Sálavé vytápění v průmyslových provozech

Následující obsah hodnotí elektrické sálavé vytápění z pohledu spotřeby energie u výrobních a skladových provozů.
Výrobní areál FENIX se nachází v samém srdci jesenických hor.
Dílna provozu ECOSUN NT.
Balení výrobků do teplem smrštitelné folie je současně významným zdrojem tepla (budova ECOSUN NT).
Provoz KOVOVÝROBA má největší koncentraci CNC strojů.
Díky umístění uprostřed provozní budovy ECOFLOOR má kabelovna v porovnání s ostatními provozy nejnižší měrnou potřebu tepla.
Naopak provoz "Stará dílna NT", umístěný v severním rohu objektu a velkými prosklenými plochami, má měrnou potřebu tepla nejvyšší. Provozní budova ECOFLOOR je však současně nejstarším objektem z celého výrobního areálu.
Spojkovna je dalším dílčím provozem budovy ECOFLOOR.

Cílem je prostřednictvím reálného výrobního závodu nastavit orientační referenční hodnoty spotřeby pro obdobný typ budov.

Sálavé vytápění je už ze své podstaty vhodné zejména do prostor s vyššími světlými výškami, které jsou pro průmyslové a zemědělské stavby typické. Současně zejména výrobní provozy obvykle nakupují elektřinu za velkoobchodní ceny, přirozeně se tak nabízí myšlenka spojit výhody sálavého vytápění s výhodnější cenou elektřiny.

Společnost FENIX se výrobou elektrického sálavého vytápění zabývá již více než 30 let a jednou z hlavních výrobkových skupin jsou vysokoteplotní topné panely ECOSUN® S+, určené právě pro tento typ staveb. Velmi častým dotazem potenciálních klientů je, jaké mohou u takových aplikací očekávat provozní náklady. Protože společnost FENIX využívá vysokoteplotní panely dominantním způsobem i pro vytápění svých vlastních provozů ve výrobním areálu v Jeseníku (horské podnebí), vznikla následující studie. Jejím cílem bylo posoudit a určit orientační referenční hodnoty spotřeby energie pro elektrické sálavé vytápění.

Posuzovaným obdobím je topná sezona 1. 9. 2020 – 31. 5. 2021. Spotřeba energie na vytápění byla převzata ze sledování SAS (Špičkovací Akumulační Stanice), výběr provozů byl přizpůsoben měřeným okruhům. Průměrná venkovní teplota pro uvedené topné období byla 4,7 °C (kontinuální měření teplot na OC FENIX).Spotřeby jsou záměrně uváděny v kWh, aby bylo snazší odhadnout provozní náklady podle různých cen energií, nebo je srovnat se spotřebou energie u jiných typů vytápění.

Celou studii naleznete zde


TOPlist