Vyhrievanie vonkajších plôch

Desiatky centimetrov snehu či ľadová vrstva na chodníku alebo príjazdovej ceste sú nemilým ranným prekvapením pre každého z nás. Často neostáva iné než vziať do rúk lopatu a pustiť sa do odhŕňania. Nákladné rampy alebo heliporty môžu byť však mnohokrát nad naše sily. Máme vhodné riešenie pre všetkých.
						
Inštaláciou vykurovacích vodičov do vonkajších plôch sa zabráni vzniku poľadovice a hromadeniu snehu.
Inštaláciou vykurovacích vodičov do vonkajších plôch sa zabráni vzniku poľadovice a hromadeniu snehu.

Pomocou vykurovacích káblov možno chrániť akúkoľvek komunikačnú plochu - chodník, cestu, nájazdové rampy, schodiská, apod. K týmto aplikáciám sa používajú špeciálne vykurovacie káble robustnej konštrukcie so zlanenou rezistenciou a príkony 20-30 W / m. Vyhrievanie možno vykonať pomocou vykurovacieho okruhu alebo vykurovacej rohože. Pri pochôdznych komunikáciách sa vykurovací prvok umiestňuje do pieskového lôžka alebo do betónovej dosky. Pri schodoch, terasách a pod. do lepiaceho tmelu. Pri pojazdných komunikáciach jednoznačne odporúčame umiestniť vykurovací prvok do betónovej dosky, ktorá bude chrániť vykurovací kábel pred poškodením pri zaťažení komunikácie automobilom. Špecifickou kategóriou montáže vykurovacích káblov do betónu sú heliporty. Tie sa často nachádzajú na strechách nemocníc alebo výškových kancelárskych budov, a preto je potrebné brať do úvahy aj tepelnú dilatáciu nosnej konštrukcie.

Benefity

  • ochrana osôb pred pádom na poľadovici
  • prevencia tvorby zľadovatených plôch
  • koniec ručného odpratávania snehu
  • energeticky efektívna a bezúdržbová prevádzka
  • estetické (neviditeľné) riešenie
Inštaláciou vykurovacích vodičov do vonkajších plôch sa zabráni vzniku poľadovice a hromadeniu snehu.
Špecifickou kategóriou montáže vykurovacích vodičov do betónu sú heliporty.
Specifickou kategorií montáže topných kabelů do betonu jsou heliporty
Príjazdová cesta.
Vonkajší chodník.
Vonkajšie priestory obytného komplexu.
Vjazd do podzemnej garáže.
Vjazd do podzemnej garáže.
TOPlist