Vyhrievaná gumová rohož S-MAT

						
Vyhrievacia gumová rohož pre ochranu vstupných čistiacich zón obchodov, obchodných centier, alebo iných komunikačných plôch pred snehom a námrazou.
Vykurovacia gumová rohož S-MAT
Vykurovacia gumová rohož S-MAT

Vyhrievaná gumová rohož je určená predovšetkým do vstupných čistiacich zón obchodov a obchodných centier, ale je možné ju použiť kdekoľvek, kde je v zimnom období vyžadovaná ochrana komunikačných plôch – chodníkov - pred snehom a námrazou pre zaistenie bezpečného pohybu užívateľov. Nášľapná strana typu SM-W je navyše opatrená záťažovým kobercom, ktorým sa výrazne zvyšuje komfort pohybujúcich sa osôb. Povrch spodnej strany rohože tvorí dezénová pryž typ S2 tl. 3mm, nášľapnú vrstvu záťažový koberec, povolená záťaž tr. 33-34. Rohož môže byť položená na chránenú plochu po celé zimné obdobie, alebo môže byť pokladaná operatívne podľa potreby. Rohož je vybavená pripojovacím vodičom dĺžky 5m, zakončeným vidlicou s integrovaným prúdovým chráničom (krytie rohože je IP 65 / vidlica je v krytí IP 54) – pre uvedenie do prevádzky teda nie je vyžadované odborné zapojenie.

Vykurovacia gumová rohož S-MAT
Vykurovacia gumová rohož S-MAT - Konštrukcia
Vyhrievaná gumová rohož SM-W

S-MAT (Snowmat)

Typ Príkon Rozmery [m] Hrúbka Hmotnosť Kat. č.
[W] Celková Aktívna [mm] [kg]
SM 1,5/460 460 1,00 x 1,55 0,82 x 1,44 8 15 5504505
SM-W 1,5/485 485 1,00 x 1,55 0,82 x 1,44 9,5 16,7 5504507
TOPlist