Katalóg a cenník výrobkov 2018 II

ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ BUDOVY Celková dodaná energia Neobnoviteľná primárna energia (Energia na vstupe do budovy) (Vplyv prevádzky budovy na životné prostredie) Merné hodnoty kWh/(m 2 .rok) BUDOVY AKO AKTÍVNE PRVKY ENERGETICKEJ SÚSTAVY NOVÝ KONCEPT PRE BUDOVY V ŠTANDARDE 2020 – DOMY SKORO S NULOVOU SPOTREBOU ENERGIE BUDÚCNOSŤ JE ELEKTRINA Navrhovaný energetický koncept uvažuje s využitím budov, vybavených batériovým úložiskom, ako aktívnym prvkom energetickej distribučnej siete. Pilotný projekt, spustený spoločnosťou FENIX v júny 2016, má za úlohu otestovať v praxi možnosti a spôsoby využitia a zvládania takého objektu. Testovaným objektom je nové administratívne centrum v Jeseníku, postavené v štandarde 2020 (podľa Vyhl. 78/2013 Sb.). Pilotný projekt je financovaný zo zdroju spoločnosti FENIX Trading s. r. o., na realizáciu a prevádzku neboli čerpané žiadne dotačné tituly. Aby bola zaistená objektívnosť a vierohodnosť zrealizovaných skúšobných prevádzok a meraní, boli nastavené technické parametre budovy a následný zber dát a ich vyhodnocovanie kompletne zastrešené Univerzitným Centrom Energeticky Efektívnych Budov (UCEEB) pri ČVUT Praha. K projektu bola vytvorená pracovná skupina do ktorej vyslali svojich expertov Ministerstvo obchodu a priemyslu, ministerstvo životného prostredia a Energetický regulačný úrad. Projektu sa účastní aj spoločnosť ČEZ–ESCO. ADMINISTRATÍVNE CENTRUM FENIX – DOM V ŠTANDARDE 2020 Základné technické parametre • Zastavaná plocha 147,3m 2 (10,3×14,3m)/úžitková plocha 270m 2 (bez terasy v 3. NP), uvedenie do prevádzky 06/2016 • Elektrické vykurovanie stropnými panelmi ECOSUN G, stropnými fóliami ECOFILM, nástennými panelmi GR a podlahové vykurovanie ECOFLOOR • Riadená ventilácia s rekuperáciou a multisplitová jednotka pre individuálne chladenie každého priestoru • Zásobníkové ohrievače pre decentralizovaný ohrev TUV • PENB podľa Vyhl. 78/2013 Sb. – hodnotené v režime „Budovy s takmer nulovou spotrebou energie“ (kritéria platné od 1. 1. 2020) – Priemerný súčiniteľ prestupu tepla Uem – klasifikačná trieda B – Celková dodaná energia Qfuel – klasifikačná trieda A – Neobnoviteľná primárna energia QnPE – klasifikačná trieda A Inštalovaná technológia • FV elektráreň 7,2 kWp s predpokladanou ročnou výrobou 6766 kWh • 4× batéria BMZ GmbH, kapacita jedenej batérie 6,74 kWh, typ Li–lon NMC, životnosť 5000 cyklov (pre pokles kapacity na 80%), nominál- na kapacita úložiska 27 kWh (486Ah, využiteľná kapacita 20 kWh, nominálne napätie 55,5W) • 3× striedač napätia Studer Innotec Xth 6000–48, výkon 5 kWh • regulátor Studer VS120 VarioString výkon 5 kWh Prevádzkové parametre budovy sú k dispozícii on–line: http: /data.fenixgroup.cz Celkové investičné náklady stavby Zastavaný priestor (m 3 ) 1750m 3 Celkové náklady (bez FVE a batérií) 13642 tis CZK náklady na m 3 7795CZK/m 3 Celkové náklady (vrátane FVE a batérií) 14959 tis. Náklady na m 3 8547CZK/m 3 Náklady na bežné budovy v CÚ 2016 (podľa CS ÚRS) Náklady na m 3 7700–8300CZK/m 3 Návratnosť investície do inštalácie tepelného čerpadla Sálavý vykurovací systém 174 tis. CZK (podlahové vykurovanie – sálavé panely – centrálna regulácia s možnosťou vzdialenej správy ovládajúci individuálne každý priestor samostatne) Klimatizácia multisplit + ohrev TUV 193 tis. CZK u obidvoch zvolených systémoch flexibilné, presné a cielené dodávky tep- la a chladu do jednotlivých priestorov, okamžitá reakcia na tepelné zisky Tepelné čerpadlo a teplovodný systém 661 tis. CZK veľká zotrvačnosť systému, nízka flexibilita a schopnosť reakcie na tepelné zisky v jednotlivých priestoroch Rozdiel 294 tis. CZK Celková spotreba energie na vykurovanie, TUV 9335 kWh/rok Inštalovaný príkon vykurovania 9 kW Maximálna možná úspora pri použití TČ 4700 kWh/rok Návratnosť investície pri súčasnej cene el. energie 28 let Aj keď TČ sú vynikajúce technológie, obzvlášť v prípade veľkej spotreby energie, v danom koncepte sú hodnoty návratnosti TČ vysoko nad hranicou životnosti a inštalácia TČ do podobných veľmi úsporných stavieb tak nedáva ekonomický zmysel! Hodnoty pre celú budovu MWh/rok 13,22 19,33 Mimoriadne úsporná Veľmi úsporná Úsporná Mierne úsporná Nehospodárna Veľmi nehospodárna Mimoriadne nehospodárna A B C D E F G 41,8 61,1 A B C D E F G 44,5 66,7 89,0 133,4 177,9 222,4 102,2 153,2 204,3 306,5 408,6 510,8 xy ECOSUN ® 42 Pilotný projekt FENIX

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNzgx