Omezení proudění chladného vzduchu od okna

Ve spolupráci s ČVUT UCEEB jsme provedli zkoušky vlivu povrchových teplot parapetu na omezení proudění chladného vzduchu od okna směrem k podlaze.
Jak zabránit proudění chladného vzduchu od okna
Parapet osazený teplotními čidly, proudění bylo měřeno v ose okna
Parapet osazený teplotními čidly, proudění bylo měřeno v ose okna
Parapet osazený teplotními čidly, proudění bylo měřeno v ose okna
Výsledkem analýzy je vektorové pole rychlostí ve sledovaných oblastech
Exteriér -12°C / příkon parapetu 0 W
Exteriér -12°C / příkon parapetu 35 W
Exteriér -12°C / příkon parapetu 67 W
ECOFLOOR ADSV 10W/m
Sálavé topné panely ECOSUN v atypickém provedení
Termostat  EB-Therm 800 s čidlem snímající venkovní teplotu

U objektů vytápěných zejména podlahovým vytápěním dochází při použití oken s horším součinitelem prostupu tepla ke znatelnému proudění chladnějšího vzduchu od okna směrem po podlaze. Ve spolupráci s ČVUT UCEEB jsme provedli měření vlivu teploty parapetu na odklonění či zpomalení proudění tohoto vzduchu.

Měření proudění proběhlo v podmínkách domu s téměř nulovou spotřebou (nZEB). Vytápění místnosti bylo pouze podlahové s redukovanou teplotou na 22°C. Použity byly parapety z dřevotřísky o tloušťce 16 mm a komůrkového tvrzeného PVC tloušťky 20 mm. Na spodní stranu parapetu byl pomocí hliníkové samolepící fólie připevněn topný kabel o příkonu  67W (250W/m2). Parapet s kabelem byl odizolován od zdiva izolací Starlon tl. 6 mm.

Analýza byla provedena prostřednictvím systému částicové anemometrie (PIV). Výsledkem analýzy je vektorové pole rychlostí ve sledovaných oblastech. Naměřené hodnoty:

Exteriér -12°C / příkon parapetu 0 W
Rychlost proudění pod parapetem 0,18 – 0,2 m/s. Chladný vzduch se plazí po stěně a klesá rychlostí 0,18 m/s směrem na podlahu.
Exteriér -12°C / příkon parapetu 35 W
Rychlost proudění 0,16 – 0,2 m/s. Chladný vzduch je odkloněn, ale klesá rychlostí 0,15 m/s směrem k podlaze. Na podlaze je sice proudění souvislé, ale jeho rychlost je pouhých 0,08 m/s.
Exteriér -12°C / příkon parapetu 67 W
Rychlost proudění v místě parapetu je 0,2 m/s. Nicméně už 20 cm od hrany parapetu se rychlost snižuje a u podlahy už je nepatrných 0,01 m/s.

 

Povrchové teploty pro parapet z dřevotřísky
teplota
exteriéru
(°C)
výkon
folie
(W)
povrchová teplota parapetu (°C) teplota folie (°C) povrchová
teplota skla
(°C)
levá střed pravá levá pravá
-12,0 67 44,3 38,0 35,9 64,5 47,0 16,0
-12,0 50 38,3 33,7 31,5 53,2 39,9 16,1
-12,0 35 33,2 29,6 28,2 43,5 33,4 16,3
-12,0 0 19,5 19,5 19,3 18,8 17,8 16,2
5,0 67 48,0 41,3 37,4 64,6 45,5 19,4
5,0 50 41,9 35,4 33,8 55,3 40,7 19,3
5,0 35 35,9 31,3 29,7 46,4 35,5 19,2
5,0 0 21,3 21,5 21,5 20,7 20,5 19,4

 

Povrchové teploty pro parapet z plastu (PVC)
teplota
exteriéru
(°C)
výkon
folie
(W)
povrchová teplota parapetu (°C) teplota folie (°C) povrchová
teplota skla
(°C)
levá střed pravá levá pravá
-12,0 67 43,1 36,6 32,6 77,7 55,7 16,5
-12,0 50 37,7 32,5 30,0 65,2 48,0 16,5
-12,0 35 32,6 29,1 27,1 53,4 40,3 16,5
-12,0 0 neměřeno
5,0 67 44,1 40,5 38,5 77,6 58,0 19,6
5,0 50 39,8 36,4 33,3 67,1 55,3 19,6
5,0 35 34,9 32,3 30,0 54,0 41,6 19,7
5,0 0 neměřeno

Závěr:

K absolutnímu odklonění proudění vzduchu při venkovní teplotě -12°C nedošlo ani při příkonu vyhřívání parapetu 67 W (250 W/m2). Nicméně už od příkonu 35 W (200 W/m2) dochází k výraznému zpomalení proudění, které už není prakticky znatelné. Pro vyhřívání parapetů doporučujeme použít topné kabely ECOFLOOR ADSV 10W/m  instalované do flexibilního tmelu přímo pod parapet. Plošný příkon 200 W/m2 - 250 W/m2

Dále je možno použít sálavé topné panely ECOSUN v atypickém provedení. Na míru jsme schopni vyrobit panely tloušťky 12 mm, šíře 150 mm. Délku panelu jsme schopni přizpůsobit délce parapetu. Panely je možno vyrobit v hladkém i pískovaném provedení opatřené šňůrou s vidlicí.

Vhodnou regulací parapetního vytápění je termostat  EB-Therm 800 s čidlem snímající venkovní teplotu případně teplotu parapetu. V případě zájmu se obraťte na technickou podporu firmy Fenix.     

V Jeseníku 31.8.2018
Pavel Kudelka


TOPlist