S našimi kabely budete o krok napřed…

Společnost FENIX zavádí bezhalogenové přívodní vodiče (Halogen Free) pro své topné rohože a topné kabely, určené pro podlahové vytápění.
halogen free

V průběhu roku 2015 začne společnost FENIX pro své výrobky – topné kabely a topné rohože pro podlahové vytápění – zavádět přívodní vodiče v tzv. bezhalogenovém provedení (Halogen FREE). I když v současnosti u segmentu kabelů vyžaduje platná legislativa používání bezhalogenových materiálů jen u kabelů silových a sdělovacích a pouze ve veřejných budovách, lze předpokládat, že výhledově se tento požadavek rozšíří i na další výrobky. A to nejen pro veřejné budovy, ale i v objektech pro bydlení. Společnost FENIX se rozhodla podpořit tento trend a v oblasti vytápění se již nyní aktivně podílet na zvýšení bezpečnosti technického vybavení objektů.

Význam bezhalogenových kabelů

Při objasňování příčin požárů v průmyslových objektech, veřejných budovách s velkou koncentrací lidí nebo objektů s drahým technicky náročným zařízením se zjišťovalo, že velmi často byly především silové kabely příčinou vzniku a šíření požáru. Tyto kabely vedou celým objektem a pro jejich izolaci a plášť byly používány syntetické materiály s různou intenzitou hořlavosti. Proto se u kabelů začaly používat pláště s obsahem halogenů, které blokují mechanismus hoření.

Následná analýza následků velkých požárů v posledních dvou desetiletích však ukázala, že hlavním nebezpečím pro lidi nebyly jen samotné plameny, ale především snížení viditelnosti vlivem vzniku velkého množství dýmu, navíc s vysokým obsahem toxických látek. Proto musely být z konstrukce kabelů mj. vyloučeny také všechny materiály, které obsahují halogeny.

Bezhalogenové kabely FENIX

Z výše uvedeného vyplývá, že nebezpečí uvolňování toxických látek je přímo spojeno s nebezpečím požáru a týká se především instalací uvnitř budovy, kde může docházet k nebezpečné koncentraci těchto látek. Samotné topné kabely jsou vždy umístěny v konstrukci podlahy – obvykle v betonovém nebo anhydritovém potěru, samonivelační stěrce nebo lepícím tmelu – a nemohou být tedy požárem přímo zasaženy. Potenciálně však mohou plameny zasáhnout přívodní vodiče, které vedou např. v ochranné trubce ve zdi. Proto bude společnost FENIX u topných kabelů a rohoží pro podlahové vytápění postupně zavádět přívodní vodiče (tzv. studené konce) v bezhalogenovém provedení. Tyto výrobky budou v technických a obchodních materiálech označovány novým logem Halogen FREE.


TOPlist