Novinky u TFT Wifi

Od uvedení termostatů TFT Wifi na trh uběhly již 2 roky. Díky zpětné vazbě od uživatelů se průběžně pracuje na opravách, vylepšeních a doplnění dalších funkcí.
Novinky u TFT Wifi.
Náhled displeje termostatu v Profesionálním režimu.
Náhled displeje termostatu s nahraným uživatelským logem.
Postup připojení účtu TFT Wifi k aplikaci Amazon Alexa.
Postup připojení účtu TFT Wifi k aplikaci Amazon Alexa.

Aktuálně je připravena významnější aktualizace firmwaru termostatů na verzi 1.05 (u termostatů připojených ke cloudu proběhne aktualizace automaticky).

Profesionální režim

Aktualizace přinese kromě několika oprav hlavně nový režim pro použití např. v hotelech, penzionech či veřejných prostorech, kde nejsou žádoucí zásahy do nastavení termostatu. Tento tzv. Profesionální režim se aktivuje přes menu termostatu, po jeho spuštění dojde ke změně vzhledu úvodní obrazovky termostatu – je zobrazen jen aktuální topný mód a nastavená požadovaná teplota (pouze teplota prostoru, případně pouze teplota podlahy). Uživatel může na této obrazovce nastavit pouze preferovaný formát stupňů teploty, jazyk a může aktivovat mód vypnuto nebo mód časovače, který umožní dočasně změnit nastavenou teplotu. Všechna ostatní nastavení může nadále vzdáleně provádět jen správce objektu prostřednictvím mobilní aplikace. Pro deaktivaci Profesionálního režimu je třeba odemknout plnohodnotné menu termostatu a režim deaktivovat.

Jednou z funkcí Profesionálního režimu bude v případě zájmu možnost pro danou skupinu termostatů nechat nahrát jednoduché firemní logo jako spořič displeje – je potřeba dodat logo ve formátu .bmp v rozměrech 320x240 pixelů a informace o uživatelském účtu a instalaci pro určení termostatů, na které má být logo nahráno.

Spolupráce s domácími asistenty Amazon Alexa a Google Home

Další zásadnější novinkou je možnost propojení aplikace termostatů TFT Wifi s chytrými domácími asistenty Amazon Alexa a Google Home. Tato funkce umožní uživateli těchto asistentů základní možnosti ovládání termostatů z jedné platformy. Kromě nastavování manuálně přes aplikaci je možné využít i hlasové ovládání. Prostřednictvím asistentů je možno zapnout/vypnout vytápění, změnit nastavenou požadovanou teplotu, přepínat mezi ručním režimem a režimem týdenního programu a dotázat se na aktuální teplotu v dané místnosti.

K propojení termostatů s chytrými asistenty je potřeba nejdříve vytvořit standardní instalaci v účtu aplikace Fenix TFT Wifi. Následně je možné v aplikaci chytrého asistenta vyhledat tzv. Skills (Amazon Alexa) nebo spolupracující zařízení (Google Home) – zadáním přístupových údajů k účtu TFT Wifi pak dojde k propojení aplikací a přenesení připojených termostatů. Pro detailnější nastavení zůstávají všechny funkce aplikace Fenix TFT Wifi nadále aktivní.

Věříme, že nové funkce přinesou možnost širšího využití termostatů Fenix TFT Wifi.


TOPlist