ECOFLEX TAC

						
Tradičné vykurovacie telesá s presným elektronickým termostatom a pilotným vodičom. Konvektory sú určené do aplikácií s nadradenou reguláciou - programovateľné izbové termostaty, centrálna regulácia, alebo systémy inteligentného riadenia domácností (SmartHome).
Konvektor ECOFLEX TAC
Konvektor ECOFLEX TAC

Štandardný typ konvektoru, vybavený presným elektronickým termostatom (presnosť 0,1°C) s pilotným vodičom. Konvektor je tvorený karosériou z oceľového plechu, riadiacou jednotkou a lamelovým vykurovacím telesom. Povrch konvektoru je opatrený bielym komaxitom vrátane mriežky. Vykurovacie teleso sa inštaluje pevne na stenu (inštalačný rám je súčasťou výrobku) s pripojením prívodného vodiča do inštalačnej krabice.

Priamovýhrevný konvektor ECOFLEX TAC
Priamovýhrevný konvektor ECOFLEX TAC – pohľad zo zadnej strany

ECOFLEX TAC

Typ Príkon Rozmery Hmotnosť Počet na palete Kat. č.
[W] [mm] [kg] [ks]
ECOFLEX - TAC 05 500 369×451×78 3,4 44 5415330
ECOFLEX - TAC 07 750 369×451×78 3,5 44 5415332
ECOFLEX - TAC 10 1000 443×451×78 4,0 34 5415334
ECOFLEX - TAC 15 1500 591×451×78 5,4 24 5415338
ECOFLEX - TAC 20 2000 739×451×70 6,7 18 5415342

Odporúčaná ERP regulácia

Typ popis výrobku Katalog,číslo
BMR HC64 Riadiaca jednotka systému HC 64 s WEB rozhraním a TCP, USB konektivitou, Zdroj 24VDC / 2,5A; ovládací softvér pre PC a USB kábel, Riadiaca jednotka je určená pre riadenie teplovodných systémov (v kombinácii s ďalšími komponentmi), v spojení s modulmi HTS64DIN_R ju ale možNo využiť aj pre riadenie elektrických ohrievačov s pilotným vodičom, Jedna riadiaca jednotka HC64SZ môže ovládať až 32 modulov HTS64-DIN_R (32 zón), 4200250
BMR HTS 64-DIN_R Ak je objekt vykurovaný ohrievačmi (konvektormi) s pilotným vodičom, môže ich prevádzka ovládať signálmi po pilotnom vodiči pomocou riadiacej jednotky BMR HC64SZ a modulov BMR HTS64-DIN_R, Konvektory s pilotným vodičom majú vstavaný termostat, na ktorom užívateľ nastaví komfortnú teplotu, ktorú v miestnosti požaduje, Akonáhle ohrievač dostane po pilotnom vodiči signál, automaticky (bez zásahu používateľa) začne udržovať v miestnosti útlmovú (zníženú) teplotu - obvykle o cca 4 ° C nižšia, ako je komfortná teplota, Nasledujúci signál po pilotnom vodiči vráti ohrievač späť ku komfortnej teplote, Každý signál po pilotnom vodiči tak prepína ohrievač medzi týmito dvoma teplotami, Samotné signály vysiela modul HTS64-DIN_R, ktorému však musí byť nadradená riadiaca jednotka HC64SZ, v ktorej je nastavený týždenný program, kedy sa má v miestnosti kúriť na komfortnú a kedy na útlmovú teplotu, Ak je v objekte viac miestností, ktoré budú mať rovnaký časový režim (tzv, Zóna), možNo zapojiť pilotné vodiče ohrievačov zo všetkých týchto miestností do jediného modulu HTS64-DIN_R, Ak je však v objekte ďalšia miestnosť alebo miestnosti, ktoré majú mať iný časový režim "komfort / útlm" (nová zóna), je nutné inštalovať ďalší modul HTS64-DIN_R, Objekt tak možNo podľa potreby deliť do samostatných zón s vlastným týždenným programom, Jedna riadiaca jednotka HC64SZ môže ovládať až 32 modulov HTS64-DIN_R (32 zón), 4200253
TOPlist