Vyhlásenie o zhode v súlade zo zákonom 264/1999 Z. z.

Spoločnosť FENIX Slovensko s. r. o. týmto prehlasuje, že na výrobky podľa zoznamu bolo vydané „VYHLÁSIENE O ZHODE“ v súlade zo zákonom 264/1999 Z. z. podľa § 12 ods. 3 písm. b), NV 308/2004.
TOPlist