Nízkoenergetický dom v Nedožery-Brezany

Nízkoenergetický rodinný dom sa nachádza v obci Nedožery – Brezany okr. Prievidza. Dom je obývaný štvorčlennou rodinou, dostavaný a uvedený do prevádzky bol 01.12.2007. Ide o štandartne riešený moderný rodinný dom od spoločnosti DEK, Martin , typ SO 01, ktorý splňa kritéria pre zaradenie domu do skupiny NED.

Popis objektu

Ide o jednopodlažný rodinný dom s valbovou strechou a so zastavanou plochou 120,51m² . Dom je nepodpivničený so zádverím, vstupnou halou, tromi izbami, kúpeľňou, WC, obývacia izba spojena s kuchyňou a jedálenským kutom. Technická miestnosť je spojená s WC. Finálna úprava podlahy je laminátová podlaha, iba kúpeľňa, WC a zádverie je keramická dlažba.

Zastavaná plocha:  120,51 
Úžitková plocha:  88,32 
Vypočítaná tepelná strata:  6,10 kW
Inštalovaný výkon:  9,70 kW
Hlavný istič:  3 x 32 A
Sadzba pre domácnosti:  D37

 

Vykurovanie

Podľa požiadavky investora vykurovanie RD je riešené poloakumulačným podlahovým systémom vodičmi PSV do betónovej mazaniny hr. 5 cm. Jednotlivé miestnosti sú regulované digitálnymi programovateľnými termostatmi s týždňovým a časovým režimom poklesu teploty as podlahovými sondami. Vzhľad k tomu, že objekt patrí k objektom s úspornou plochou využitia a priestor pre použitie konvekčného spôsobu vykurovania (konvektormi,akumulačnými pecami) by uberal z plôch pre zastavanie zariadení domu, je požitie podlahoveho vykurovacieho systému úplne ideálnym spôsobom vykurovania domu. Okrem iných výhod podlahovy system vykurovania zabezpečuje vysoký komfort bývania.

Interiér rodinného domu je doplnený krbovou pecou v obývacej izbe. Pec slúži nie len ako komfortný doplnok pre vytvorenie dokonalej rodinnej atmosféry, ale nemalou mierou sa podieľa na znížení prevádzkových nákladov a plní súčasne funkciu záložného zdroja tepla pri prípadnom výpadku dodávky elektrickej energie.

Investičné náklady
Celý systém podlahového vykurovania aj s reguláciou bol dodaný za 1 104,43 € v ceníkových cenách s DPH.

Provozní náklady
Na základe pridelenej sadzby DD5, pre ktorú je podmienkou SSE plne elektrifikovaná domácnosť to znamená, že vo výslednej sume za spotrebu elektrickej energie je zahrnutá aj spotreba za ohrev TUV a ostatných spotrebičov domácnosti (varenie, žehlenie, pranie, svietenie atď.). Vo vyhodnotení sú zahrnuté aj stále platby.

 

Obdobie VT (kWh) NT (kWh)
07.11.2013 - 12.11.2014 528 4 337
03.11.2012 - 06.11.2013 510 4 651
11.11.2011 - 02.11.2012 498 4 653
11.11.2010 - 10.11.2011 524 5 475
11.11.2009 - 10.11.2010 558 5 902
11.11.2008 - 10.11.2009 636 6 490
13.11.2007 - 10.11.2008 470 6 285
16.10.2007 - 12.11.2007 97 205

 

V hore uvedených tabuľkách poukazujeme na jeden z ďalších príkladov búrania starých mýtov o elektrickom vykurovaní ako o finančne náročnom vykurovaní.

Hodnotenie objektu z pohľadu Energetického certifikátu a reálnej spotreby energie.

 

0-50 kWh/m² = A = pasívny dom, 51-97 kWh/m² = B = NED, 98-142 kWh/m² = C = štandard
Podlahová plocha
Ročná
spotreba energie
kWh
Merná
spotreba energie
kWh/m²*rok
Energetická trieda Celkom
€ s DPH
Osvetlenie
a domáce
spotrebiče
€ s DPH
Ohrev TUV
€ s DPH
Vykurovanie
€ s DPH
120 2014/2015 4 977 41,48 A 696,46 403,95 215,90 76,61
2013/2014 4 865 40,54 A 725,18 420,60 224,81 79,77
2012/2013 5 161 43,00 A 813,90 472,06 252,31 89,53
2011/2012 5 151 42,93 A 806,42 467,72 250,00 88,70
2010/2011 6 000 50,00 B/A 868,39 503,67 269,20 95,52
2009/2010 6 460 53,83 B 837,72 326,71 234,56 276,45
2008/2009 7 126 59,38 B 884,69 345,03 247,71 291,95
2007/2008 6 755 56,29 B 779,10 303,85 218,15 257,10

 

Z hodnotenia objektu v tabuľke energetického certifikátu je zrejmé, že nízkoenergetický objekt s elektrickým vykurovaním Fenix, dosahuje úroveň pasívneho domu. Po rozčlenení celkovej spotreby energie domu podľa percentuálnych hodnôt spotreby energie vid. graf, môžeme jednoznačne konštatovať, že elektrické vykurovanie tvorí najmenší podiel zo všetkých energií , ktoré do objektu vstupujú. Tieto hmatateľné výsledky dokazujú, že mýtus neefektívnosti a ekonomickej náročnosti elektrického vykurovania sú prekonané. Cena energie prestáva byť rozhodujúcim faktorom a významnejšie sú zriaďovacie investície vykurovacieho systému. Je nevýhodné zriadiť si drahý vykurovací zdroj, ktorý dokáže vyrobiť teplo lacnejšie, keď potrebujeme tepla málo – investícia sa stáva nenávratná (tepelné čerpadlá a pod.)

Dodávateľ stavby
Firma DEK s.r.o.; Sučianska cesta 31; 953 01 Martin, tel. +421 43 4301484; e-mail: dek@dek.sk
Dodávka bola realizovaná kompletne tzv. "na kľúč"
Projektovo-architektonickú časť vykonal Ing. Miroslav Mališák, 0905 897 286
Užívateľ RNDr. Marian Waldecker a jeho rodina vyjadrila vysokú spokojnosť s uživateľským komfortom a spotrebou energie.

TOPlist