Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Jsme součástí kolektivního systému ASEKOL, který v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci od roku 2005. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení v celé ČR.

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí.

Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše společnost vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž životnímu prostředí přináší významnou úlevu. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, ropy, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

TOPlist