Regulácia pre elektrické vykurovanie

Pri regulácii pre vonkajšie aplikácie ( protimrazová ochrana chodníkov, ciest, strešných odkvapov a zvodov, protimrazová ochrana potrubí) a regulácia pre priemysel ( dielne, výrobné prevádzky, skladové haly, a pod.) sú využívané špeciálne parametre – napríklad snímanie nie len teploty ale aj vlhkosti, neštandardné rozsahy meraných teplôt, vyššia odolnosť teplotných sond, odolnosť voči vlhkosti, vyššie IP krytie, a pod. Prevedenie a desing regulácie je teda podriadený týmto požiadavkám a pre štandardné vykurovanie sa nepoužívajú.
Eberle AZT-I 524 410 (510)
Priemyselné, nástenné priestorové termostaty, určené k riadeniu teploty vo vlhkom a prašnom prostredí, napr. v garážach, skladoch, prádelniach a stajniach a pod.
Eberle AZT-A 524 410 (510)
Priemyselné, nástenné priestorové termostaty, určené k riadeniu teploty vo vlhkom a prašnom prostredí, napr. v garážach, skladoch, prádelniach , stajňách a pod.

Domy ako aktívne prvky energetickej sústavy

Katalóg produktov

TOPlist