Porovnání skutečné spotřeby energie s výpočtem PENB

Zpracování Průkazu Energetické Náročnosti Budov (PENB) pro objekty s elektrickým vytápěním.
Výpočet spotřeby energie dle PENB – odpovídá realitě?

Doporučený postup vypracovaný Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) při Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT).

V dubnu 2013 nabyla účinnost nová vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Kompetentnost některých částí tohoto dokumentu je přinejmenším diskutabilní a i více než po roce účinnosti není výklad i aplikace této vyhlášky zcela jednotný. Protože se vyhláška zásadním způsobem dotýká elektrického vytápění, obrátila se společnost FENIX na Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB), spadající pod České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) a požádala o zpracování Průkazu Energetické Náročnosti Budovy (PENB) pro objekt, ve kterém je instalováno elektrické přímotopné vytápění a následné porovnání s reálným provozem. Smyslem bylo ověřit, nakolik výpočet PENB odpovídá realitě a případně jak u objektů s elektrickým vytápěním při zpracování PENB postupovat.

Pro tento účel bylo UEECB nabídnuto 6 objektů – ve všech je elektrické přímotopné vytápění a ve všech společnost FENIX dlouhodobě sleduje provozní náklady. Ze strany UEECB byly vybrány tři rodinné domy, situované do různých částí republiky, které svými technickými parametry i způsobem užívání nejlépe odpovídali průměrnému rodinnému domu. Aby bylo měření co nejpřesnější, bylo osazeno i podružné měření spotřeby elektřiny pro ostatní elektrospotřebiče a s uživateli byl průběžně konzultován způsob užívání objektu. Protože v objektech jsou osazeny i alternativní zdroje tepla (krbová kamna), uživatelé po dohodě evidovali spotřebu dřeva, aby bylo možné ve výpočtech zohlednit a podchytit i tyto obnovitelné zdroje.

Měření a vypracování závěrečné zprávy trvalo od října 2013 do července 2014, pro získání podkladů byla zásadní především měřená spotřeba energie během topné sezony. Tento projekt prokázal, že údaje o spotřebách v referenčních domech společnosti FENIX jsou i při standardním uživatelském komfortu zcela reálné. Dalším výstupem tohoto projektu ze strany univerzitního centra ČVUT bylo vydání doporučeného postupu při zpracování PENB pro objekty, ve kterých je plánováno elektrické vytápění. Výpočtem stanovená spotřeba energie pak až pozoruhodně odpovídá spotřebě v reálném provozu. UCEEB je autorem Národního kalkulačního nástroje (volně šiřitelný výpočetní nástroj pro vypracování PENB) a metodiku výpočtu PENB zná velmi detailně – je proto k vydání výše zmíněného doporučení plně kompetentní.

  • Doporučení UCEEB pro zpracování PENB u objektů s elektrickým vytápěním naleznete zde…
  • Kompletní závěrečnou zprávu o analýze měřené spotřeby energie ve vazbě na PENB naleznete zde…

TOPlist