Ecosun – řešení pro váš autoservis či garáž

Čím dál častěji se na nás zákazníci obracejí s dotazem na možnost použití sálavých panelů v garážích a autoservisech.

Zvolit správný zdroj tepla pro vytápění autoservisů není zrovna jednoduché, jelikož norma ČSN 06 1008 tyto možnosti velmi omezuje ve svém článku:

7.2 Servisy a opravny motorových vozidel

V prostorách, kde se provádí údržba a opravy vozidel, popř. i v prostorách určených k odstavování vozidel, nesmějí být instalovány spotřebiče (zdroje tepla) pevných paliv, otevřené spotřebiče a zářiče.

Definice otevřených spotřebičů a zářičů je v této normě uvedena v kapitole 3, článku 3.7, 3.9 a 3.10:

3.7 otevřený spotřebič (pevných, plynných nebo kapalných paliv): spotřebič, jehož spalovací prostor a spalinové cesty jsou spojeny s prostorem, v němž je instalován, přičemž za otevřený spotřebič se pro účel této normy považuje i uzavíratelný spotřebič dle ČSN 73 4210.

3.9 světlý infračervený zářič: spotřebič plynných paliv provedení A 3) nebo B 3) obvykle s hořákem bez ventilátoru s teplotou otopné plochy větší než 500 °C, jehož zdrojem sálání je ohřívané těleso z materiálu odolného proti vysokým teplotám a sdílející podstatnou část tepla krátkovlnným zářením

3.10 tmavý zářič: spotřebič plynných paliv provedení A 3) nebo D1 3) sdílející podstatnou část tepla dlouhovlnným zářením

To znamená, že kotle na dřevo, uhlí, pelety, plyn, oleje včetně veškerých plynových zářičů se v tomto prostoru nesmějí používat. Elektrické sálavé panely však do výčtu těchto zakázaných spotřebičů pro tyto prostory nejsou zahrnuty. Pokud tedy technická zpráva k danému prostředí dle normy ČSN 33 2000-5-51 neklade omezující požadavky na el. zařízení (maximální povrchové teploty, krytí IP,…), kterým by panely Ecosun nevyhověly, jsou Ecosuny S+ nebo Ecosuny U+ vhodným řešením pro vytápění autoservisů a garáží.


TOPlist