Měření hodnot elektromagnetického pole produktů Fenix

U vybraných produktů společnosti Fenix bylo Elektrotechnickým zkušebním ústavem v Praze-Tróji provedeno měření hodnot elektromagnetického pole dle platných technických norem.

Výsledky prokazují, že všechny zjištěné hodnoty jsou hluboko pod přípustnými limity.

Zájem o elektrické topné systémy, zejména ty velkoplošné (podlahové a stropní vytápění), neustále stoupá. S nárůstem poptávek se v poslední době množí i dotazy zákazníků zaměřené na zdravotní rizika spojená s dlouhodobým vystavením tzv. elektromagnetickému smogu.

V reakci na tyto dotazy zadala společnost Fenix test zaměřený na zjištění přesných hodnot elektromagnetického pole nabízených produktů. Měření provedl Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. v Praze-Tróji, testovanými výrobky byl jednožilový topný kabel s ochranným opletením PSV 10W/m, dvoužilový topný kabel s ochranným opletením v rohoži LDTS 160/1, topná folie ECOFILM F 1008 a sálavé panely ECOSUN 600U (topným prvkem je folie) a 700U (topným prvkem je odporový kabel).

U všech výrobků byla přezkoušena elektromagnetická kompatibilita, byla měřena rušivá napětí a rušivé výkony vzhledem k frekvenci v síti a zejména měřena intenzita elektromagnetického pole vzhledem k expozici osob. Měření odpovídala evropským technickým normám (EN 62233, EN 55014-1), které jsou jedinými platnými předpisy v EU stanovující přesné metody, měřící přístroje a povolené limity.

Z výsledků vyplývá, že všechny zjištěné hodnoty jsou hluboko pod limity stanovenými platnými normami (viz přiložené protokoly). Zajímavostí jsou například téměř shodné výsledné hodnoty u jednožilových a dvoužilových topných kabelů, existuje totiž vžitá představa, že jednožilové kabely jsou z pohledu tzv. elektromagnetického smogu mnohonásobně horší než kabely dvoužilové. Nejvyšší hodnoty elektromagnetického pole byly naměřeny u sálavého panelu ECOSUN 600 U, i v tomto případě se však jednalo o pouhá 2,3% povoleného limitu.

Z výsledků měření je tedy zřejmé, že instalací elektrických topných systémů v obytných místnostech se uživatelé v žádném případě nevystavují intenzívnímu elektromagnetickému poli, se kterým by byla spojena zdravotní rizika.

 

  topný
kabel
PSV
topná
rohož
LDTS
topná
folie
ECOFILM
F
sálavý
panel
ECOSUN
600U
sálavý
panel
ECOSUN
700U
Elektromagnetická kompatibilita – Emise
(dle EN 55014-1)
Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje
Rušivá napětí zaváděná do sítě
(dle EN 55014-1)
Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje
Měření rušivého výkonu v pásmu
30MHz-300MHz
(dle EN 55014-1)
Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje
EMG pole spotřebiče vzhledem k expozici osob
(dle EN 62233:8)
0,42%
limitu
0,41%
limitu
1%
limitu
2,3%
limitu
1,6%
limitu

 

Protokol o zkoušce - topná rohož LDTS
Protokol o zkoušce - topný kabel PSV
Protokol o zkoušce - topná folie ECOFILM F
Protokol o zkoušce - topný panel ECOSUN 600 U
Protokol o zkoušce - topný panel ECOSUN 700 U


TOPlist