HEAT-PAK

						
Podložka HEAT-PAK je určená pre kombináciu s vykurovacou fóliou ECOFILM pri inštalácií pod koberec alebo PVC – obvykle tam, kde nie je možné umiestniť vykurovací vodič do poteru (napr. dodatočná montáž, rekonštrukcia).
Podložka HEAT-PAK
Podložka HEAT-PAK

Vykurovacia fólia ECOFILM pracuje s prevádzkovým napätím 230V a z hľadiska bezpečnosti na ne nie je možné položiť mäkké podlahové krytiny. Podložka HEAT-PAK má však veľmi dobrú tepelnú vodivosť a súčasne potrebnú pevnosť, preto je možné položiť na vykurovaciu fólií a vytvoriť tak ochrannú vrstvu medzi vykurovacou fóliou a podlahovou krytinou. Teda je určená pre kombináciu s vykurovacou fóliou ECOFILM pri inštalácii pod mäkké krytiny (napr. koberec, vinyl, PVC a pod.) – obvykle tam, kde nie je možné umiestniť vykurovací vodič do poteru (napr. dodatočná montáž, rekonštrukcia).

Podložky HEAT-PAK sa vyznačujú úplne suchou montážou s navýšením konštrukcie podlahy iba o 7mm. Balenie obsahuje 8 ks dosiek (4 ks podkladovej hrúbka 3mm+4 ks krycej hrúbky 4mm), každá je chránená tenkou vrstvou lepidla. Dosky sa položia a lepia sa k sebe v dvoch vrstvách ( nutný je posun spojov, aby nedošlo k vykresleniu špár na podlahovej krytine). Po dokončení vzniká tuhá, kompaktná konštrukcia, na ktorú je možné položiť zvolenú krytinu (voľne alebo lepením).

Skladba podlahy – Vykurovacia fólia ECOFILM s použitím podložky HEAT-PAK
Skladba podlahy – Vykurovacia fólia ECOFILM s použitím podložky HEAT-PAK
Podložka HEAT-PAK

HEAT-PAK

Typ Hrúbka Objem. hmotnosť Sučiniteľ tepelnej vodivosti Pevnosť v ohybe Rozmery Obsah balenia Kat. č.
[mm] [kg/m³] [W/mK] [kg/cm²] [m] [m²]
HEAT-PAK 7 3 + 4 770 0,15 >40kg/cm² dosky 0,6x1,2 2,88 m² 5442024
TOPlist