Kostel sv. Gotharda BOUZOV

Porovnání topných panelů FRICO SH 250 a ECOSUN K+

Dne 16. 10. 2013 byl v Kostele sv. Gotharda proveden test sálavých topných panelů, určených k vyhřívání kostelních lavic. Účelem bylo zjistit, jak je ovlivňována tepelná pohoda návštěvníků kostela panely od různých výrobců a vybrat tak lépe vyhovující systém vyhřívání lavic.

Popis aplikace
Kostelní lavice v kostele sv. Gotharda jsou historicky vyhřívány pomocí topných tyčí pod sedáky lavic, vyrobených z ocelových trubek, ve kterých je vložen elektrický odporový kabel s keramickými "korálky".   

Topné tyče jsou dlouhé cca 2.5m, jejich celkový příkon je cca 800 W. Topné tyče byly původně kryty ochrannou mříží, které ale byly časem z velké části strženy – během modliteb při "zakleknutí" návštěvníků v lavicích docházelo ke kontaktu nohou s tělesy. V rámci rekonstrukce proto byla projektem navržena náhrada stávajícího řešení novými topnými panely FRICO HS 250.

Průběh testu
Společnost FENIX, jako výrobce topných panelů pro tyto aplikace, navrhla a provedla srovnávací test panelů FRICO HS s vlastními panely ECOSUN K+. Pro účely testování byl zapůjčen panel FRICO HS 250 (250W/230V, délka tělesa 1 m). Panel byl v souladu s návodem i projekčním řešením umístěn pod sedák lavice, na místo původní topné tyče.

Na další lavici byl nainstalován sálavý panel ECOSUN K+ 330 (330W/230V, délka tělesa 1.25 m). Panel ECOSUN má větší příkon, ale je delší – při přepočtu má délkový příkon 264 W/m – tedy jen o 14 W vyšší, než panel FRICO.
Oba panely a jedna sekce stávajícího vytápění byly uvedeny do provozu. Po hodině nepřerušovaného chodu bylo provedeno měření oteplení topných těles pomocí infrakamery a byl zhodnocen i subjektivní pocit tepelné pohody jednotlivými účastníky testu. Test byl prováděn při teplotě vzduchu cca 12°C.   

Panel FRICO
má překvapivě dlouhý čas náběhu. I přes výrazně (několikanásobně) vyšší plošný příkon je doba náběhu v podstatě stejná, jako u panelu ECOSUN K+.
Povrchová teplota topné tyče (tyč ve tvaru "U") přesahuje 200°C. Vzhledem k jejímu krytování plechem s malým podílem prostřihu (plocha otvorů je menší, než plná plocha!) je ale průměrná teplota jen cca 80°C a to v poměrně malém rozměru topného tělesa (pouze kryt topného tělesa). Boční plechové lamely, sloužící pravděpodobně jako směrový reflektor, mají teplotu výrazně nižší. Intenzita sálání je tak jen o něco málo vyšší, než u panelu ECOSUN K+ (díky sálání topné tyče otvory v krycím plechu), avšak ve výrazně nižší ploše.

Protože panel využívá principu sálání, je v kolmém směru k panelu tepelný tok dobře znatelný. Panel je ale natočen do podlahy (v tomto případě dřevěná prkenná podlaha), proto je při sezení na lavici subjektivní pocit tepla prakticky nulový. Velmi lehce je možné vnímat pouze minoritní konvekční složku tepla. Pokud by byly topidla pod všemi lavicemi, stav by se zřejmě nepatrně zlepšil (zvýšila by se konvekční složka – více zdrojů). Stávající systém tak zde paradoxně vykazuje lepší parametry, avšak pouze proto, že u něj je sálání nulové a veškeré teplo je odváděno konvekcí – při umístění zdroje tepla pod lavicí se to ale jeví jako výhoda.

Panely FRICO by pravděpodobně dosahovaly lepších parametrů, pokud by byly natočeny přímo na uživatele a bylo tak lépe využito sálavé složky tepla. Vzhledem k rozměrům topidla a prostoru mezi lavicemi to ale není možné, také je nutno vzít v úvahu estetické hledisko při viditelném umístění tohoto topidla.

Panel ECOSUN K+
měl průměrnou povrchovou teplotu nižší – cca 70°C, ale ve výrazně větší ploše. Vzhledem k jeho umístění na opěradlo lavice a směrováním sálání přímo na uživatele, poskytoval nejvyšší zlepšení tepelné pohody ze všech tří systémů – subjektivní oteplení zde bylo velmi dobře znatelné. Nevýhodou panelů ECOSUN K+ je mírné snížení prostoru mezi lavicemi. Vzhledem k tomu, že prostor mezi opěradly se v tomto případě u jednotlivých lavic pohybuje mezi 60-70cm, především v užších řadách bude pro osoby většího vzrůstu jistým omezením.
Důležitým aspektem je také cena – panely ECOSUN K+ jsou při stejném příkonu téměř o 50% levnější. Při počtu 82ks jde o nezanedbatelný rozdíl v pořizovací ceně, současně panel ECOSUN K+ zde vykazoval lepší provozní parametry.

Stávající topné tyče
jsou vyrobeny z ocelových trubek, ve kterých je vložen elektrický odporový kabel s keramickými "korálky", a jsou (byly) opatřeny krytováním. Teplo je zde předáváno pouze konvekcí.

Přestože během testů vykazovaly panely ECOSUN K+ výrazně příznivější provozní parametry, způsob jejich uchycení (vždy na zadní část opěradla předcházející lavice) se zde ukázal jako nevyhovující. Mezi jednotlivými lavicemi byl poměrně úzký prostor a instalací panelu se tento prostor ještě zmenšil. Proto bylo nakonec zvoleno třetí řešení - podrobné informace o realizaci této aplikace naleznete zde.

TOPlist