Eberle UTR/60

						
Priemyselný nástenný termostat s oddelenou sondou.
Eberle UTR/60
Eberle UTR/60

Hodnota za lomítkom v typovom označení termostatu označuje teplotný rozsah: -40...20°C (/20); 0...60°C (/60); 40...100°C (/100); 100...160°C (/160). Termostat má zvýšené IP krytie môže byť teda umiestený vo vlhkom alebo prašnom prostredí, napríklad v garážach, skladoch, prádelniach a pod. alebo aj vo vonkajšom prostredí. Teplotu sníma pomocou oddelenej vodičovej sondy ( nie je súčasťou termostatu), vodičová sonda môže byť v rôznom prevedení – príložné, priestorové, štandardné s PVC alebo silikónovým plášťom – viď. Sondy k priemyselným termostatom EBERLE.

Eberle UTR/60

Eberle UTR 60

Krytie:  IP 65
Spínaný prúd: 16 A
Rozsah teplôt - priestor: -
Rozsah teplot - sonda: 0 … 60 °C
Teplotný útlm: 5 °C
Kontrolka chodu: Yes
Hysterézia: 1 K
Vypínač:  no

Referencie

TOPlist