Sada okapových čidel EBERLE

						
Sada sond k regulátorom EM 524 89 a EM 524 90 pre riadenie vyhrievania strešných odkvapoch a zvodoch.
Vlhkostná sonda ESD
Vlhkostná sonda ESD

Vlhkostná sonda sa umiestňuje priamo do odkvapu – obvykle na najnižšie miesto k zaústení zvodu, teplotnú sondu je vhodné situovať tak, aby nebolo ovplyvňované slnečným žiarením. Všeobecne sa sondy umiestňujú do miest s najnepriaznivejšími podmienkami – napríklad pri objekte, ktorý má vyhrievané odkvapy na severnej a južnej strane, sa sondy umiestia prednostne na severnú stranu. Obidve sondy sú štandardne vybavené 4m dlhým pripojovaním vodičom. Vodič sond možno s použitím vodiču s priemerom 1,5mm² predĺžiť až na 50 m (ESD – 5x1,5mm² / TFD – 2x1,5mm²).

Vlhkostná sonda ESD
Teplotná sonda TFD

Sada odkvapových čidiel EBERLE

Použitie: IP krytie sondy: Teplotná odolnosť: Plášť: Dĺžka vodiča:
Čidlo vody, ľadu a snehu IP 65 -30 … 80 °C PVC 4 m
Tensor de temperatura IP 65 -30 … 80 °C PVC 4 m
TOPlist