Centrálna regulácia

Centrálna regulácia je vyšším stupňom domovej regulácie – zachováva hlavnú výhodu elektrického vykurovania, t.j. riadenie každej miestnosti samostatne, ale s komfortným ovládaním celého objektu z jedného miesta.

Centrálna regulácia vďaka presnosti prináša oproti izbovým termostatom až 30% (!) úsporu na prevádzkových nákladoch. Centrálna regulácia BMR má naprosto bezhlučné polovodičové spínanie, pulznú šírkovú moduláciu a umožňuje ovládanie cez internet prostredníctvom notebooku alebo smartphonu.

Schéma centrálnej regulácie BMR
Regulátor BMR RT
Rám pre zapustenie regulátoru RT do steny
Riadiaca jednotka BMR HC-64
Priestorová sonda v designu UNICA Colors bez možnosti zmeny alebo zobrazenia aktuálnej/nastavenej teploty
Priestorová sonda v designu ABB Tango so zobrazením aktuálnej teploty v miestnosti
Priestorová sonda v designu ABB Element so zobrazením aktuálnej teploty a možnosti dočasnej zmeny naprogramovanej teploty

Centrálna regulácia BMR
Výrobok českej spoločnosti BMR s.r.o. je určený pre elektrické priamovýhrevné vykurovanie – všetkých typov aj ich vzájomných kombinácií – podlahové vykurovanie, stropné vykurovanie, sálavé panely, priamovýhrevné konvektory. Jadrom je regulátor RT s riadiacou jednotkou HC-64, umiestnený mimo obytnú miestnosť (technická miestnosť, chodba, apod. ). Regulácia umožňuje nastaviť pre každú miestnosť v objekte individuálny vykurovací program. Pri oživení regulácie autorizovanou servisnou organizáciou je na reguláciu poskytovaná záručná lehota 5 rokov. Systém sa skladá z regulátorov RT, riadiacej jednotky a teplotných sond.

Regulátor RT
Ide o výkonový prvok (tzv. silovú časť) celej regulácie – regulátor obsahuje polovodičové (na rozdiel od stykačov a relé celkom nehlučné) spínače – kanály, ktoré spínajú elektrický prúd do pripojených vykurovacích prvkov. Veľkosť (počet kanálov) regulátoru RT je závislá na veľkosti objektu a počte miestností (max. 32 kanálov). Do regulátoru sú privedené prívodné vodiče od všetkých vykurovacích prvkov v objekte, z regulátoru vedú do každej miestnosti sondy teploty (priestorová, pri podlahovom vykurovaní aj podlahová), pomocou ktorých regulátor meria teplotu v miestnosti, porovnáva ju s uloženým programom a podľa toho ovláda vykurovanie v danej miestnosti. Regulátor je možné umiestniť na stenu ale aj do steny – v tomto prípade je nutné použiť originálny inštalačný rám, ktorý zaručuje požadované chladenie polovodičových spínacích prvkov.

Riadiaca jednotka HC-64
Riadiaca jednotka je umiestnená na DIN lište priamo v regulátore a podľa nastaveného programu ovláda vykurovanie všetkých miestností v objekte. Software je uložený priamo v jednotke HC-64 v kóde HTML-6. Jednotka je vybavená sieťovým konektorom RJ45, pomocou ktorého môže byť pripojená k PC, notebooku, alebo do domácej siete. Pri zapojení do routeru alebo A/VDSL modemu s pevnou IP adresou je možné do jednotky vstupovať cez internet z akéhokoľvek zariadenia s integrovaným prehliadačom podporujúcim HTML kód. Užívateľské prostredie software je veľmi jednoduché, vďaka tomu je však kompatibilný s najrozšírenejšími OS (WIN, Apple, Linux, WinMobile, iOs, Android) aj internetovými prehliadačmi (IE, GoogleChrome, Firefox, Opera a pod.).

Teplotné sondy
Do každej miestnosti je obvykle umiestnená jedna priestorová sonda, ktorou regulátor sníma teplotu vzduchu, pri podlahovom vykurovaní aj sonda teploty podlahy. Regulátor neustále porovnáva namerané hodnoty s programom a podľa potreby zapína/vypína vykurovanie. Priestorové sondy môžu byť v rôznom prevedení – z hľadiska designu, farby, prevedenie (analógové/digitálne) aj funkcií (zobrazenie aktuálnej teploty, možnosť krátkodobej operatívnej zmeny nastavenej teploty).

TOPlist