Doplnkové moduly centrálnej regulácie

						
Centrálnu reguláciu BMR je možné pomocou doplnkových modulov rozšíriť aj o ďalšie funkcie: snímanie vonkajšej teploty, ovládanie vnútorných alebo vonkajších žalúzií (roliet), alebo vypnutie kúrenia pri otvorení okna.
Modul BMR WTR01.
Modul BMR WTR01.

Modul WTR 01 slúži na snímanie vonkajšej teploty. Pri poklese pod nastavenú hodnotu môže byť zopnuté napr. vyhrievanie parapetov strešných okien (ochrana pred kondenzáciou vlhkosti na skle). Hodnota vonkajšej teploty je súčasne zobrazovaná na všetkých digitálnych snímačoch teploty vzduchu (HTS64 D, DN) - displej striedavo zobrazuje vonkajšiu teplotu s vnútornou teplotou.

Neekonomickej prevádzke - najmä pri komerčných aplikáciách - je možné predísť využitím okenného kontaktu OK_NET, ktoré pri otvorení okna vypne v príslušnej miestnosti vykurovanie. Pomocou regulácie BMR je možné ovládať aj okenné žalúzie alebo rolety. Na tento účel slúžia moduly BLC 64 (veľkoplošné nástenné tlačidlo), jeho variant BLC 64-DIN pre umiestnenie na DIN lištu a centrálne tlačidlo BLC 64-C, umožňujúce ovládanie všetkých žalúzií/roliet naraz.

Modul BMR WTR01.
Okenný kontakt k snímaču teploty. BMR OK_NET.
Modul BMR BLC 64 ovláda elektrické pohony roliet/žaluzií.
Modul BMR BLC 64-C je pre centrálne ovládanie roliet/žaluzií.
Modul BMR BLC 64 je určený na montáž na DIN lištu do rozvádzača.

BMR moduly

Typ Kat. č.
BMR WTR01 4200226
BMR OK_NET 4200263
BMR BLC 64 4200264
BMR BLC 64-C 4200265
BMR BLC 64-DIN 4200268
TOPlist