Termostat T-sense OLED (Bluetooth)

						
Termostat T-Sense OLED kombinuje vlastnosti jednoduchého termostatu "s kolieskom" a digitálneho termostatu s týždenným programom.
Termostat T-sense OLED
Termostat T-sense OLED

Na ovládanie slúži otočný ovládač a dotykový senzor (tlačidlo) integrované do OLED displeju. Po prvom spustení termostat overí, či je pripojená podlahová sonda a automaticky zvolí režim Priestor, alebo režim Podlaha. Režim "Priestor + Podlaha" možno aktivovať iba pomocou mobilnej aplikácie ecoControl.

Termostat je možné trvalo nechať v móde Komfort (COM) alebo Útlm (ECO) teploty a hodnoty možno upravovať ručne, pomocou otočného ovládača. Druhou možnosťou je prepínať medzi teplotami COM a ECO signálom po pilotnom vodiči pomocou externého časovača.

Základné nastavenie termostatu vrátane teplôt Komfort (COM) a Útlm (ECO), je možné vykonať iba pomocou otočného ovládača a senzorového tlačidla . Termostat môžete otočným ovládačom úplne vypnúť, alebo spustiť mód "BOOST 1 hour" – termostat udržuje jednu hodinu nastavenú teplotu, po vypršaní času sa vracia do módu, v ktorom bol pred aktiváciou módu BOOST.

 

Mobilná aplikácia ecoCom (Android, iOs)

Okrem aktivácie režimu "Priestor +Podlaha" umožňuje prostredníctvom aplikácie ecoControl vytvoriť a uložiť do termostatu týždenný program a prepnúť sa do módu "AUTO". Termostat potom podľa návodu automaticky prepína medzi teplotami COM a ECO. Zmenu teplôt je možné naprogramovať pre každú celú hodinu a každý deň v týždni vytvoriť iný časový program. Mobilná aplikácia súčasne umožňuje detailné nastavenia termostatu: hodnoty teplôt COM a ECO, limitné teploty podlahy, obmedzenie rozsahu teploty pre otočný ovládač a úplné uzamknutie ovládania termostatu a pod.

Aplikácia ecoControl nevyžaduje užívateľský účet, technológie Bluetooth umožňuje spojenie iba zo zariadeniami v bezprostrednej blízkosti (dosah cca 3m). Aplikácia po spustení zobrazí všetky termostaty T-Sense v dosahu, termostaty je možné pre ľahšiu orientáciu pomenovať. Podlahová sonda je súčasťou balenia.

Termostat T-sense OLED
T-sense OLED

Referencie

TOPlist