykurovacieho kábla nebude zaistený odvod tepla. Na celej podlahe je takýchto prekrytí...
Na tejto fotografii je zrejmé nedodržanie minimálnej vzájomnej vzdialenosti vykurovacích káblov. Káble nesmú byť tesne pri sebe, aby nedochádzalo k ich dlhodobému prehrievaniu. Medzi vykurovacími káblami musí byť medzera minimálne 3 cm. V tomto prípade sú vrcholy vykurovacích slučiek na rohoži od seba vzdialené len cca 0,5 cm. Pritom by stačilo jeden pás vykurovacej rohože posunúť o cca 5-6 cm, aby vrcholy slučiek neboli priamo proti sebe.
TOPlist