Neodborné opravy

Neodborně provedené opravy topného kabelu zbytečně vedou k výrazně vyšším škodám

Někdy dojde k neúmyslnému poškození topného kabelu ještě před jeho zakrytím potěrem či tmelem. Při realizaci stavby se taková věc prostě může stát a je-li vada odhalena včas, zkušený elektrikář může poškozené místo opravit pomocí opravného KITu. Cena opravné sady je necelých 300 Kč včetně DPH, takže náklady na opravu nepřesáhnou 1000 Korun. Kvalitně provedená oprava přitom nemá žádný negativní vliv na kvalitu nebo životnost topného kabelu.

Bohužel, občas se setkáváme s tím, že ten, kdo kabel poškodil, se jej pokusil i sám neodborně opravit. Příčinou jsou pravděpodobně obavy z možného postihu, v konečném důsledku to však vede k násobně vyšší škodě. Jakmile je topný kabel zastěrkován a je položena podlahová krytina, nelze už bez speciálního vybavení zjistit, kde přesně je kabel poškozen. K vyhledání poruchy je pak nutný výjezd našich servisních pracovníků a z původní opravy za pár stokorun je rázem oprava i za více než 10 tis korun. Neodborný pokus o opravu je přitom jasným důkazem, že dotyčný o poškození věděl.

Přerušení topného kabelu bylo opraveno pomocí lámací svorkovnice, zaizolované černou elektroizolační PVC páskou. Jak dokazuje několik vrstev lepící pásky, dotyčný opravu rozhodně nechtěl podcenit…
V tomto případě považovala odpovědná osoba poškození kabelu za banalitu, se kterou není potřeba se trápit. K opravě ji zcela postačila obyčejná lepící páska…
Žlutozelená elektroizolační páska je jasným důkazem o odborných znalostech dotyčného pracovníka. K opravě elektrického vodiče přece nelze použít pásku libovolné barvy…
TOPlist