Vytápění NED elektřinou a plynem - srovnání

Velmi častým dotazem zákazníků, kteří se chystají ke stavbě rodinného domu, je porovnání výhodnosti jednotlivých systémů. Tyto informace jim mají pomoci ve volbě topného systému v objektu.

Velmi častým dotazem zákazníků, kteří se chystají ke stavbě rodinného domu, je porovnání výhodnosti jednotlivých systémů. Tyto informace jim mají pomoci ve volbě topného systému v objektu. Vzhledem k zaměření společnosti FENIX jde nejčastěji o dotaz na porovnání teplovodního systému s plynovým kotlem a elektrického přímotopného vytápění.

Pro srovnání byly vybrány dva objekty - nízkoenergetické rodinné domy. Oba jsou srovnatelné svou velikostí, byly dodávány tzv. „na klíč" jedním dodavatelem, oba stojí ve stejné lokalitě - v blízkosti Opavy v Moravskoslezském kraji - tedy ve stejných klimatických podmínkách, oba jsou v současnosti užívány tříčlennou rodinou. První je kompletně vytápěn elektrickým podlahovým vytápěním, druhý má teplovodní systém s plynovým kotlem.

RD v Hradci nad Moravicí - elektrické podlahové vytápění
První objekt se nachází v obci Hradec nad Moravicí. Jde o nepodsklepený rodinný dům se sedlovou střechou o zastavěné ploše 71,7 m², se dvěma nadzemními podlažími o celkové užitné ploše 113,8 m². Vytápění celého domu je zajištěno podlahovým topením provedeným z topných kabelů Ecofloor. Podrobné informace o tomto objektu naleznete v samostatném článku Nízkoenergetický dům v Hradci nad Moravicí .

RD v Nových Sedlicích - teplovodní systém s plynovým kotlem
Druhý dům je situován do obce Nové Sedlice. Dům je obýván tříčlennou rodinou, dostavěn a uveden do provozu byl v únoru 2004. Jedná se o typové řešení Z1 z nabídky společnosti DK1 - rodinné domy této společnosti plní kriteria pro zařazení do skupiny NED.    

Popis objektu
Jde o nepodsklepený rodinný dům se sedlovou střechou o zastavěné ploše 72,9 m². Dvě nadzemní podlaží pak poskytují celkem 112,8 m² užitné (vytápěné) plochy. V přízemí je kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, koupelna a pracovna. V patře je pak ložnice, dva pokoje a druhá koupelna.    

  • Zastavěná plocha - 72,9 m²            
  • Užitná (vytápěná) plocha - 112,8 m²            
  • Vypočítaná tepelná ztráta - 5,3 kW            
  • Hlavní domovní jistič - 3 x 25 A            
  • Domovní sazba - D02            

Vytápění
Topný systém je řešen jako teplovodní s ocelovými deskovými radiátory. Topná tělesa jsou rozmístěna převážně pod okny, rozvody topné vody jsou vedeny skrytě ve stavebních konstrukcích. Zdrojem tepla je plynový kotel DAKON BEA 24 BT - tzv. "turbo" kotel (nucený odvod spalin přes obvodovou zeď) s vestavěným zásobníkovým ohřívačem TUV. Regulace je řešena prostorovým termostatem Honeywell, umístěným na stěně v obývacím pokoji. Regulace systému je doplněna termostatickými hlavicemi na otopných tělesech.    

Pořizovací náklady
Jednou z výhod elektrického vytápění je, že odpadá nutnost zřizovat plynovodní přípojku. Proto jsou do pořizovacích nákladů na vytápění tohoto domu zahrnuty i náklady na připojení objektu k rozvodu zemního plynu, jako nezbytné součásti topného systému.

Systém vytápění (kotel, rozvody, topná tělesa, instalace)     109.664,- Kč bez DPH      
Plynovodní přípojka (přípojka, skříň pro HUP, zemní práce)     33.215,- Kč bez DPH      
Celkem - včetně 5% DPH    150.023,- Kč      

Provozní náklady
Protože u elektrického vytápění je do vyúčtování za elektrickou energii zahrnuta i tzv. „ostatní spotřeba", jsou u tohoto objektu započítány do provozních nákladů náklady za plyn i elektřinu.

 

Období Medium CZK včetně DPH
2007 Elektřina 7 203
Plyn 11 431
Celkem 18 634

 

Srovnání objektů

 

Dodavatel stavby
 Ing. Daniel Kozel - DK1

Novodovorská 13, 747 21 Kravaře, tel/fax: 553672228, 553672220,
 email: dk1@dk1.cz, www.dk1.cz

RD Hradec nad Moravicí RD Nové Sedlice
Topný systém podlahové vytápění topnými kabely ECOFLOOR teplovodní systém s radiátory a plynovým kotlem DAKON
Zastavěná plocha 71,7 m² 72,9 m²
Užitná plocha 113,8 m² 112,8 m²
Tepelné ztráty 5,4 kW 5,3 kW
Sazba za elektrickou energii D 45 D 02
Hlavní domovní jistič 3 x 25 A 3 x 25 A
Dokončení stavby 2007 2004
Pořizovací náklady topného systému (CZK včetně DPH) 77.900,- 150.023,-
Náklady na energie v roce 2007 (v CZK včetně DPH) 17.815,- 18.634,-

 

Z uvedených údajů je zřejmé, že pořizovací náklady na elektrické podlahové vytápění byly v podstatě poloviční proti klasickému teplovodnímu systému s radiátory a to i přesto, že rodinný dům v Hradci n/M byl realizován až o tři roky později. Náklady na energie jsou pak u obou objektů téměř shodné, plynové vytápění sebou ale nese další náklady v podobě pravidelných revizí a servisních kontrol plynových spotřebičů, které zde nejsou zohledněny.

Vyhodnocení
Kromě výše uvedených skutečností jsou zde další rozdíly, které nemusí být na první pohled patrné. Především jsou zde srovnávány dva naprosto odlišné systémy a to nejen z hlediska použitých energií - klasické konvekční vytápění je porovnáváno s podlahovým vytápěním, které je podstatně komfortnější. Velkoplošné systémy se totiž vyznačují příznivější tepelnou pohodou a mikroklimatem v objektu - rozložení teplot je rovnoměrnější, nedochází k nežádoucím výkyvům vlhkosti vzduchu a víření prachu, prostor interiéru není omezován radiátory. Aby bylo srovnání odpovídající, měl by teplovodní systém ve druhém objektu být také proveden jako podlahový - pořizovací náklady by však narostly o dalších 60-80 tis CZK.

Teoretické srovnání s alternativním řešením
V současnosti jsou velmi propagovaným řešením různé systémy s alternativními zdroji energie - tepelná čerpadla, solární ohřev. Pro zajímavost je zde provedeno teoretické srovnání elektrického podlahového vytápění s teplovodním podlahovým vytápěním a tepelným čerpadlem. Protože se jedná o simulaci, jsou pořizovací a provozní náklady systému s TČ pouze odhadované.
Při vytápění plynem činily u RD v Nových Sedlicích náklady na vytápění 11 tis CZK. Budeme-li uvažovat, že tepelné čerpadlo pracuje s koeficientem dvě (teoreticky po celou topnou sezonu), budou náklady na vytápění poloviční, tedy cca 5.000,- Kč. Díky nízkému tarifu bude nižší i platba za elektřinu - původně 7 tis CZK, nyní také cca 5.000,- Kč. Celkem tedy 10.000,- Kč/rok.

 

  RD Hradec nad Moravicí RD Nové Sedlice
Topný systém podlahové vytápění topnými kabely ECOFLOOR podlahové vytápění s tepelným čerpadlem
Zastavěná plocha 71,7 m² 72,9 m²
Užitná plocha 113,8 m² 112,8 m²
Tepelné ztráty 5,4 kW 5,3 kW
Sazba za elektrickou energii D 45 D 45
Hlavní domovní jistič 3 x 25 A 3 x 25 A
Pořizovací náklady topného systému (CZK včetně DPH) 77.900,- cca 290.000,-
Náklady na energie v roce 2007 (v CZK včetně DPH) 17.815,- cca 10.000,-

 

Na uvedeném teoretickém srovnání je patrné, že přestože provozní náklady domu s tepelným čerpadlem jsou nižší, byly prvotní pořizovací náklady tak vysoké, že i při teoretické úspoře 8.000,- Kč/rok se tato investice vrátí až po 26,5 letech - a to je více, než je životnost instalovaného zařízení.
Alternativní zdroje jistě mají své uplatnění v aplikacích, kde je požadavek na velké množství tepelné energie - např. pro vyhřívání bazénu - v běžně vybavených rodinných domech do velikosti cca 200 m² jsou ale nenávratnou investicí.

Závěr
Vezmeme-li v úvahu poměr pořizovacích a provozní nákladů, návratnost prvotní investice i míru komfortu, který nám může ten který systém poskytnout, můžeme konstatovat, že elektrické velkoplošné topné systémy jsou nejen plnohodnotné, ale v zásadě i jedny z nejvýhodnějších topných systémů pro stavby, které se blíží nebo patří do kategorie NED.


TOPlist