Spojky topného kabelu

Velmi častou chybou je poškození nebo nesprávné uložení spojky topného kabelu.

Spojka topného kabelu slouží k propojení odporového/topného drátu (rezistence) a přívodního vodiče – tzv. Studeného Konce (SK). Spojení je provedeno pomocí lisovacích dutinek, které jsou tvrdé a neohebné. Spojka se proto nesmí namáhat ohybem – hrozí nebezpečí, že lisovací dutinka při ohýbání doslova přestřihne odporový drát. K mechanickému poškození může dojít i tehdy, kdy je ohyb kabelu proveden bezprostředně za spojkou – čím ostřejší je ohnutí, tím je nebezpečí větší.

Instalační firmy si často také neuvědomují, že spojka až do poloviny své délky (spojení odporového drátu s přívodním vodičem) topí úplně stejně, jako topný kabel. Správné uložení proto má být provedeno tak, aby spojka nejen v celé své délce, ale také plus 5 cm topného kabelu před a 5 cm vodiče za spojkou, byla uložena zcela rovně a důkladně obalena potěrem nebo flexibilním tmelem.

Pravidla pro umístění spojek se týkají nejen podlahového vytápění, ale všech aplikací s topným kabelem nebo rohoží (venkovní aplikace ochrany před sněhem a ledem, ochrana potrubí před zamrznutím atd.).

Ukázkový příklad chybné instalace – hřející polovina spojky je pod profilem SDK příčky a spojka je ohnuta v podstatě do pravého úhlu
Topný kabel byl za připojovací vodič vtažen téměř do poloviny spojky do husího krku. Už samotné tahání za kabel způsobuje velké mechanické namáhání spoje, příkrý ohyb spojky ve stěně směrem nahoru do instalační krabice vedl k úplnému přerušení spoje
Další příklad nesprávného uložení – husí krk, vedený přes spojku, se vahou betonu na kabelu zploštil a zabránil zatečení betonu kolem spojky. Následné bodové přehřívání vedlo k přerušení rezistence
Příklad správně provedené pokládky topného okruhu. Spojka v pravém horním rohu  položena rovně, spojka blíže ke spodnímu okraji fotky má na obou stranách jen mírné zahnutí kabelů. Obě spojky budou celé zalité v anhydritu. Samotný topný kabel je rozložen rovnoměrně, zafixován proti posunu, jeho ohyby mají dostatečně velký poloměr
Opět ukázkový případ chybné instalace. Oba přívodní vodiče kabelu PSV jsou zataženy až do husího krku – topná část kabelu se ve spojce přehřívá, spoje jsou kvůli ohybům mechanicky namáhané
Kabel PSV z předcházející fotografie po opravě. Přes instalační krabici termostatu byly zavedeny nové přívodní vodiče a provedeny nové spojky
Fotografie dalších dvou různých aplikací, u kterých instalační firma ohnula spojky. Na levém obrázku je i vidět zčernání folie, způsobené zkratem ve spojce. Při ohybu spojky dutinka narušila vnitřní izolaci a po zapnutí došlo k průrazu a krátkému spojení
TOPlist