Firemní filosofie

Firmy stejně jako další společenství symbolizují a zhmotňují myšlenky na nichž vznikly.

Motto:

Žij a pracuj tak, abys každý večer mohl beze studu pohlédnout sám sobě do tváře.

Desatero:

  1. Cílem je vybudovat firmu silnou avšak složenou z malých a přehledných autonomních jednotek zabývajících se vždy pouze vlastním „core business“. Jen tak je možno zajistit vysokou motivovanost pracovníků a potřebnou flexibilitu i v relativně velké organizaci
  2. Skutečným šéfem ve firmě je zákazník, ten se tak musí cítit od prvního kontaktu
  3. Trvalý vzestup a růst je reálný a nezbytný, podmínkami jsou: inovativní a vstřícné společenské klima, motivovaní a vzdělaní lidé a volný nedeformovaný trh
  4. Konstatování „to stačí“ je předobrazem budoucího neodkladného pádu
  5. Práce musí být v maximální míře organizována tak, aby z lidí nedělala pouze součástky, přednost má budování ucelených agend a procesů s jasnou odpovědností a zainteresovaností za konkrétní výsledek
  6. Počet vertikálních řídících stupňů má být v organizaci co nejmenší a musí podléhat pravidelným revizím – to je klíč k udržení flexibility a vysoké motivace
  7. Vývojem trhu nedochází k úbytku příležitostí, pouze k jejich přesunu a ke vzniku nových
  8. Příležitosti jsou vždy a všude, je pouze potřeba je identifikovat a zvolit správnou dobu pro jejich realizaci
  9. Důvěra je základním kamenem jakékoliv úspěšné činnosti, velmi těžce se získává a velmi snadno ztrácí. S lidmi, kteří důvěru promrhali je nutno se ihned rozloučit
  10. Štěstí a spokojenost jsou pouze stavem mysli a pozitivní myšlení je k nim klíčem

 

TOPlist