Centrální bezdrátová regulace WATTS

Narůstající poptávka zákazníků po regulaci s možností centrálního ovládání elektrického vytápění, vedla naší společnost k navázání spolupráce s francouzskou firmou zabývající se vývojem regulačních systémů.

Narůstající poptávka zákazníků po regulaci s možností centrálního ovládání elektrického vytápění, která by nabízela komfortní a intuitivní ovládání s možností postupného rozšiřování systému bez nutnosti zásahu do instalace, vedly naší společnost k navázání spolupráce s francouzskou firmou zabývající se vývojem regulačních systémů. Výsledkem vzájemné spolupráce je modulární bezdrátový systém centrální regulace s možností ovládání podlahového, stropního a nástěnného elektrického vytápění.

Základní prvky tvoří bezdrátový termostat Watts V22 s nástěnným přijímačem Watts V23 a zásuvkovým přijímačem Watts V25. Kombinace těchto prvků může řídit Váš topný systém samostatně, nebo může být řízen centrální řídící jednotkou Watts V24. Po přidání GSM modulu Watts V27 získáváte možnost okamžité kontroly a částečného řízení celého vytápění pomocí krátkých SMS zpráv.

Digitální programovatelný termostat Watts V22 nabízí reglaci v několika provozních režimech a umožňuje řízení až 4 přijímačů. Samozřejmostí je možnost přepnout regulaci dle typu vytápění na prostor, podlaha, prostor + omezení teploty podlahy. K dispozici jsou dvě menu - "Uživatelské" a "Instalační", umožňující široké nastavení parametrů regulace.

V režimu "Auto" je vytápění řízeno jedním z vybraných přednastavených (9) nebo Vámi definovaných (4) programů. Den lze rozdělit na šest časových úseků (programových skoků) s přiřazenou komfortní nebo útlumovou teplotou. Funkce "Jednoduché vytvoření programu" umožňuje kopírovat vytvořený program na následující den.
 Mimo automatický režim je možnost regulovat teplotu v manuálním režimu. V případě náhlé změny režimu (návštěva, párty,...) lze zvolením režimu "Časovač" nastavit teplotu a čas, po který má být udržována. V období zimní dovolené je za pomocí režimu "Dovolená" udržována nezámrzná teplota po dobu zvoleného počtu dní. Termostat lze připevnit na stěnu, nebo usadit do stojánku na stůl či poličku. Napájení je zajištěno dvojicí baterií 1,5V AAA s výdrží až 2 roky.

Nástěnný přijímač Watts V23 s možností připojení podlahové sondy umožňuje spínání podlahového i stropního vytápění, sálavých panelů, přímotopů a žebříků. Přijímač je řízen bezdrátovým signálem termostatu a může přímo spínat zátěž do 16A. K hlavnímu přijímači V23 – Master – lze přiřadit až tři další podřízené přijímače V23 nebo V25 – Slave. V jedné místnosti je tak umožněna kombinace podlahového vytápění se sálavými panely, kdy přijímač s podlahovou sondou vypíná, v případě dosažení limitní teploty na podlaze, pouze podlahový topný systém Ecofloor/Ecofilm a sálavé panely/přímotopy mohou dále vytápět místnost až do požadované prostorové teploty. Přijímač je určen k montáži na instalační krabici KU 68.

Zásuvkový přijímač Watts V25 je v podstatě bezdrátově spínaná zásuvka, která může ovládat například topné žebříky v koupelnách. Jednoduchá instalace umožňuje snadné doplnění topného systému, kdy není nutný zásah do silových rozvodů. K hlavnímu přijímači V25 mohou být přiřazeny až tři závislé přijímače V25. Přijímač lze také přiřadit přímo k centrální jednotce V24, kdy pak pracuje jako "Časovač" – nastavení časové funkce On/Off.

Všechny dosud představené prvky regulačního systému mohou být spárovány s centrální jednotkou Watts V24. Tímto krokem se z lokálního řízení stává Váš topný systém plně ovladatelný z jednoho místa. Multijazyčné provedení a dotykový grafický displej řídící jednotky umožňuje snadné a intuitivní ovládání až 24 nezávislých zón - místností. Zónám lze přiřadit jména místností v domě, ty lze dále očíslovat pro přehlednou kontrolu a nastavení programů pro jednotlivé místnosti. Pro zvýšení uživatelského komfortu umožňuje řídící jednotka výběr z několika barev pozadí, formátu času, teploty, zapnutí šetřiče obrazovky, uzamčení displeje a dalšího nastavení.
Jednotlivým zónám lze přiřadit některý z provozních režimů "Manuální"," Automatický", "Nezámrzný", "Pohotovostní". Pro případ dovolené lze jednoduše uvést systém do "Nezámrzného režimu", režimu "Doma" - udržování nedělního programu pro případ trávení dovolené v domě, nebo celý systém vypnout - "Vypnuto". Menu - Statistika - umožňuje získat odhad spotřeby v kWh pro jednotlivé zóny za období posledních 30 dnů.

Modul GSM - Watts V27 - umožněna kontrolu a částečné nastavení topného systému pomocí zpráv SMS. Dle nastavení parametrů v řídící jednotce můžete dostávat zprávy upozornění při výpadku napájení, poklesu teploty v zóně pod nastavenou mez, chybě systému, poruše. Dále lze nastavit automatické zasílání informační SMS o stavu systému s periodou 1 až 99 dní.

Díky univerzálnosti, jednoduchosti, široké možnosti uživatelských nastavení parametrů a stavebnicovému řešení, je regulace vhodná nejen pro postupné rekonstrukce topných systému a doplňování stávajících instalací regulačními prvky, ale i jako základ pro návrh uceleného bezdrátového systému regulace v novostavbách rodinných domů.

 

Josef Podlaha, 27. února 2013

Mohlo by vás zajímat ...

TOPlist