Aký typ podlahového vykurovania zvoliť?

Vzhľadom na to, že primárne zdroje energie sú vyčerpateľné, je nevyhnutné zaoberať sa ich efektívnym a hospodárnym využívaním. Predmetom príspevku je energetická, ekonomická a environmentálna analýza energetických systémov teplovodného podlahového vykurovania a vykurovania priamovýhrevnými odporovými káblami, ktorá sa realizovala v konkrétnom rodinnom dome.
Vzorový rodinný dom

Cieľom článku je porovnať teplovodné podlahové vykurovanie a vykurovanie priamovýhrevnými elektrickými odporovými káblami. 
Článok z TZB HAUSTECHNIK | 3/2013.


TOPlist