Aplikácie v priemysle

Výrobky firmy FENIX môžu byť použité aj ako prevencia proti zamrznutiu podláh a prahov v chladiarenských prevádzkach. Raritou je použitie vysokoteplotných panelov v rozmrazovacích tuneloch.
						
Vysokoteplotné panely ECOSUN v rozmrazovacom tuneli.
Vysokoteplotné panely ECOSUN v rozmrazovacom tuneli.

Vykurovacie vodiče môžu byť použité do konštrukcií základových dosiek a podláh mraziarenských či zimných štadiónov, kde je potrebné temperovať podlahy a prahy na určitú teplotu a zabrániť tým k premŕzaniu a následnej deformácii podkladu.

Naopak, v mnohých tepelných elektrárňach je potrebné rozmrazovať určité masy materiálov. Elektrárne totiž využívajú vlakové súpravy na zásobovanie uhlím, ktoré však pri transporte v zimných mesiacoch na vagónoch zamŕza a pred jeho zložením je potrebné súpravu rozmraziť. K tomuto účelu slúžia výkonné rozmrazovacie tunely. Zvyčajne je do tunelov vháňané odpadové teplo z blokov elektrárne, avšak pokiaľ dôjde k odstávke blokov, je použitie sústavy vysokoteplotných panelov, efektívnejšou alternatívou.

Benefity 

  • aplikácia proti zamŕzaniu podláh
  • rozmrazovací systémy
Vysokoteplotné panely ECOSUN v rozmrazovacom tuneli.
Podlaha mraziarenského skladu.
Zimný štadión - temperovanie podlahy a prahov.
TOPlist