Nový koncept spoločnosti FENIX

Trendom modernej spoločnosti je trvale rastúca spotreba energie. Zásoby fosílnych palív však nie sú nevyčerpateľné, preto sa zameriavame na zvyšovanie podielu výroby z obnoviteľných zdrojov pri súčasnom znižovaní energetickej náročnosti objektov.

Riešením je spojenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v spojení s domácou batériou, elektrickým vykurovaním, ventiláciou a tzv. Inteligentnou  sieťou. Vlastnosti batérií sa technickým vývojom stále zlepšujú a ceny naopak pomaly klesá, navyše batéria ponúka viac riešení. Jedným z nich je budovanie ostrovných systémov - úplných alebo aj čiastočných - kedy si užívatelia napr. pomocou fotovoltaických panelov vyrábajú elektrinu sami a z batérií ju odoberajú až v čase, keď ju naozaj spotrebujú. Spotreba energie sa počas roka dosť výrazne mení a preto je toto riešenie náročné ako na výkon fotovoltaickej elektrárne, tak aj na kapacitu batérií.

Druhým a praktickejším riešením bude využitie batérií v zdieľanej energetickej sieti. Jedným z veľkých problémov súčasnej energetiky nie je nedostatok elektriny, ale naopak jej krátkodobé prebytky. V minulosti a nielen u nás, v hojnom počte budovali veľké FV elektrárne. Distribučná sieť je tak podľa počasia v rôznych lokalitách nárazovo (absolútne neplánovane) zaťažované veľkými dávkami elektrickej energie. Prenosová sústava len ťažko túto energiu prenáša ďalej a hrozí jej kolaps. Ak by však existovala dostatočne hustá sieť spotrebiteľov s vlastnými batériami, distribútor by im iste rád ponúkol zaujímavú cenu elektriny, aby túto sieť batérií mohol využívať a vytvoril si tak "virtuálne" prečerpávaciu elektráreň, avšak z výrazne vyššou energetickou účinnosťou. Ponúka sa tak tiež vytvorenie nového tarifu za elektrickú energiu, kedy nabíjanie batérií u odberateľov riadi, výmenou za nízku cenu energie, pomocou signálu HDO distribútor elektriny.

Bolo by tak možné nielen riadiť dobu nabíjania batérií pre umiestnenie momentálnych prebytkov energie, ale v prípade potreby previesť krátkodobo objekt do autonómneho, nezávislého stavu, kedy by energiu zo siete objekt, neodoberal vôbec. Tento mechanizmus by mohol naopak slúžiť k ľahšiemu zvládaniu energetických špičiek. Významnou výhodou ponúkaného riešenia je aj výrazné zvýšenie energetickej bezpečnosti a nezávislosti.

TOPlist