Fenix pomáhá

Odpověď na otázku, proč FENIX pomáhá, je velmi jednoduchá. Je to dáno tím, že každá firma je tvořena především lidmi a tito lidé mají své kořeny, zázemí a tradice.

Těmto lidem nemůže být jedno, jak se bude společnost vyvíjet, jakým směrem se bude ubírat. A protože pro další vývoj společnosti jsou rozhodující zejména děti a mládež, naše firma veškeré své úsilí a zdroje věnuje právě na podporu různých aktivit dětí a mládeže. To vše je dáno tím, že máme zájem na zdravém vývoji společnosti, ve které žijeme.

"Je fantastické, že existují takové firmy, jako je firma FENIX, která nám pomáhá při výchově sportovně talentované mládeže, a tím pádem pomáhá při prevenci kriminality mládeže."
"Vzdělávání nepřináší ihned ekonomický efekt, proto si nesmírně cením firmy FENIX a pana Svozila. Ekonomicky podporuje chod soukromé výtvarné školy, která učí děti malovat, modelovat, tvořit, a tím se stará o jejich volný čas. Snad jsou pak více chráněny před drogami, kriminalitou a dalšími problémy civilizovaného světa."
 

"Jsme určitě rádi, že se našli sponzoři, kteří hlavně do mládeže investovali své prostředky, a tím pomohli udržet úroveň fotbalu. Dá se říct, že úroveň sportovců se neustále zlepšuje, protože začínáme od těch nejmenších. Jsme moc rádi, že sportovce můžeme vybavovat potřebným vybavením a že mohou jezdit na sportovní utkání po celé republice. To by bez pomoci firmy FENIX nebylo možné."

 

FENIX podporuje i mladé hudebníky smyčcového orchestru při Základní umělecké škole v Jeseníku. Po řadě domácích i mezinárodních úspěchů se orchestru dostalo možnosti spolupracovat na vzniku hudby k celovečernímu filmu Vincenz Priessnitz. „Na pozoruhodný orchestr, jehož členy jsou děti a mladí lidé z jesenického regionu, mne upozornil pan ředitel Svozil při podpisu smlouvy, která pro vznik filmu byla nesmírně důležitá. Kromě velkorysého finančního příspěvku mi tedy dal ještě něco navíc, něco, co mělo mimořádný význam pro vznik filmu a jeho hudební složky. Vznikla totiž báječná hudba do filmu a pro mne osobně to byla báječná a obohacující spolupráce s tímto vynikajícím hudebním tělesem."

 
FENIX pomáhá také v oblasti umění a kultury. Sponzoruje divadelní představení Jedu k mámě, českého režiséra a herce Národního divadla v Praze, Jana Kačera.

Firma FENIX podporuje též charitativní projekty, jako například videodokument o ohrožených a týraných dětech v České republice, který vznikl ve spolupráci s nadací Naše dítě, Fondem ohrožených dětí a Českou radou dětí a mládeže. Videodokument se zaměřil také na podporu povědomí o tom, že i děti mají svá práva.

Firma FENIXGROUP a.s. finančně podpořila natáčení seriálu
Venušánkovy příběhy ze Země děda Praděda.

Vzhledem, k tomu , že nikdo z nás nepochybuje o vyšší kvalitě života ve společnosti tvořené lidmi vzdělanými, výkonnými a kreativními, snažíme se i našimi skrovnými silami právě o jejich všemožnou podporu. Tradičně proto podporujeme klavírní Interpretační kurzy pro mladé interprety pořádané klavírním virtuosem p. Antonínem Kubálkem každé léto ve Zlatých Horách.

Pevně věříme, že pořádání obdobných špičkových akcí není pro všechny zúčastněné jen hlubokým uměleckým zážitkem, ale pro mnohé může být i motivací a příkladem hodným následování.

 

TOPlist