Modulový systém ECOFILM

						
Stavebnicový systém sálavého vykurovania, ktorého základom sú moduly z minerálnej vlny hr. 5 cm.
Vykurovací modul MH
Vykurovací modul MH

Systém tvoria vykurovacie moduly MH (Module Heating), vybavené fóliou ECOFILM a nevykurovacie moduly MB (Module Blank). Nevykurovacie moduly slúžia na vyplnenie nevykurovaných častí a je ich možné na rozdiel od vykurovacích ľubovoľne skracovať a/alebo orezávať. Moduly sa pokladajú na CD profily SDK/SDV podhľadov a prívodné vodiče vykurovacích modulov, zakončené vidlicou, sa jednoducho pripoja na napájací rozvod.

Napájací vodič je tvorený pripojovacím káblom, na ktorom sú v pravidelných vzdialenostiach 1,2 m od seba umiestnené dvojzásuvky pre zapojenie vykurovacích modulov. Do každej dvojzásuvky je možné pripojiť dva vykurovacie moduly ECOFILM MH – napájací vodič pre 4 moduly má teda dvojzásuvky dve, pre 6 modulov tri, pre 10 modulov päť atď. Napájací vodič môže byť v miestnosti len jeden, alebo aj dva a viac – záleží na počte a rozložení vykurovacích modulov. Dĺžka prívodu pred prvou dvojzásuvkou je 3,2 m, celková dĺžka napájacieho vodiča je v tabuľke uvedená vrátane tohoto prívodu.

Vykurovacie moduly MH, rovnako ako stropné fólie ECOFILM C, musia byť zo strany užívateľa (pod SDK/SDV doskami) zakryté PE alebo PVC fóliou, hrubé minimálně 0,2 mm (plní funkciu druhej elektroizolácie). Pripojenie na elektroinštaláciu môže vykonať len odborne spôsobilá osoba, prípadné krátenie sa vykonáva vždy zo strany prívodu, originálne zakončenie za poslednou dvojzásuvkou musí zostať zachované, napájací vodič je určený výhradne pre zapojenie vykurovacích modulov ECOFILM MH.

Vykurovací modul MH
Nevykurovací modul MB
Napájací vodič - 10 modulov
Napájací vodič - 20 modulov
Zástrčka prívodného vodiča vykurovacieho modulu sa jednoducho pripojí na napájací vodič.
Osová vzdialenosť medzi dvojzásuvkami je 1200 mm.
Modulový systém Ecofilm

Moduly Ecofilm

Typ Obsah balenia Príkon Napätie Rozmery Kat. č.
[ks] [W] [V] [mm]
MH 0512/65 4 65 230V/50Hz 500 x 1200 x 50 6651102
MB 0512 5 - - 500 x 1200 x 50 6651105

Napájacie vodiče

Typ Dĺžka vodiča Počet modulov Počet dvojzásuviek Kat. č.
[m] [max ks] [ks]
Napájacie vodiče 4 4,4 4 2 6651110
Napájacie vodiče 6 5,6 6 3 6651112
Napájacie vodiče 10 8 10 5 6651114
Napájacie vodiče 14 10,4 14 7 6651116
Napájacie vodiče 18 12,8 18 9 6651118
Napájacie vodiče 22 15,2 22 11 6651120
Napájacie vodiče 26 17,6 26 13 6651122
Napájacie vodiče 30 20 30 15 6651124
TOPlist