Continental (SIEMENS) Frenštát p/R – temperování skladů panely Ecosun

Výrobní závod koncernu Continental ve Frenštátě pod Radhoštěm (do července 2007 Siemens Automobilové systémy s.r.o.), se zabývá výrobou elektroniky a řídících systémů předevšímpro automobilový průmysl. Její výrobky však lze nalézt i v jiných oblastech, včetně běžných domácích spotřebičů – např. v podobě komponentů pro programovací jednotky v automatických pračkách.

Vzhledem k charakteru výroby, která klade vysoké nároky na čistotu prostředí a stabilní teplotu, je většina provozů vytápěna teplovzdušně s centrální vzduchotechnickou strojovnou. Tento systém umožňuje nejen ohřev vzduchu, ale i chlazení, regulaci vlhkosti a filtrování nečistot - prašnosti vzduchu.

Přesto i zde našly výrobky společnosti FENIX uplatnění. Samostatně stojící hala, ve které je umístěn sklad materiálu, sklad chemických látek a archiv, je poměrně vzdálená od ostatních provozních budov společnosti. Napojit ji na centrální systém vytápění, případně sem přivést přípojku plynu, by bylo technicky obtížné a finančně neúměrně nákladné. Proto byly pro vytápění vybrány sálavé panely ECOSUN.

V první části objektu o ploše 230,32 m², která slouží jako sklad materiálu, je nainstalováno 19 vysokoteplotních panelů ECOSUN S 12 o výkonu 1200 W – celkem 22,8 kW.

Ve druhé části, na ploše 65,82 m², je umístěn sklad chemických látek. Vzhledem k charakteru skladovaných látek byly použity nízkoteplotní panely ECOSUN 700 IN-2. Jedná se o panely výkonu 700 W se zvýšeným krytím (IP65) a v nevýbušném provedení (Eex II.). Celkem je zde nainstalováno 14 panelů (9,8 kW).

Ve třetí části je pak na ploše 109,20 m² umístěn archiv. Také zde jsou nainstalovány vysokoteplotní panely ECOSUN S 12 – celkem 16 ks (19,2 kW).

Celkově je tedy na ploše 405,34 m² nainstalováno 51,8 kW v sálavých panelech ECOSUN v pořizovací hodnotě 170.760,- Kč bez DPH.Kromě příznivé ceny poskytuje tento systém i další výhody – velmi snadnou a nenáročnou instalaci, dobrou regulovatelnost, bezúdržbový provoz a vzhledem k umístění panelů na stropě zachování plné užitné plochy skladů a archivu. Nezanedbatelnou výhodou je také skutečnost, že v případě odstávky není nutné topný systém nijak zabezpečovat - např. proti zamrznutí, korozi, zavzdušnění, apod.

Temperování skladů zde ale není jedinou aplikací, ve které jsou použity výrobky společnosti FENIX. Další je použití topných kabelů k ochraně střešních svodů a světlíků proti sněhu. Protože Beskydy patří mezi oblasti s bohatou sněhovou nadílkou, je nutné zajistit, aby voda z tajícího sněhu mohla voda volně odtékat. Proto jsou do střešních úžlabí a svodů instalovány topné kabely.

U plochých střech a střech s mírným sklonem také hrozí hromadění sněhu kolem světlíků a následné zatékání do objektu, proto se tyto topné kabely instalují i zde. Praktický význam topných kabelů je vidět na následujících obrázcích.

Provozní náklady jsou v poměru k celkové spotřebě elektrické energie ve výrobním provozu nepatrné a i pořizovací náklady jsou proti případným škodám na střešní konstrukci nebo obvodovém plášti budovy zanedbatelné.

 

Provozovatel
Continental
Kopanská 1713
744 01 Frenštát p.R., Czech Republic

Dodavatel topného systému
EB-ELEKTRO BARTOŠ s.r.o.
Místecká 657
744 01 Frenštát p.R., Czech Republic
tel. : 556 835 954
fax : 556 836 763
e-mail: l.petr@eb-bartos.cz

TOPlist