Regulácia pre elektrické vykurovanie

Medzi reguláciu patrí aj ďalšie zariadenie, ktoré nemusí byť bezprostredne prepojené priamo s vykurovaním. Ide napríklad o regulátory pre riadenie útlmu a časové programovateľné spínače, ktoré spolupracujú s ďalším regulačným prvkom, alebo zariadenie, ktoré v prípade ,,odberovej špičky´´ dokáže odpojiť niektoré spotrebiče (okruhy) a tým znížiť požiadavku na veľkosť hlavného ističu pre objekt.
BMR HJ 306RX
Typová rada HJ 306RX meraný prúd vo všetkých troch fázach, má však k dispozícii tri nezávislé regulačné kanály (pre každú fázu jeden) s možnosťou ovládania dvoch skupin spotrebičov na kanál.
BMR HJ 103RX
BMR HJ je prístroj monitorujúci striedavý prúd ním prechádzajúci a indikujúci jeho prekročenie rozopnutím príslušného konvektoru relé.

Domy ako aktívne prvky energetickej sústavy

Katalóg produktov

TOPlist