Návšteva Zväzu priemyslu a dopravy

S radosťou oznamujeme, že náš výrobný závod Fenix s.r.o. a AERS v Jeseníku mal tú česť privítať významných hostí - Jana Rafaja a Petra Holicu zo Zväzu priemyslu a dopravy ČR.
Spoločná fotografia z príjemného rokovania

Ich návšteva je dôkazom vzájomného záujmu o budúcnosť batériových systémov a dôvery v našu víziu a inovácie. Ďakujeme za príjemne strávený čas a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


TOPlist