Měření účinnosti, spotřeby energie a kvality vnitřního prostředí

Výsledky I.etapy měření účinnosti, spotřeby energie a kvality vnitřního prostředí při použití různých topných systémů prováděné v laboratořích UCEEB.
Graf 1 - ukazuje homogenitu teplotního pole
Graf 2 znázorňuje vertikální homogenitu vytápěného prostoru

Dne 16.11. 2015 byla ukončena první etapa měření topných systémů zaměřená na účinnost distribuce tepla a homogenity teplotního pole při použití jednotlivých topných systémů. Měření prováděná při simulované venkovní teplotě -12°C a nastavené kvalitě budovy ve standardu tzv. domu s téměř nulovou spotřebou energie prokázala, že i u těchto energeticky velmi úsporných budov hraje typ vytápění významnou roli pro vytvoření kvalitního vnitřního prostředí.

 

Graf č.1 ukazuje homogenitu teplotního pole v prostoru vytápěném klasickým konvekčním podokenním topidlem a podlahovým elektrickým vytápěním.

 

Ze struktury teplotního pole (v ustáleném stavu) je zřejmá u konvekčních topidel jeho výrazná stratifikace s teplotními rozdíly až 3°K, přičemž nejchladnější hodnoty jsou dosahovány u podlahy, naopak u podlahového sálavého vytápění je rozdíl teplot max.0,5°K s tím, že teplota u podlahy je nejvyšší.

 

Graf č.2 potom znázorňuje vertikální homogenitu vytápěného prostoru při použití rozdílných druhů topidel (posuzuje se přitom rozdíl dosažených teplot mezi hlavou a kotníky sedící a stojící osoby).

 

Z grafu je tak zjevné, že nejrovnoměrnější rozložení teplot je v prostorách vytápěných tzv. velkoplošnými sálavými systémy - tedy podlahovým a stropním vytápěním, následované stropními a nástěnnými sálavými panely a na konci tabulky jsou potom klasické zdroje pracující na bázi ohřevu vzduchu.

Testování bude v laboratořích UCEEB pokračovat II. a III. etapou, kdy ve druhé etapě bude poprvé v ČR použita testovací figurína "OSKAR" plně simulující podmínky pocitu komfortu při nasazení jednotlivých druhů vytápění, bude zde také měřena energetická náročnost porovnávaných topných systémů nutná pro udržení pocitu "komfortu" v daném prostoru. Ve III. etapě bude potom posuzována kvalita prostředí s ohledem na cirkulaci vzduchu vyvolanou jednotlivými topnými systémy.

V Jeseníku, dne 29.11.2015
Cyril Svozil 


TOPlist