Ochrana potrubia a technologický ohrev

Efektívna ochrana proti zamŕzaniu rozvodov vody v studených pivniciach, alebo tiež ohrev technologických kvapalín v potrubných systémoch či nádržiach.
						
Vodiče je možné použiť na ochranu potrubia pred zamrznutím.
Vodiče je možné použiť na ochranu potrubia pred zamrznutím.

Občas dôjde k situácii, kedy potrubie s rozvodom vody zamrzne, hoci je opatrené tepelnou izoláciou. Môže ísť nielen o potrubie vedené vonkajším prostredím ale aj o rozvody vedené nevykurovanými priestormi - pivnice, suterény, hospodárske budovy a pod. Tento problém možno riešiť pomocou vykurovacích vodičov. Je nutné upozorniť, že aj pri použití vykurovacieho vodiča sa potrubie musí vždy opatriť tepelnou izoláciou (cez vykurovacie vodiče). Vodič nemá tepelnú izoláciu nahradiť ale iba vyrovnáva straty tepla, ktorým žiadna izolácia nedokáže úplne zabrániť. Vodiče možno používať nielen k ochrane potrubia pred zamrznutím, ale aj na udržiavanie iných prepravovaných kvapalín pred poklesom pod určitú teplotu - tzv. technologický ohrev potrubia. V týchto prípadoch však odporúčame konzultovať riešenie s odborníkom, aby boli použité vykurovacie káble nielen s dostatočným výkonom, ale aj potrebnou tepelnou odolnosťou.

Benefity 

  • ochrana potrubia pred zamrznutím
  • bezúdržbová efektívna prevádzka
  • koniec nákladom za opravy potrubí
  • plug-in riešenie
Vodiče je možné použiť na ochranu potrubia pred zamrznutím.
Ochrana potrubia, Poľsko.
Protimrazová ochrana zásobníka, Bulharsko.
Technologický ohrev kvapaliny, Rumunsko.
TOPlist