Čítajte viac ...

Studie na portále Drevostavitel.cz porovnává celkovou ekonomickou výhodnost tepelného čerpadla a elektrického přímotopného vytápění v moderních dřevostavbách.
Nezávislá studie, zveřejněná na portále drevostavby.cz, posuzuje výhodnost tepelného čerpadla u novostaveb v širších souvislostech, než je u prodejců TČ obvyklé. Odkaz na tuto zajímavou studii proto s krátkým komentářem umisťujeme i na naše stránky.
Srovnání environmentálních dopadů topných systémů FENIX a tepelného čerpadla s PE potrubím
Evropská unie je ve svém zápalu pro zelenou ideologii ochotna obětovat opravdu hodně. Po skokovém zdražení energií o stovky procent, soustavnému vymísťování výrobních činností mimo EU až po ohrožení širokých mas chudobou. Ve svém zápalu však i přes jasné důkazy nefunkčnosti a škodlivosti přijímaných opatření pokračuje a dokonce zrychluje.
Zkouška ochrany před mrazem.
Výsledky testů prováděných Zemědělskou komorou Burgundska (Chambre d`agriculture de Bourgogne) na našich topných kabelech určených k ochraně vinic před jarními mrazíky.
Unikátnost stanic HES nespočívá v řešení "All In One", ale v technických parametrech a funkcích, které nabízí. Za pozornost stojí i skutečnost, že stanice jsou připraveny také pro tzv. "Second Life" baterie, tedy akumulátory z elektromobilů, čímž zásadně zvyšuje jejich využitelnost a životnost.
Pokusíme se vysvětlit pojem "spotový trh" a za jakých podmínek mohou i běžné domácnosti obchodovat elektřinu za velkoobchodní ceny. Cílem je jednoduchou formou přiblížit toto téma široké veřejnosti, přijměte proto prosím omluvu za případné nepřesnosti.
Plně elektrifikovaná budova ve standardu nZEB jako aktivní prvek energetické soustavy. Spolupráce 7,2 kWp střešní FVE s domácí baterií 26kWh a energetickou sítí.
Filozofickým trendom v oblasti ohrevu objektov v súčasnosti je snaha investorov o minimálnu investíciu do nového systému ohrevu. Toto je objektívne spôsobené existujúcim spôsobom zadávania a výstavby nových objektov.
Plně elektrifikovaná budova ve standardu nZEB jako aktivní prvek energetické soustavy.
Vzorový rodinný dom
Vzhľadom na to, že primárne zdroje energie sú vyčerpateľné, je nevyhnutné zaoberať sa ich efektívnym a hospodárnym využívaním. Predmetom príspevku je energetická, ekonomická a environmentálna analýza energetických systémov teplovodného podlahového vykurovania a vykurovania priamovýhrevnými odporovými káblami, ktorá sa realizovala v konkrétnom rodinnom dome.

Domy ako aktívne prvky energetickej sústavy

Katalóg produktov

TOPlist