Nesprávná instalace

Nejčastější chyby při pokládce topných kabelů a rohoží

Častou příčinou nefunkčního podlahového vytápění je nedodržení základních montážních předpisů. Někdy montážní firma provede tak zjevně neodbornou instalaci, že se na nás obrátí investor s žádostí o posouzení ještě před zalitím do potěru nebo zatmelením. Častěji jde však o chyby, které nejsou úplně zjevné a přijde se na ně až v okamžiku, kdy dojde k poruše. Samotnou pokládku montážní firma provede celkem pečlivě, chyby kterých se dopustí však dokazují, že neměla potřebné zkušenosti a návod si bohužel neprostudovala.

Jeden z příkladů, kdy investor požádal o naše vyjádření ještě před zakrytím. Topné kabely jsou nedostatečně fixovány, příchytky jsou příliš daleko od sebe, kabel na podlaze „plave“. Při zalévání potěrem může dojít k dotyku nebo dokonce křížení kabelů, což povede k přehřívání a přerušení vodiče. Na pravé polovině fotky jsou volné kabely vedeny v bezprostřední blízkosti husího krku podlahové sondy, což způsobí nesprávné vyhodnocování teplot termostatem.
A toto je výsledek křížení topného kabelu. Dlouhodobým přehříváním (může trvat pár dnů, ale i týdny až měsíce) se porušila izolace, došlo ke krátkému spojení a vybavení jističe. Na obrázku jsou vidět zbytky topného kabelu, který se při zkratu roztavil.
V tomto případě nejde přímo o porušení instalačních předpisů, spíše o nedostatek praxe. Určitě bychom doporučili dělat za fixační lištou delší oblouky, aby ohyb kabelu nebyl opřen o hranu plastové lišty. I když je nebezpečí malé, riziko poškození pláště o hranu lišty se nedá úplně vyloučit. Zvláště má-li topení v podlaze fungovat dalších 50 let… Naopak spojka topného kabelu je uložena vzorně, včetně zakótování vzdáleností od stěny.
Husí krk s podlahovou sondou nesmí být v kontaktu s topnými kabely. V tomto případ je kříží, výztuž betonu navíc husí krk přitlačuje na topný kabel. V levé části fotografie je celkový pohled na odkryté místo poruchy, napravo je v detailu vidět, jak vlivem přehřívání došlo k přerušení topného kabelu. Na okrajích přerušeného husího krku je vidět deformace plastu teplotním namáháním (natavení).
Topné kabely nesmí přecházet přes dilatační spáry. Hrozí buď mechanické poškození (střih kabelu), nebo jako v tomto případě přehřátí kabelu. Kabel prochází izolační páskou tl. cca 10 mm, tvořící dilatační výplň, která je ale současně velmi dobrým izolantem, takže kabel se v místě prostupu přehřál a přerušil.
Ukázkový případ, jak se topné kabely nemají pokládat. Po krátké době přestalo podlahové topení v koupelně hřát, po odkrytí dlažby se ukázalo chybné křížení topných kabelů.
V tomto případě nemusí být na první pohled patrné, co může být špatně. Problém je v lepící pásce, kterou je kabel přilepen k podkladu. Instalační předpisy sice fixaci pomocí lepící pásky nezakazují, páska však musí kabel co nejtěsněji obepínat. Všimněte si zakroužkovaného detailu – páska vytváří nad kabelem stříšku, do které nemá beton šanci zatéci. Páska je široká cca 5 cm a v tomto místě z více než 2/3 pláště topného kabelu nebude zajištěn odvod tepla. Na celé podlaze je takovýchto překrytí spoustu,...
Na této fotografii je patrné nedodržení minimální vzájemné vzdálenosti topných kabelů. Kabely nesmí být těsně u sebe, aby nedocházelo k jejich dlouhodobému přehřívání. Mezi topnými kabely musí být mezera minimálně 3 cm. V tomto případě jsou vrcholy topných smyček na rohoži od sebe vzdáleny jen cca 0,5 cm. Přitom by stačilo jeden pás topné rohože posunout o cca 5-6 cm, aby vrcholy smyček nebyly přímo proti sobě.
TOPlist