Elektrické topné kabely a panely i v zemědělství

Vyhřívání půdy ve sklenících či vytápění objektů pro hospodářská zvířata.
Elektrické topné kabely Ecofloor a panely Ecosun nachází uplatnění i v zemědělství.
Vysokoteplotní panely.
Nízkoteplotní panely.
Použití topných kabelů ECOFLOOR® v půdě pro pěstování ovoce a zeleniny ve sklenících.
Vytápění objektů pro hospodářská zvířata.

I tady se osvědčily elektrické topné kabely Ecofloor a sálavé topné panely Ecosun, které vyrábíme a dodáváme na trh po celém světě již 30 roků. Naše topné systémy nalézají uplatnění v různých aplikacích pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat. Pomáhají zefektivňovat produkci rostlin, chrání plodiny před nepříznivými vlivy počasí a poskytují tepelný komfort jak samotným zvířatům, tak jejich chovatelům.

Sálavé panely ECOSUN jsou vyráběny ve dvou základních provedeních: vysokoteplotní a nízkoteplotní panely.

Vysokoteplotní panely jsou vybaveny rovnou vyzařovací plochou, která zajišťuje záření v úhlu až 180° (tzv. hemisférické záření). Teplota na povrchu sálavých lamel je cca
350 °C. Tato vysoká teplota zajišťuje poměrně vysokou hustotu sálavého toku. Proto jsou tyto panely určeny pro zavěšení do větších výšek 5 – 8m nad zemí.

Nízkoteplotní panely mají rovněž rovnou vyzařovací plochu. Na rozdíl od vysokoteplotních panelů je povrchová teplota vyzařovací plochy max 110 °C. Hustota sálavého toku je nižší. Doporučená výška umístění panelů je 2,5 – 3m nad zemí.

Sálavé topné panely ECOSUN jsou tak vhodné zejména pro vytápění objektů pro hospodářská zvířata. Takové objekty jsou často příliš velké a špatně (nebo vůbec) izolované, mnohdy se teploty uvnitř příliš neliší od těch venkovních. Celoplošné vytápění by tedy z ekonomického hlediska bylo velmi nákladné. Pokud ale lze vytápět prostory, ve kterých se po většinu času zvířata nacházejí, pouze lokálně, mohou být s výhodou použity jako zdroje tepla právě sálavé topné panely. Jejich předností je bezpochyby právě přenos tepla sáláním, tedy zářením v infračervení části spektra, které je ve značné míře pohlcováno předměty a povrchem těla. Je tedy možné navodit příjemný pocit tepla vhodně orientovanými zdroji sálavého vytápění za současně nižších teplot vzduchu v prostoru. Tzv. zónovým vytápěním lze oproti klasickému konvekčnímu vytápění dosáhnout více než 50 % úspory nákladů na topení. V důsledku sníženého proudění (víření vzduchu v prostoru) je omezeno také víření prachu.

Oproti panelům, topné kabely ECOFLOOR se aktivně používají pro pěstování ovoce a zeleniny ve sklenících. Vyhřívaná půda podporuje rychlejší a dřívější klíčení sazenic, samotná sklizeň potom může trvat déle. Osvědčeným pro tento způsob vyhřívání je výkon 100 W/m², vyšší výkony jsou již nežádoucí. Topný kabel se umisťuje tak hluboko do zeminy, aby nemohl být při výsadbě či sklizni nijak poškozen. Kabely v pískovém loži se nesmí nijak křížit a písek či zemina v těsné blízkosti kabelu by neměly obsahovat žádné kamenné štěpky apod., které by mohly narušit svrchní plášť kabelu. V kontaktu s kabelem nesmí být ani zahradnická rašelina, která by se mohla snadno stát izolačním prvkem a způsobit přehřátí kabelu. V praxi se nejlépe osvědčil topný kabel Ecofloor ADPSV s příkonem 10 W/m.

S výběrem vhodných topidel, topných kabelů a odpovídající regulace pro konkrétní aplikaci Vám pomůže náš tým zkušených techniků. Více si můžete přečíst také v našem specializovaném katalogu, který se věnuje výhradně venkovním aplikacím: Katalog venkovních aplikací.

 


TOPlist