Význam reflexní fólie pro podlahové vytápění

Pravidelně se setkáváme s dotazy zákazníků, jestli by se účinnost podlahového vytápění nedala zvýšit reflexní fólií, nebo zda by dokonce nemohla chybějící tepelnou izolaci nahradit. Takové řešení by výrazně snížilo konstrukční výšku podlahy, což je zejména u rekonstrukcí nezanedbatelný argument.
Snímek infrakamerou ukazuje, že termoreflexní folie žádné zlepšení nepřinesla. Teplota podlahy na pravé straně vzorku (s běžnou PE folií) dosáhla stejných hodnot, jako levá strana (s reflexní folií)

Reflexní folie mají dle tvrzení prodejců odrážet sálavou složku tepla a tím snížit náklady na vytápění o 10-15% nebo i více. Bohužel, stále se najdou firmy, které takové argumenty předkládají, aby podpořili prodej speciálních (rozuměj drahých) folií. Ve skutečnosti však taková folie z hlediska zamezení ztrát tepla do podkladu žádný význam nemá. Sálání se však šíří výhradně mezi plochami o různých teplotách, které se vzájemně nedotýkají a mezera mezi nimi je v ideálním případě vyplněna vakuem, v našich pozemských podmínkách vzduchem (který ovšem nesmí proudit). Pokud se odrazová plocha zalije anhydritem nebo betonem, zmizí mezera mezi zdrojem záření a reflexní plochou. Záření se nemůže odrazit a teplo se šíří vedením, které folie při své minimální tloušťce naprosto nijak neovlivní.

"Vylepšením" mají být bublinkové reflexní folie, kdy bublinky vytvoří kýženou vzduchovou mezeru. Tato mezera je však po stlačení betonem/anhydritem pouze cca 1,5mm silná a v praxi je její přínos opět nulový. Velmi podrobně se této problematice ve spolupráci s portálem TZB-info experimentálně věnoval Ústav techniky prostředí ČVUT v Praze. Průběh a výsledky celého testu je zveřejněn na portálu TZB-info zde, článek převzatý z tohoto portálu si můžete stáhnout i ve formátu PDF zde


TOPlist