Nejčastější dotazy – Topné folie ECOFILM

...

Je možné mít elektrické podlahové topení jako hlavní vytápění celého domu?

Odpověď:
Samozřejmě. Elektrické podlahové topení je zcela běžný způsob ekonomického a ekologického vytápění budov. Pro váš projekt vám rádi zpracujeme cenovou nabídku. Potřebujeme pouze:

  1. řádně okótovaný půdorys a řez objektu
  2. skladbu podlahy (včetně krytiny), stěn a stropu zadaných v cm, ve směru interiér → exteriér
  3. tepelné ztráty objektu (není nutné, ale urychlí vytvoření nabídky)

 


 

Jaký zvolit topný systém vzhledem k podlahové krytině?

Odpověď:
Pod dlažbu a lepené krytiny (PVC, vynil, …) topný kabel/rohož Ecofloor do samonivelační hmoty nebo lepidla. U lepených krytin tloušťka vrstvy alespoň 3-násobek průměru použitého kabelu (cca 18 mm).

Pod plovoucí podlahy doporučujeme instalovat topné folie Ecofilm přímo pod podlahovou krytinu. Topnou folie nelze instalovat pod plovoucí podlahy do koupelen.

Pod plovoucí podlahy do koupelen je možné instalovat topnou rohož AL-MAT.

 


 

Jaká je záruka při kombinaci plovoucí podlahy s topnou fólií ECOFILM?

Odpověď:
Topné folie reálně pracují s velmi nízkými teplotami – cca 23–27 °C, a ke změnám teplot podlahy dochází v řádu desítek minut. Plovoucí podlaha je tedy provozována prakticky ve stejných podmínkách, jako by byla položena na betonové podlaze s teplovodním podlahovým vytápěním. Topné folie byly již také testovány u několika výrobců, kteří potvrdili že, při použití topné folie ECOFILM s výkonem do 80 W/ a řízené termostatem s podlahovou sondou, není důvod ke ztrátě záruky. Bohužel se tyto informace šíří mezi montážní firmy velmi pomalu – příkladem může být korespondence, která proběhla mezi zákazníkem, společností FENIX a zástupcem společnosti EGGER.

 


 

Jaká je životnost topných fólií ECOFILM a topných rohoží (topných kabelů) ECOFLOOR?.

Odpověď:
Životnost obou produktů závisí na provozních hodinách, způsobu uložení a regulaci. V případě, že je topný systém i regulace správně navržena je životnost min. 30 až 50 let. Horní hranice životnosti závisí na provozních hodinách topného systému. V případě špatně provedené instalace nebo návrhu se výrazně zkracuje doba životnosti. Obecně tedy platí, že výše uvedené výrobky mají takovou životnost, jakou má stavební část. Firma na výrobky Ecofilm a Ecofloor dává záruku 10 let v případě, že jsou bezpodmínečně dodrženy pokyny pro montáž.

 


 

Je možné montovat přímotop ECOFLEX, sálavý panel ECOSUN a topnou fólii ECOFILM na hořlavé podklady?

Odpověď:
Ecoflex – je možné montovat na hořlavý podklad, neboť konstrukce upevnění zajišťuje podmínky montáže na hořlavý podklad. Ecosun – NT panely je možné montovat na hořlavé podklady v případě použití montážního kříže, který zaručuje podmínky montáže na tyto pdklady. Ecofilm – není vhodné montovat přímo na hořlavé podklady, neboť konstrukce folie nesplňuje bezpečnostní podmínky montáže přímo na hořlavé podklady.

 


 

Proč je stropní sálavé vytápění o cca 20 % provozně úspornější než konvekční?

Odpověď:
Sálání je proces, při kterém se teplo z tepelného zdroje (např. ze sálavého panelu) šíří prostorem ve formě infračervených paprsků. Po dopadu paprsků na jiné pevné těleso se infračervené vlnění mění v tepelnou energii a hmota tělesa je intenzivně ohřívána. Jedná se v podstatě o obdobu slunečního záření. Toto vytápění je úsporné hlavně díky těmto třem bodům:

  1. Na rozdíl od nástěnných radiátorů a konvektorů je teplo směrováno dolů k podlaze, tedy do místa, kde je ho potřeba. Zde platí, že čím vyšší strop je v místnosti, tím úspornější je stropní vytápění oproti ostatním systémům.
  2. V případě „radiátorů“ a konvektorů teplý vzduch nerovnoměrně proudí po místnosti, což může v některých částech místnosti vyvolávat pocit chladu a nutit nás nastavit vyšší teplotu na termostatu. Každý stupeň nastavené teploty nad 20 °C znamená dalších 6 % nákladů na energii.
  3. Sálavé panely přímo ohřívají člověka, bez zprostředkovaní přenosu tepla vzduchem. Díky tomuto efektu můžeme nastavenou teplotu snížit o jeden až dva stupně celsia a budeme pociťovat stejný tepelný efekt jako při vytápění konvektory – avšak s teplotou nastavenou o 1 až 2 °C vyšší, tedy se spotřebou o 6 až 12 % vyšší.

 


 

Lze tepelnou izolaci v podlaze nahradit hliníkovou folií?

Odpověď:
Nelze, jelikož hliník by právě naopak teplo dobře vedl. Lesklé předměty jako je hliníková folie lze použít pro odraz infračervených paprsků, které se šíři jen v plynech (např. vzduch).

 


 

Jak může stropní sálavé vytápění vyhřát celou místnost, když teplo se drží vždy u stropu?

Odpověď:
Teplo se u stropu nedrží, u stropu se drží jen teplý vzduch. Tento jev je znám u vytápění radiátory a konvektory. Tyto topidla mají výrazně vyšší teplotu, než je teplota vzduchu. Vzduch ve styku s tímto topným tělesem se od tělesa ohřívá a zvětšuje svůj objem, čímž klesá jeho objemová hmotnost, chladnější vzduch s vyšší objemovou hmotností tento teplý vzduch vytlačuje směrem nahoru a znamená to, že největší teplo je u stropu, kde ho vůbec nepotřebujeme. Sálavé stropní vytápění vyzařuje od zdroje (v našem případě od stropu k podlaze) infračervené paprsky, které se mění v teplo při dopadu na pevné nebo kapalné látky. Mnohdy lidé si stoupnou na stoličku pod zdroj tepla a tvrdí, že u stropu je tepleji. Proto pro lepší pochopení tepelného sálání je dobré porovnání se světelným paprskem. Světelný paprsek se šíří stejně jako infračervený paprsek elektromagnetickým vlněním, oba paprsky se shodně odrážejí od lesklých předmětů a jsou pohlcovány tmavými předměty. Světlo vnímáme zrakem, teplo povrchem těla tedy i rukou. Světelný i infračervený paprsek se šíří kolmo od zdroje. Je dobré provést pokus s bodovou žárovkou a ECOSUN S. Nejhustší světelný tok směřuje dolů nebo směrem, kterým je žárovka namířena (budeme mít panel i žárovku instalovánu tak, že tok bude směřovat dolů). Stejně se chová i sálavý panel, díky mikroskopické nerovnosti povrchu silicating je nejhustší část tepelného sálání směrována v kónusu směrem dolů. Samozřejmě světelné i infračervené paprsky se částečně odrážejí, proto vidíme mimo osvícenou část šero, stejné je to i u infra záření, část paprsku se odráží a rozehřívá stěny apod. Pokud se podíváme na žárovku ze vzdálenosti 0,1 m, ihned nás začne bolet oko a přestáváme vidět, obdobné je to i u sálavého panelu, pokud dáme dlaň 0,1 m od sálavého panelu, ucítíme nepříjemné pálení. Pokud se však na žárovku i ECOSUN S podíváme z pěti metrů uvidíme přijatelné světlo a od ECOSUNU ucítíme příjemné teplo. Hustota světelného i infračerveného záření se vzdáleností od zdroje se snižuje, ale zvyšuje se osvícená, osálaná plocha (nemusíme mít obavy – energie se neztrácí). Přírodním zdrojem světelného i infračerveného paprsku je slunce. Infračervený paprsek prochází vesmírem, kde je teplota pod bodem mrazu, prochází atmosférou a vzduchem, ale v teplo se přemění až při dopadu na pevné nebo kapalné látky, od těchto látek se teprve ohřívá vzduch.

 


 

Jak regulovat teplotu v podlaze při občasném přitápění horkovzdušným krbem?

Odpověď:
Pokud budeme mít jen prostorový termostat (popřípadě s čidlem v podlaze limitující hygienickou hranici teploty podlahy 28 °C), tak při vytopení místnosti přídavným topidlem, v našem případě horkovzdušným krbem, vypne topení v podlaze a podlaha vychladne. Tento režim je ekonomický, avšak může být nekomfortní. Pokud budeme mít jen sondu v podlaze, podlaha bude při topení v krbu stále teplá. Tento provoz je sice komfortní, ale nelze nazvat ekonomickým. Jasná odpověď na tuto problematiku není a závisí na každém zákazníkovi individuálně. Někdo je rozumným hospodářem a jiný si za komfort rád připlatí ať to stojí co to stojí.

 


 

Proč dodavatelé plovoucích podlah nedoporučují elekrické vytápění, ale preferují teplovodní vytápění?

Odpověď:
Někteří výrobci plovoucích podlah se domnívají, že elektrické vytápění přehřívá podlahu a může docházet po určité době k její deformaci. V případě, že je použito teplovodní vytápění, teplota vstupní vody je obvykle v rozmezí 40 až 50 °C, doporučená teplota podlahy je ale pouze 28 °C. U elektrického vytápění (folie Ecofilm F) je teplota podlahy limitována podlahovou sondou, takže nastavenou teplotu nepřekročí. Z toho vyplívá, že nebezpečí přehřívání hrozí spíše u teplovodního systému. Další argument výrobců je ten, že teplotní náběh el. vytápění je příliš rychlý a opět může docházet k deformaci. Teplotní náběh el. vytápění je doopravdy rychlejší ale ne zase tak rychlý, aby mohl podlahu poškodit. K prudší změně teplot dochází například, když slunce přes střešní okno zasvítí na podlahu, během pár minut může vzrůst teploty až na 50 °C. V případě, že chcete el. vytápění pod plovoucí podlahu doporučuji použít podlahy od společnosti Egger a Alloc, které vydali prohlášení, že jejich výrobky je možné použít s našimi topnými foliemi Ecofilm.

 


 

Jak dlouho trvá odrosení zrcadla s topnou folii MHF?

Odpověď:
Topné folie MHF doporučuje zapojit na světelný okruh, takže při rozsvícení dochází k okamžitému ohřevu zrcadla a zrcadlo se nerosí. Pokud budete folii spínat samostatně, projeví se účinek folie téměř okamžitě, předpokládám tak do minuty.

 


 

Jak je to s ohříváním sádrokartonu při instalaci topných fólií do sádrokartonových podhledů?

Odpověď:
V případě stropních folii Ecofilm C dochází doopravdy k intenzivnímu ohřevu sádrokartonu. Infračervené záření vzniká od všech těles, které jsou teplejší než okolí. Takže, když se topná folii nahřeje, předává teplo sádrokartonu, ten se ohřeje a začne energii předávat v podobě infračerveného záření. 

 


 

Chtěl bych instalovat Ecofilm C do svislých konstrukci pod sádrokarton. K montáži bych použil kovovou konstrukci z „íček“ na něž se přišroubovávají sádrokartonové desky. Ještě před jejich montáží bych na „íčka“ za neaktivní okraje zafixoval topné folie, které by byly ještě prošroubované skrz neaktivní okraje vrty, které primárně drží sádrokarton. 

Odpověď:
Z našeho pohledu je montážní postup v pořádku. Montáž folie Ecofilm C do svislých konstrukcí ale zakazuje norma ČSN EN 60335-2-96, montáž je možná až od výšky 2,3 m a to je myslím zbytečné. Doporučil bych topné folie instalovat do stropu, nebo do šikmin, které mají sklon menší jak 45 ° od svislé roviny.

 


 

Rád bych instaloval podlahové vytápění do karavanu. V současné době je skladba podlahy dřevěný rošt s izolací, překližka a na ni je linoleum. Moje představa byla dát na linoleum topnou folii a na ni plovoucí podlahu. Vzhledem k teplotním ztrátám v karavanu jsem uvažoval o příkonu cca 200 W/m². Prosím o Vaše vyjádření případně i jiné technické řešení. 

Odpověď:
Pod plovoucí podlahu bych takový příkon určitě nedoporučil instalovat, docházelo by k přehřívání podlahy a k její deformaci. Doporučil bych použít topné folie o příkonu 80 W/m² a použil bych je jako doplňkové vytápění například ke konvektoru. Pokud je linoleum nepoškozené (bez výčnělků, prasklin), můžete jej na podlaze nechat, položit na něj kročejovou izolaci Climopor 3 (lépe však Extrupor 6) rozložit topnou folii, překrýt parotěsnou folii a zaklopit laminátovou plovoucí podlahou.

 


 

Co musí provést kvalifikovaná osoba při innstalaci topné fólie ECOFILM SET?

Odpověď:
U folii EcofilmSet, by měla kvalifikovaná osoba provést až samotné připojení k síti, provést měření a potvrzení záručního listu. Otázkou pak ale je jestli bude chtít zapojit něco, co neviděl jak je položeno, doporučuji se spíše poradit s elektrikářem, který Vám bude folie zapojovat. Topné folie musí být zapojeny přes proudový chránič, i když o běžné prostředí.

 


 

Může vysoký příkon topné fólie poškodit plovoucí podlahu?

Odpověď:
Pokud byste použil vyšší příkon, tak pro jeho předání do prostoru budete muset zvýšit teplotu na podlaze. Teplota podlahy, dle výrobců podlahy nesmí překročit 28 °C, pak by mohlo docházet k jejímu poškození. Pro dosažení této teploty je 80 W/m² dostačující příkon. Dalším důvodem, proč nedoporučujeme větší příkony je ten, že vlivem rychlého nárůstu teplot může dojít k deformaci podlahy. 

 


 

Lze využít topnou fólii pod dlažbu? Jaký výkon použít?

Odpověď:
Topné folie není možné použít pod dlažbu, topné folie jsou určeny pod plovoucí podlahy a svou konstrukci neodpovídají požadavkům normy na umístění ve vlhkých prostorech. Doporučil bych Vám použít topnou rohož LDTS (160 W/m²) nebo LD (160 W/m²) s kombinací s izolačními deskami F-board. V případě, že nepoužijete tepelné izolace, bude docházet k velkému uniku tepla do podkladu a nahřívání podlahy bude velmi dlouhé, s deskami F-board se podlaha ohřeje do 30 minut, bez desek bych odhadoval 1,5 až 2,5 hodiny. 

 


 

Je možné použití parotěsné folie s AL vrstvou, jestliže bude stropní topná folie Ecolilm vzdálena od parotěsné folie 15 cm? 

Odpověď:
Toto použití není možné, parotěsné folie s hliníkovou vrstvou nedoporučujeme používat (kapacitní jevy, narůstá hodnota unikajícího proudu). Topná folie musí být uložena v těsném kontaktu mezi tepelnou izolací a sádrokartonovou nebo sádrovláknitou deskou. Parozábrana (PE folie) musí být umístěna mezi sádrokartonovou deskou a topnou folií.

TOPlist