Nejčastější dotazy – Regulace

...

Je možné cyklické zasílání SMS v rámci bezdrátové regulace?

Odpověď:
K zasílání SMS dojde při zadání telefonního čísla SIM karty vložené do GSM modulu V27 v menu centrální jednotky V24: GSM → Nastavení → Telefonní číslo. Toto zadání je chybné! V tomto menu je nutné vždy zadat telefonní číslo, na které mají být zasílány varovné SMS – číslo Vašeho mobilního telefonu. Doporučujeme proto vždy ověřit správnost zadání telefonního čísla, na které mají být zasílány varovné SMS pomocí funkce GSM Test. Toto upozornění se týká aplikací s centrální jednotkou V24 s verzí softwaru VX.20 a nižších (před 04/15).

 


 

Jaké termostaty jsou vhodné pro dané typy vytápění?

Odpověď:
Pro podlahové vytápění je vhodné zvolit termostat s podlahovou sondou s možností regulovat/omezovat teplotu samotné podlahy. K regulaci stropního vytápění a vytápění topnými panely se volí prostorové termostaty, popř. termostaty s prostorovým čidlem. K ochraně okapů a svodů jsou určené termostaty s možností připojení vlhkostních a teplotních čidel. K ochraně potrubí proti mrazu je nutné zvolit termostat s možností připojení teplotního čidla umístěného na potrubí.

 


 

Jaký je rozdíl mezi centrální a lokální regulací?

Odpověď:
Lokální regulací se rozumí zařízení (termostaty) fungující v každém vytápěném prostoru (zóně) nezávisle. Ovládání a nastavení je možné pouze přímo na samotném zařízení umístěném ve vytápěném prostoru. Pokud tedy chcete např. změnit režim vytápění nebo získat informace o teplotě, musíte ke každému takovému termostatu přijít a změnu či odečet provést. U centrální regulace ovládáte topení ve všech zónách z jednoho místa přímo přes řídící jednotku nebo pomocí PC, mobilního telefonu, tabletu, … Kontrolu vytápěných zón a změny nastavení můžete tedy pomocí sms nebo internetu provádět kdykoliv a odkudkoliv.

 


 

Co to je pilotní vodič, nezámrzná teplota a útlum u el. konvektorů?

Odpověď:
Pilotní vodič je určen k řízení přepínání mezi komfortním a útlumovým režimem. Fyzicky se jedná o vodič, který je součástí přívodní šňůry konvektoru (většinou černý). Pokud na tento vodič přivedete síťové napětí konvektor přejde do útlumového režimu. Utlum znamená pokles o 4 až 5 °C oproti nastavené teplotě. K řízení útlumového režimu můžete použít regulátory k řízení útlumu (viz regulace – Regulátory pro řízení útlumu a časové programovatelné spínače). Nezámrzná teplota je režim, který zaručí uživateli, že i když není objekt trvale vytápěn nedojde ke snížení teploty pod bod mrazu a zabrání se tak zamrznutí zařízení objektu.

TOPlist